W 19-tą rocznicę śmierci świętego Jana Pawła II przedstawiciele Tymbarskiego Tonu zapalili symboliczny znicz pod Wadowickim Dębem Pamięci

Drugiego kwietnia 2024 przypada 19.rocznica śmierci świętego .Jana Pawła II. Z tej okazji przedstawiciele Tymbarskiego Tonu zapalili symboliczny znicz pod Wadowickim Dębem Pamięci. 

Wadowicki Dąb Pamięci został przywieziony, staraniem kierownika orkiestry Ryszarda Gawron,  z Wadowic do Tymbarku  18 maja 2008 roku. W tym dniu na wadowickim rynku Strażacka Orkiestra Dęta “Tymbarski Ton”  uczestniczył w tradycyjnym koncercie pod nazwą „Strażacy w hołdzie JPII”. Dąb posiada certyfikat nr 000514 i został zasadzony 26 lipca 2008 roku w czasie obchodów 130-lecia OSP Tymbark i 15-lecia orkiestry. Fakt zasadzenia jest udokumentowany w specjalnym protokole, którego jeden egzemplarz został przesłany do władz samorządowych Wadowic, a drugi znajduje się w Izbie Tradycji OSP Tymbark.

zdjęcia nadesłane