Święto organizacji pozarządowych w Tymbarku

W czwartek 8 lutego 2024 r. odbyło się II Spotkanie z Organizacjami i Stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy Tymbark. W Biblioteki Publicznej w Tymbarku zgromadzili się przedstawiciele ponad 20-stu stowarzyszeń, które aktywnie działają na rzecz społeczności lokalnej, w różnych obszarach aktywności.

W swoim przemówieniu Wójt Gminy dr Paweł Ptaszek podkreślił, że nie jest to tylko współpraca, ale przede wszystkim, partnerstwo. Dzięki bowiem partnerstwu można osiągnąć o wiele więcej, kiedy słuchamy i jesteśmy słuchani. To z kolei  przekłada się na doskonałe efekty wspólnych działań, których rezultaty możemy obserwować właśnie na terenie Gminny Tymbark.  Podczas wystąpienia Wójt zaprezentował podsumowanie  aktywności stowarzyszeń działających na terenie gminy w 2023 r.

W drugiej części Wójt wraz z Panią Przewodniczącą Stanisławą Urbańska, wręczył przedstawicielom organizacji Podziękowania, za ich trud, wsparcie gminy w jej działaniach  oraz promocję naszej wspólnej Małej Ojczyzny:

W zakresie bezpieczeństwa:

Ochotnicza Straż Pożarna w Tymbarku; Ochotnicza Straż Pożarna w Podłopieniu; Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadce; Ochotnicza Straż Pożarna w Piekiełku; Związek Strzelecki “Strzelec ” OSW w Tymbarku im. kpt. Tadeusza Paolone;

W zakresie kultury i tradycji

Koło Gospodyń Wiejskich w Tymbarku; Koło Gospodyń Wiejskich w Podłopieniu; Koło Gospodyń Wiejskich w Zawadce; Koło Gospodyń Wiejskich w Zamieściu; Koło Gospodyń Wiejskich Piekiełko; Strażacka Orkiestra Dęta “Tymbarski Ton”;  Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Tymbarku; Koło Łowieckie “Hubert” Zespół Dzieci Gór Beskidów;

W zakresie sportu:

Klub Sportowy „HARNAŚ” w Tymbarku; Ludowy Klub Sportowy Taekwondo; Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk w Tymbarku; Tymbark Tennis Club; Tymbarski Klub Hokejowy HARNASIE TYMBARK; Sekcja Strzelecka LOK Tymbark;

W zakresie integracji:

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością “Przystań” im. Jana Pawła II; Stowarzyszenie Remedium Stowarzyszenie Rodzin Katolickich;

W zakresie edukacji:

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Piekiełko i okolic Społeczna Publiczna; Szkoła Muzyczna I stopnia w Tymbarku

Po uroczystej gali wręczenia podziękowań, odbyła się pierwsza część koncertu, znakomitego duet muzycznego w składzie: Konrad Ligas (akordeon) i Marek Piątek (gitara). Artyści wykonali trzy niezwykle piękne utwory, wprowadzać wszystkich uczestników spotkania w doskonały nastrój.

W dalszej części spotkania Wójt Gminy zarysował obszary współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2024 r. Z kolei Pani Przewodnicząca Rady Gminy, dziękując raz jeszcze  za współpracę, wyraziła nadzieję, że organizacje nadal będą  swą aktywnością spajać we wspólnym działaniu całą naszą lokalną społeczność. Głos w imieniu NGO zabrał także Stanisław Przybylski, podkreślając jak ważna dla organizacji pozarządowych jest misja społeczna, która realizują na rzecz społeczeństwa i cieszy się, że władze gminy dostrzegają i doceniają to ogromne zaangażowanie, tak dużej grupy mieszkańców naszej gminy.

Oficjalną część czwartkowego spotkania Wójta z NGO zakończyła druga część niezwykłego koncertu Konrada Ligasa (akordeon) i Marka Piątka (gitara). Niewątpliwie była to niezwykła uczta duchowa, która wyjątkowo przypadła do gustu wszystkim uczestnikom spotkania.  O tym, iż tak było w istocie świadczą gromkie brawa oraz prośba o bis, której naturalnie  muzycy wyszli naprzeciw.

Fot: Tadeusz Rybka/UGT

informacja: Urząd Gminy Tymbark