W Piekiełku zagrali dla Darii!

W niedzielę w sali gimnastycznej NSP w Piekiełku, odbył się koncert “Gramy dla Darii”. Dla licznej publiczności, która datkami wsparła leczenie Darii, zagrał Zespół Regionalny “SŁOPNICKI ZBYRCOK”. Wcześniej Zespół zapewnił oprawę muzyczną niedzielnej Eucharystii sprawowanej w kaplicy w Piekiełku.

W imieniu Zarządu OSP Piekiełko z całego serca dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do charytatywnego występu  Zespołu Regionalnego SŁOPNICKI ZBYRCOK na rzecz cierpiącej Darii.

Wójtowi Gminy Tymbark – za finansowe wsparcie, Januszowi Toporkiewiczowi za bezpłatny dowóz Zespołu,
Prezesowi Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Piekiełko i Okolic oraz Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej za bezpłatne użyczenie sali gimnastycznej, 
Kapłanom parafii Tymbark za duchowe wspieranie tej inicjatywy oraz  każdemu kto za naszym pośrednictwem wsparł leczenie Darii.
 
Serdeczne podziękowania dla Zespołu SŁOPNICKI ZBYRCOK, który już nie pierwszy raz pozytywnie odpowiedział na nasze zaproszenie i zagrał dla Darii! 
 
Jeszcze raz serdecznie dziękuję. 
 
Andrzej Czernek – Naczelnik  OSP

poniżej materiał (wybrane zdjęcia) przygotowany przez UG Tymbark (Zuzanna Majeran)

 

zm

 

Gmina Tymbark – Wójt informuje o terminach zebrań wiejskich

Wójt Gminy Tymbark informuje, że w dniu 22 stycznia 2023 roku tj. niedziela, o godzinie 16:00 w Świetlicy Wiejskiej w Zamieściu odbędzie się zebranie Wiejskie sołectwa Zamieście, na którym zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające Sołtysa Wsi Zamieście.

Ponadto przedstawiamy harmonogram zebrań wiejskich w pozostałych sołectwach:

Terminarz zebrań wyborczych w sprawie wyboru sołtysów i rad sołeckich z terenu gminy Tymbark

 

L.p. Sołectwo Data zebrania Godz. i miejsce zebrania Plan zebrania
1. Piekiełko 22 stycznia 2023r. (niedziela) 10.40

Szkoła Podstawowa w Piekiełku

1.Informacja z realizacji zadań społeczno-gospodarczych gminy za 2022 rok.

2. Przedstawienie budżetu gminy na 2023 rok.

3. Sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Piekiełko z działalności za rok 2022 r. oraz przedstawienie planu finansowego na rok 2023

2.  Zamieście 22 stycznia 2023 r. (niedziela) 16.00 Świetlica Wiejska
w Zamieściu
1. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających Sołtysa wsi Zamieście.
2. Informacja z realizacji zadań społeczno-gospodarczych gminy za 2022 rok.3. Przedstawienie budżetu gminy na 2023 rok.
3. Tymbark 26 stycznia 2023r. (czwartek) 17.00

Remiza OSP w Tymbarku

1.Informacja z realizacji zadań społeczno-gospodarczych gminy za 2022 rok.

2. Przedstawienie budżetu gminy na 2023 rok.

3. Sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Tymbark z działalności za rok 2022 r. oraz przedstawienie planu finansowego na rok 2023

4. Zawadka 5 lutego 2023r. (niedziela) 12.15

Szkoła Podstawowa w Zawadce

 

1.Informacja z realizacji zadań społeczno-gospodarczych gminy za 2022 rok.

2. Przedstawienie budżetu gminy na 2023 rok.

3. Sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Zawadka z działalności za rok 2022 r. oraz przedstawienie planu finansowego na rok 2023

5. Podłopień 5lutego 2023r. (niedziela) 16.00

Szkoła Podstawowa w Podłopieniu

1.Informacja z realizacji zadań społeczno-gospodarczych gminy za 2022 rok.

2. Przedstawienie budżetu gminy na 2023 rok.

3. Sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Podłopień z działalności za rok 2022 r. oraz przedstawienie planu finansowego na rok 2023

Informacja: UG Tymbark