“Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie” – spotkanie z Organizacjami i Stowarzyszeniami z terenu Gminy Tymbark

(Informacja nadesłana przez Urząd Gminy Tymbark)

W czwartek 12 stycznia w godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie w Bibliotece Publicznej w Tymbarku z Organizacjami i Stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy Tymbark. W ten sposób włodarze w imieniu Mieszkańców Gminy złożyli podziękowania na ręce działaczy III sektora za działalność na rzecz społeczności lokalnej.

Spotkanie rozpoczęło się od przywitania zaproszonych gości przez Wójta Gminy Tymbark pana Pawła Ptaszka i Przewodniczącą Rady Gminy panią Stanisławę Urbańską.

W dalszej części spotkania Wójt dokonał podsumował współpracę pomiędzy Gminą Tymbark a Organizacjami oraz Stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy. Wsparcie Samorządu to zadania na wielu płaszczyznach  w ramach:

 • Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
 • Sprzyjania rozwoju sportu.

Po omówieniu najważniejszych inicjatyw kolejnym punktem programu było złożenie podziękować na ręce przedstawicieli zaproszonych organizacji:

Zarząd Gminny ZOSP RP, OSP Tymbark, OSP Podłopień, OSP Zawadka i OSP Piekiełko – podziękowania DLA DRUHÓW I DRUHEN ORAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ za DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW GMINY, CAŁOKSZTAŁT PRACY DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ ORAZ ORGANIZOWANIE LICZNYCH INICJATYW PROSPOŁECZNYCH I POMOCOWYCH,

Związek Strzeleckich „Strzelec” OSW im. kpt. Tadeusza Paolone w Tymbarku – podziękowania za DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ PATRIOTYCZNEGO WYCHOWANIAMŁODYCH MIESZKAŃCÓW GMINY ORAZ CAŁOKSZTAŁT PRACY NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ,

KGW Tymbark, KGW Podłopień, KGW Zawadka, KGW Piekiełko – podziękowania za WYJĄTKOWĄ PRACĘ NA RZECZ ZACHOWANIA I PIELĘGNOWANIA TOŻSAMOŚCI ORAZ DZIEDZICTWA KULTURY LUDOWEJ,

Strażacka Orkiestra Dęta “Tymbarski Ton” – podziękowania za PIELĘGNOWANIE I PODTRZYMYWANIE TRADYCJI REGIONALNEJ ORAZ UŚWIETNIANIE WYDARZEŃ KULTURALNYCH NA TERENIE GMINY,

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Tymbarku – podziękowania za DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ WYCHOWANIA W DUCHU RELIGIJNYM MIESZKAŃCÓW GMINY ORAZ PODEJMOWANIE INICJATYW DLA SPOŁĘCZNOŚCI LOKALNEJ,

KS “Harnaś” Tymbark – podziękowania za DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ PROPAGOWANIA KULTURY FIZYCZNEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY ORAZ KOMPLEKSOWE WYCHOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY W DUCHU RYWALIZACJI SPORTOWEJ,

Klub Sportowy Taekwondo Tymbark, Uczniowski Klub Sportowy “Ogniwo” w Piekiełku, Tennis Club Tymbark, Tymbarski Klub Hokejowy “Harnasie” Tymbark – podziękowania za DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ PROPAGOWANIA KULTURY FIZYCZNEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY,

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością “Przystań” im. Jana Pawła II, Stowarzyszenie Remedium – podziękowania za BEZCENNY WKŁAD W DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI ORAZ ICH RODZIN,

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Piekiełko i okolic – podziękowania za DZIAŁANOŚĆ WYCHOWAWCZO-KULTURALNĄ ORAZ NIESTRUDZONĄ AKTYWNOŚĆ I PRACĘ PROSPOŁECZNĄ NA RZECZ MIESZKAŃCÓW PIEKIEŁKA I OKOLIC,

Społeczna Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Tymbarku oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 99 STO w Tymbark – podziękowania za DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ROZWIJANIA ZDOLNOŚCI MUZYCZNYCH DZIECI Z TERENU GMINY TYMBARK,

Koło Łowieckie “Hubert” – podziękowania za WSPÓŁDZIAŁANIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ ORAZ PROPAGOWANIE IDEI ŁOWIECTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA.

Po złożeniu podziękowań Wójt Gminy Tymbark przedstawił plany na 2023 rok, w których zaprezentowano kwoty przydzielane w ramach poszczególnych zadań.

Po oficjalnej części scenę opanowały młode dziewczęta ze Szkoły Muzycznej w Tymbarku, prezentując krótki występ artystyczny, który został nagrodzony gromkimi brawami.

Po  części artystycznej zaproszono przybyłych gości do krótkiej wymiany zdań na temat określenia dalszych form współpracy. Na koniec zaproszono wszystkich na poczęstunek.

Pragniemy serdecznie podziękować:

 • Małemu zespołowi smyczkowemu w składzie: Rozalia Grzyb, Aleksandra, Garbacz, Sara Wdowicka, Emilia Staniszewska i Zuzanna Żmuda,
 • Dużemu zespołowi smyczkowemu: w składzie Zuzanna Staśko, Emilia Śmiech, Kinga Wawrzyniak, Milena Trybus, Magdalena  Węgrzyn i Maria Kurek oraz opiekunowi za wspaniały występ, który umilił spotkanie zaproszonym gościom,
 • Tymbark MWS za nieodpłatne przekazanie soczków,
 • tymbark.in oraz tv28 za objęcie patronatem medialnym wydarzenia,
 • a przede wszystkim ZNAMIENITYM GOŚCIOM za obecność na tym ważnym spotkań.

zdjęcia i wideo: UG Tymbark

Gmina Tymbark – świetlica wiejska na Zamieściu otrzymała nowe wyposażenie

Świetlica Wiejska w Zamieściu została otrzymała nowy sprzęt: 

 • laptopy z oprogramowaniem  – szt. 3,
 • drukarka  – szt. 1,
 • aparat fotograficzny – szt. 1,
 • szafa biurowa – szt. 1,
 •  regały biurowe – szt. 4,
 • pufy  do siedzenia – szt. 5,
 • mata taneczna – szt. 1,
 • suchy basen z kulkami  szt. 2,
 • stół do ping-ponga – szt. 1,
 • bilard –  szt. 1,
 • cymbergaj – szt. 1,
 • krzesła obrotowe – szt. 3
 • szafka na buty – szt. 1
 • fotel – szt. 1,
 • piekarnik elektryczny – szt.1.

Sprzęt został już oddany do użytku mieszkańcom Zamieścia i okolic.

Zadanie było współfinansowane ze środków finansowych Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. Małopolskie świetlice wiejskie 2022 w kwocie 25 550 zł. Całkowita wartość zadania wyniosła 36 500 zł.

Informacja i zdjęcia: UG Tymbark