Z albumu Władysława Mrowcy – ucznia Szkoły Leśnej w Tymbarku (12)

Jan Sowa (nauczyciel muzyki) i Wiesław Cudek