We wszystkich sołectwach Gminy Tymbark Mieszkańcy zadowoleni są z pracy swoich sołtysów

W ubiegłą niedzielę odbyło się w Piekiełku zebranie wiejskie, które było ostatnie  z cyklu zebrań   wiejskich w  Gminie Tymbark, na których dokonywano wyborów sołtysów.   Jak się okazało wszyscy dotychczasowi sołtysi  zostali wybrani na następną kadencję, a nawet,  jak to było w Zamieściu i Podłopieniu, mieszkańcy nie wskazali kontrkandydatów. Sołtysami są: Pani Zofia Jeż (pełniąca też obowiązki Przewodniczącej Rady Gminy) – PiekiełkoPani Maria Łabuz – ZawadkaPan Andrzej Ligas (radny Gminy Tymbark) – Tymbark, Pan Stanisław Puchała – PodłopieńPan Marian Rybka – Zamieście.

IWS