Pomoc dla Ukrainy – zbiórka odzieży, koców i butów

27. i 28. stycznia 2023 roku, w godzinach od 10.00 do 16.00,  druhowie strażacy  z OSP Piekiełko w remizie w Piekiełku przeprowadzą akcję zbiórki odzieży dla Ukrainy.

Potrzebne są:  kurtki, swetry, koce, ciepła bielizna, ręczniki, buty oraz świece i latarki.

Strażacy bardzo proszą, aby ubrania były czyste i nie uszkodzone. 

Kontakt z OSP Piekiełko,  tel. 696323303

Trwa nabór wniosków na dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Trwa nabór wniosków na dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.  Dofinansowanie wyniesie maksymalnie 98 proc. wartości inwestycji, a minimalny wkład własny – 2 procent. Program kierowany jest bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, jednak za ich pośrednictwem również do innych podmiotów zobowiązanych do opieki nad zabytkami.

W związku z tym informujemy właścicieli zabytków wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Tymbark o możliwości składania wniosków o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Wnioski, zgodnie ze wzorem załączonym poniżej, można składać w formie pisemnej do 25 stycznia 2023 roku godz. 1530 w  Urzędzie Gminy Tymbark 34-650 Tymbark 49 – sekretariat. Wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 183325141.

Z uwagi na ograniczoną ilość możliwych do złożenia przez Beneficjenta wniosków pierwszeństwo mają zabytki będące obiektami ogólnodostępnymi, a następnie zgłoszenia projektów z najbardziej przygotowaną do realizacji inwestycją.

Niezbędne informacje dotyczące programu znajdują się na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dokumenty do pobrania: Wniosek, 
Oświadczenia

Informacja: UG Tymbark