Wspomnienie o śp. Prałacie Józefie Leśniaku

                                                           ,,Wybudowałem pomnik trwalszy niż ze spiżu” Horacy

Z żalem i uczuciem straty przyjęliśmy wiadomość o śmierci ks. prałata Józefa Leśniaka. Zmarły dał się poznać jako kapłan dbający o sprawy wiary i Kościoła. Z perspektywy świeckiej był dobrym gospodarzem, z determinacją i konsekwencją dążącym do celu. Cechy tą łączył z otwartością na drugiego człowieka, z życzliwością oraz umiejętnością dialogu.
Materialne dzieła ks. Prałata przynoszą pożytek wspólnocie parafialnej, a także wspólnocie samorządowej. Dzieła duchowe owocują po dziś dzień w życiu wspólnoty lokalnej.
Wyrazem wdzięczności wspólnoty samorządowej Gminy Tymbark wobec społecznej działalności ks. prałata Józefa Leśniaka jest uchwała Rady Gminy z dnia 28.10.2022r. przyznająca tytuł ,,Zasłużony dla Gminy Tymbark”. Na ostatnie pożegnanie chciałbym wyrazić Zmarłemu ogromną wdzięczność za wszelkie dobro jakie wspólnota samorządowa Gminy Tymbark i ja osobiście doświadczyłem.

Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie!

Paweł Ptaszek
Wójt Gminy Tymbark