Zebranie strażaków w Zawadce

W  budynku Szkoły Podstawowej w Zawadce, druhowie z miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczyli w zebraniu sprawozdawczym na którym omówiono realizację zadań w roku 2022 oraz przyjęto plan pracy na rok bieżący. Zarządowi jednostki jednogłośnie udzielono absolutorium.

      W zebraniu uczestniczyli: wójt gminy Paweł Ptaszek, mł. bryg.  Krzysztof Hybel z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej, druh Stanisław Przybylski, prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tymbarku oraz druh Zbigniew Kaptur, komendant gminny ZOSP RP.

      W roku 2022 druhowie obchodzili jubileusz 50 – lecia działalności jednostki, a dzięki wsparciu finansowemu samorządu zakupiono sprzęt do działań  ratowniczych na wypadek zagrożenia powodziowego na kwotę 50 tyś. złotych. Druhowie ponadto uczestniczyli w akcjach ratowniczych, szkoleniach, ćwiczeniach oraz pomagali przy organizacji imprez kulturalnych i turystycznych na terenie naszej gminy

      W planie pracy na rok 2023 druhowie przyjęli między innymi rozbudowę obiektu remizy oraz powołanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.    

       Podziękowania za trud ciężkiej społecznej pracy na rzecz naszej lokalnej społeczności wszystkim zebranym i ich rodzinom  złożył gospodarz gminy Paweł Ptaszek. 

Robert Nowak

zdjęcia: Organizatorzy 

“Zbiór myśli” – tytułowy wiersz nowego zbioru twórczości Wacława Dudzika

Pod koniec 2022 Pan Wacław Dudzik wydał kolejny tomik swojej twórczości. Na łamach portalu wielokrotnie publikowane były wiersze, przemyślenia, obrazy, które były prezentowane w poprzednich publikacjach Pana Wacława. Tom z 2022 roku nosi  tytuł “Zbiór myśli, logika i realia”.

Poniżej wiersz tytułowy:

Zbiór myśli

Myślą Duchem napełnieni!
I cieleśnie ożywieni!
Nasuwa się więc pytanie,
Jakie nasze powołanie?

Jak myślimy tak czynimy!
Myśląc, palcem poruszymy.
Przymiot człowieka myślenie,
To codzienne utrapienie.

Każda myśl się w głowie rodzi,
W całym ciele się rozchodzi.
Z myśli twórczość też powstaje,
Tradycyjne obyczaje.

Myśli, słowa oraz czyny,
To zmysłowe są przyczyny.
Ręka pisze, zmysł pracuje,
Okiem pismo rozpoznaje.

Chociaż człowiek myśli wiele,
Często myśli skryte w ciele.
Zmysł myślenia co widzimy,
Czujemy oraz słyszymy.

Każdy myśli tak jak może,
Zmysł umysłu mu pomoże.
Często mówi tak przysłowie,
Zmysł i rozum bywa w głowie.

Argenteuil, 01.10.2022