XXIII Sesja Rady Gminy Tymbark – sprawa zakupu domu dla cygańskiej rodziny

Dzisiaj odbyła się XXIII Sesja Rady Gminy Tymbark, zwołana w trybie nadzwyczajnym, z jednym punktem tj: Zajęcie stanowiska dotyczącego zakupu domu w Tymbarku przez Gminę Limanowa dla społeczności romskiej w ramach programu rządowego.

Obecnych było 12 radnych, Pani Przewodnicząca bardzo wartko otworzyła Sesję, przeczytała treść rezolucji, przeprowadziła  głosowani (wszyscy radni za przyjęciem) i zamknęła obrady (trwało to mniej niż 5 minut).

Na tak szybkie zakończenie Sesji zareagowali, licznie zebrani, mieszkańcy osiedla i okolic domu,

w którym miała zamieszkać cygańska rodzina. Byli oburzeni dlaczego nikt nie zapytał się o ich zadnie, nie dał możliwości wypowiedzenia się. Pan Janusz Kałużny wymógł na Przewodniczącej, aby jednak radni wysłuchali głosów mieszkańców. W swojej wypowiedzi podkreślił, że chodzi mu o bezpieczeństwo mieszkańców,   że należy działać w kierunku zmiany przepisów, tak aby każdy był równo traktowany . Jak chce mieć swój dom to niech na niego zarobi. Poza tym nie można tolerować podrzucania „kukułczych jaj”. Teraz jest 5 osób, a w ciągu kilku miesięcy byłoby ich znacznie więcej. Dom stoi w centrum, są tam przedszkola, jest park, który ma służyć rekreacji a nie np. do wieszaniu tam prania. Pan Janusz swoją wywiedź zakończył uwagą, że szkoda, że Pani Przewodnicząca nie słucha co on mówi, tylko obraca się tyłem, a inni radni potrafią słuchać.

Głos zabrał mieszkaniec osiedla Pan Kazimierz Pazgan, który zapytał się czy mieszkańcy mają w ogóle coś do powiedzenia. Jest mu też przykro, jak słyszy o kłótniach w Radzie. Zwrócił się do radnych o rezolucję w ostrzejszym tonie , a nie w stylu „proszę”, „błagam”. Podkreślił sprawę bezpieczeństwa i faktu, że jak dojdzie do jakiś przepychanek do problemy z policją będą mieszkańcy a nie oni.

Na tym zakończyła się druga, nieoficjalna część Sesji, ale zaczęła się trzecia, również nieoficjalna. Okazało się, że Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie inną treść rezolucji, niż tą jaka została przesłana do radnych w materiałach na Sesję oraz uzgodniona na poniedziałkowym spotkaniu.  Przed poddaniem pod głosowaniem nie poinformowała radnych, że zostały wprowadzone zmiany. Jak powiedział radny Czesław Kuc, który  próbował po Sesji dowiedzieć się od Przewodniczącej skąd ta zmiana, usłyszał, że wszystko jest w porządku, a on nie wie, bo nie był w poniedziałek. Pani Przewodniczącej przytaknęła też radna Pani Danuta Dawiec, że wszystko jest w porządku.

Radni obecni na poniedziałkowym spotkaniu kategorycznie zaprzeczyli, aby na spotkaniu był przyjęta  treść, która dzisiaj została przeczytana.

 Tekst z poniedziałkowego spotkania:

Rezolucja Rady Gminy Tymbark

w sprawie planowanego zakupu domu przez Gminę Limanowa dla rodziny romskiej

 Rada Gminy Tymbark protestuje przeciwko zakupowi domu przez Gminę Limanowa dla rodziny romskiej w nasze Gminie.

Tymbark  jest niedużą miejscowością, gdzie panuje spokój oraz zgoda. Obawiamy się, że zamieszkanie rodziny romskiej wywoła niepokój mieszkańców oraz może zapoczątkować  konflikty społeczne.

Jako reprezentanci miejscowej społeczności w pełni popieramy sprzeciw Wójta Gminy Tymbark oraz identyfikujemy się z oburzeniem wyrażonym przez mieszkańców Gminy w proteście złożonym „na ręce” Pana Wójta Gminy Limanowa.

Uważamy, że zakupione nieruchomości w naszej gminie bez konsultacji społecznych i bez uwzględnienia stanowiska  Samorządu Gminy Tymbark i jej mieszkańców jest działaniem niewłaściwym.

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od zakupu nieruchomości na terenie Gminy Tymbark, którego realizacja miała by nastąpić z programu „Integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020.

 

Tekst przyjętej dzisiaj rezolucji:

Rezolucja Rady Gminy Tymbark

w sprawie planowanego zakupu domu przez Gminę Limanowa dla rodziny romskiej

Rada Gminy Tymbark  rozumie stanowisko mieszkańców Gminy Tymbark w związku z ogłoszeniem zamiaru kupna domu dla rodziny  romskiej przez Gminę Limanowa.

Rozumiemy, iż w Rzeczypospolitej Polski funkcjonuje zasada swobodnego wyboru miejsca zameldowania i obrotu nieruchomościami, jednakże równość wobec prawa winna skutkować reakcją organów Państwa wtedy gdy prawo jest łamane.

Protest mieszkańców nie może być odbieramy jako wyraz ksenofobi wobec Romów, lecz jako obawa przed tym, że w przypadku gdy przedstawiciele tej grupy etnicznej będą łamać prawo – Państwo nie zadziała.

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od zakupu nieruchomości na terenie Gminy Tymbark, którego realizacja miała by nastąpić z programu „Integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020

 

Zapytany radny Piotr Juszczak, jak mogło dojść do takiej sytuacji, że radni nie zareagowali, że Przewodnicząca czyta inny tekst, niż był wcześniej uzgodniony, również inny niż ten tekst co on, jako wnioskodawca sesji nadzwyczajnej ( wraz z radnymi Czesław Kuc, Bogdan Kordeczka, Dariusz Molek, Stanisław Malarz, Krzysztof Wiśniowski),  przedłożył Radzie, odpowiedział: “…w związku z ważną a zarazem trudna tematyką, chcąc jednocześnie podkreślić mieszkańcom, że w tej sprawie radni mają  jedno, wspólne, stanowisko,  wszyscy radni obecni na poniedziałkowym  uzgodnili, że nie będą przeprowadzać na sesji dyskusji na ten temat.  O tym  Pani Przewodnicząca wiedziała, gdyż również uczestniczyła w tym spotkaniu.”

A finał Sesji jest taki, że została przejęta przez radnych rezolucja o treści nieuzgodnionej z  radnymi, którzy byli wnioskodawcami zwołania dzisiejszej Sesji.

IWS