Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski

Spotkanie pielgrzymów, którzy przybyli na Jasną Górę (w tym z Podłopienia, Piekiełka i Tymbarku), aby zawierzyć Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski swoje życie, rozpoczęło się modlitwą różańcową, wynagradzającą.  Po nim  ojciec Roman Wit (OSPPE) – opiekun Bractwa Najświętszej Marii Panny, Królowej Polski- przywitał przybyłych. Po nim zabrała głos starsza bractwa Maria Emanuel Dziemian, która dała świadectwo o mocy zawierzenia.  Następnym punktem była konferencja wygłoszona przez ojca Pawła. Najważniejszym aktem zawierzenia była  Msza św. z Zawierzeniem w kaplicy Cudownego Obrazu. Bardzo duża ilość zgromadzonych osób wymagała, aby uczestnicy nabożeństwa przeżywali je również poza Kaplicą: w Bazylice, w sali o.Kordeckiego lub na zewnątrz klasztoru. Kazanie wygłosił ojciec Paweł. Po zakończonym nabożeństwie był czas na wysłuchanie świadectw osób, którzy doświadczyli wpływu Matki Bożej w ich życiu.

Całość zakończyła się udziałem w modlitwie podczas Apelu Jasnogórskiego.  Apel Jasnogórski był prowadzony przez przełożonego  Zgromadzenia Michalitów, ks. Dariusza Wilka, w związku z VI Ogólnopolską Pielgrzymką z Figurą św. Michała Archanioła. 

wstęp do Mszy św. z Zawierzeniem w kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze – ojciec Roman Witt

IWS

ujęcia z internetowej transmisji Apelu Jasnogórskiego

więcej o Bractwie: http://bractwokrolowejpolski.pl/