Tradycja umieszczania na polach krzyżyków wykonanych z palm poświęconych w Niedzielę Palmową

Małe krzyżyki wykonane z palmowych pręci, a wbite w ziemię w poranek Wielkiego Piątku, mają chronić pola i zagrody przed gradobiciem i innymi nieszczęściami. Taka tradycja jest nadal kultywowana na naszych terenach (zdjęcie poniżej zostało wykonane na Podłopieniu). Gospodarze umieszczają krzyżyki na  polach, na  drzwiach wejściowych domów i  zabudowań gospodarczych.

IWS

zdjęcie: IWS