“Za górami, za lasami… przed rodzinnym domem ks.Pachowicza” – rysunek Jana Platy

Rysunek publikowany w Głosie Tymbarku Nr 52 z 2005 roku