Stres – zabójca człowieka

Taki tytuł miał wykład, który 25 lutego br.wygłosił ks.dr Jerzy Smoleń. Wykład ten był kolejnym wykładem  w ramach zajęć realizowanych przez  Ludowy Uniwersytet Kompetencji Społecznych w Tymbarku. Wzięło w nim udział tak dużo słuchaczy, że zabrakło miejsc w auli Bilioteki Publicznej. Uniwersytet rozpoczął swoją działalność w  październiku  2014 roku, przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością “Przystań” im. Jana Pawła II w Tymbarku. Inicjatorem jego utworzenia był Ks. dr Jerzy Smoleń, który pełni funkcję kanclerza tegoż Uniwersytetu. Pomocy  w organizacji  pracy  udzieliła  Dyrektor Biblioteki Pani Ewa Skrzekut, udostępniając Uniwersytetowi  salę konferencyjną.

Wykładowcami – oprócz ks.dra Jerzego Smolenia – są zaproszeni przez niego naukowcy ( ale i też  w ramach zajęć słuchacze zostali  zaproszeni na koncert w wykonaniu Eleni ). Na zakończenie wykładów Pan Marek Dudek prezentuje swoje filmy, pokazujące piękno naszych terenów, niepowtarzalny urok gór.

Słuchacze Uniwersytetu mieli już np. możliwość wysłuchania cyklu wykładów ks.dra Jerzego Smolenia na temat depresji.  Stres, depresja, prawidłowe odżywianie to tematy bardzo ważne dla współczesnego człowieka. A jak sobie poradzić ze  stresem? Ksiądz doktor  zaproponował, aby zapoznać się z radami, jakie przedstawione są w opracowaniu pod tytułem  “Porady lekarza rodzinnego” (Wydawnictwo literat Toruń) i  spróbować zastosować je w swoim życiu. Walka ze stresem

Ludowy Uniwersytet Kompetencji Społecznych to przedsięwzięcie o  charakterze  non-profit, nie ma czesnego, nie pobiera się żadnych opłat.  Ksiądz dr Jerzy Smoleń chcąc pomóc Stowarzyszeniu „Przystań”, które to  swoją opieką oraz  rehabilitacją obejmuje dzieci niepełnosprawne, na zakończenie zwrócił się z wielką prośbą o przekazanie  1% za 2014 rok na rzecz Stowarzyszenia ( potrzebne dane   http://rehtymbark-dzieci.org/

IWS

http://www.tymbark.pl/pl/203/2126/stres-zabojca-czlowieka-wyklad-ks-dra-jerzego-smolenia.html