“Skąd tu się wziąłem?”

“O początku świata – o początku ożywionego świata”, a dokładnie odpowiedź na pytanie “Skąd tu się wziąłem?”  to temat wykładu, jaki został dzisiaj przedstawiony w Bibliotece Publicznej, w ramach  Ludowego Uniwersytetu Kompetencji Społecznych w Tymbarku. Wykładowcą był uczeń III klasy Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 w Limanowej Pan Tymoteusz Zapała. Wykład był tak interesujący, wciągający każdego słuchacza, że na pewno nikt z obecnych nie żałował ani sekundy, że zdecydował się dzisiaj przyjść do biblioteki.

Pan Tymoteusz podając argumenty “za” i “przeciw”, czy odpowiedź na pytanie,  że człowiek pochodzi od małp ( a dokładniej, jak podkreślił Wykładowca od sinic) brzmi “nie” , robił to w sposób tak rzeczowy, a jednocześnie poprzez wprowadzanie humorystycznych przykładów ułatwiających zrozumienie poszczególnych zagadnień tak prosty, że nikt nie miał wątpliwości, że “świat to wspaniały projekt genialnego projektanta”. Pan Tymoteusz wniosek ten przedstawił jednak po wcześniejszym opisie procesu kształtowania się ziemi na przestrzeni 700 mln lat, podając  teksty zaczerpnięte z Biblii, oraz po pokazaniu nielogicznych założeń teorii ewolucji.

Pan Tymoteusz podkreślił, że to, iż większość ludzi przyjmuje teorie Darwina jako naukę, z którą inteligentny człowiek nie ma prawa dyskutować,  to efekt otrzymanego w polskich szkołach wykształcenia. W USA  nie ma takiego problemu. Już tysiące uczonych na świecie podpisuje się pod stwierdzeniem, że to Bóg jest tym genialnym projektantem.

IWS