“Tymbarski widoczek…” – rysunek Jana Platy

“Tymbarski widoczek…” – rysunek Jana Platy, opublikowany w 2006 roku w Głosie Tymbarku Nr 55.