Porozumienie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie z Zespołem Szkół im. KEN w Tymbarku

Instytut Bezpieczeństwa i Informatyki  Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na swojej stronie internetowej poinformował o podpisaniu Porozumienia z Zespołem Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku.

Poniżej tekst artykułu:

11 stycznia 2023 roku Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju dr hab. Robert Stawarz, prof. UP oraz dyrektor Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku Małgorzata Ryś podpisali umowę o współpracy między obiema instytucjami.

W spotkaniu wzięli również udział prof. dr hab. Olga Wasiuta, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Informatyki oraz dr hab. Przemysław Wywiał, prof. UP, zastępca dyrektora Centrum Symulacji i Doskonalenia Zarządzania Bezpieczeństwem „Pro Patria, Pro Civium”. Omówione zostały możliwości współpracy w najbliższych miesiącach, w tym przeprowadzenie przez pracowników i studentów Uniwersytetu Pedagogicznego warsztatów proobronnych dla uczniów Szkoły w Tymbarku oraz promocję oferty edukacyjnej uniwersytetu wśród uczniów i maturzystów.

Porozumienie zapoczątkuje współpracę w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa, w tym edukacji obronnej, młodzieży szkolnej i studenckiej. Będzie ona realizowana poprzez między innymi spotkania przedstawicieli Uniwersytetu Pedagogicznego z uczniami szkoły; uczestnictwo nauczycieli i uczniów szkoły w bezpłatnych konferencjach naukowych, wykładach otwartych, seminariach, prelekcjach organizowanych w Uniwersytecie Pedagogicznym. Podpisane porozumienie otwarło także drogę do rozwijania, pod patronatem uniwersytetu, uzdolnień uczniów klasy o profilu bezpieczeństwo publiczne i przeprowadzanie zajęć z zakresu bezpieczeństwa publicznego; kontakty uczniów ze studentami kół naukowych; wspieranie nauczycieli w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i doskonalenie warsztatu pedagogicznego.

fot. Patrycja Krawacka