Zbigniew Hojnor- nowy radny Rady Gminy Tymbark

  W okręgu wyborczym nr 13, obejmującym część sołectwa Zamieście – osiedla: Szwabówka, Malarzówka, Brodkówka, Zagroda, Pasykówka, Skrzatki, Puty,  mandat radnego bez głosowania objął Zbigniew Hojnor, który startował z  listy Komitetu Wyborczego Wyborców „Solidarna Gmina” Wójta Pawła Ptaszka. Wybory uzupełniające w tym okręgu zarządzono w związku ze śmiercią radnego i sołtysa z Zamieścia ś.p. Andrzeja Bugańskiego.

 Zgodnie z art. 380 Kodeksu wyborczego, gdy liczba zarejestrowanych kandydatów jest równa liczbie wybieranych radnych,  nie przeprowadza się głosowania, a za wybranego radnego uznaje się zarejestrowanego kandydata.

Pan Zbigniew Hojnor od stycznia pełni również funkcję sołtysa sołectwa Zamieście. Jest osobą otwartą, która potrafi słuchać i rozmawiać z ludźmi, motywować ich do wspólnego działania.

    Panu Zbigniewowi składamy serdeczne gratulacje i życzymy sukcesów w pracy na rzecz lokalnej społeczności.

   Robert Nowak

zdjęcie: UG Tymbark

Zbigniew Hojnor  – radny Rady Gminy Tymbark