Z historii Koła Towarzystwa Szkoły Ludowej im.Kazimierza Wielkiego w Tymbarku

W 1930 roku Koło Towarzystwa Szkoły Ludowej im.Kazimierza Wielkiego w Tymbarku liczyło 37 członków oraz siedmiu członków Zarządu.

W Zarządzie Koła byli:

Prezes – ks.kanonik Józef Szewczyk, proboszcz w Tymbarku,

Zastępca Prezesa – Pani Zofja (wg zachowanej pisowni) Turska, właścicielka dóbr,

Sekretarz – Pani Marja Cwojdzińska, żona lekarza,

Zastępca sekretarza – Pan Dr.Kazimierz Cwojdziński, lekarz okręgowy, 

Skarbnik – Pani Zuzanna Pieguszewska, żona magistra farmacji,

Zastępca Skarbnika: Pani Ksawera Skalska, nauczycielka szkoły powszechnej,

Bibliotekarz – Pani Mr.Helena Kilbertówna,

Zastępca Bibliotekarza – Pan Ludwik Pieguszewski, magister farmacji,

Członek Zarządu – Pani Bronisława Szewczykówna, instruktorka oświatowa, nauczycielka szkoły powszechnej. 

Koło prowadziło w Tymbarku czytelnię i wypożyczalnię książek. W wypożyczalni było 488 tomów.

W 1930 roku Koło zorganizowało jeden odczyt. Był to odczyt ks.kanonika Józefa Szewczyka pod tytułem “Powstanie listopadowe” oraz zorganizowało obchody setnej rocznicy powstania listopadowego.

Dochody Koła: 47 zł i 75 gr, wydatki: 78 zł i 92 gr, niedobór: 31 zł 17 gr.

Na 1931 rok był planowany Zjazd okręgowy w Stróży (1.02.1931). W zamierzeniach Koła było: “Rozszerzenie bibljoteki i pozyskanie większej ilości czytelników -przyzwyczajenie ludności do korzystania z czytelni”.

źródło informacji: sprawozdanie z działalności Koła