Gmina Tymbark – informacja Urzędu Stanu Cywilnego za 2022 rok

Wraz z początkiem roku Urząd Stanu Cywilnego przygotował liczbowy wykaz mieszkańców z 2022 roku. Zestawienie zawiera między innymi ilość narodzin dzieci, zgonów oraz małżeństw.

Na koniec 2022 roku liczba mieszkańców Gminy Tymbark, zameldowanych na pobyt stały wynosiła 6 528 osób, w tym 3 3204 mężczyzn oraz 3 324 kobiet. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba zameldowanych zmniejszyła się o 40 osób.

W Gminie Tymbark w 2022 roku urodziło się 71 dzieci, w tym 31 dziewczynek i 40 chłopców. W poszczególnych sołectwach liczby te przedstawiają się następująco: w Piekiełku urodziło się 4 dzieci, w Podłopieniu 28, w Tymbarku 23, w Zamieściu 9 oraz w Zawadce – 7 dzieci. W stosunku do roku 2020 urodziło się 8 dzieci mniej.

Najpopularniejsze imiona nadawane dziewczynkom na terenie naszej gminy to Oliwia, Len, Rita, a także Róża, natomiast wśród chłopców były to imiona Wiktor, Leon, Ignacy i Nikodem.

W 2022 roku w Gminie Tymbark zmarło 60 mieszkańców, czyli o 5 mniej niż w poprzednim roku. W Podłopieniu zmarło 14 osób, w Tymbarku 26, w Zamieściu 9, w Zawadce 3 i w Piekiełku zmarło 8 osób.

W ubiegłym roku na terenie naszej gminy w związek małżeński wstąpiło 28 par (o 8 więcej niż w poprzednim roku), a małżeństwo zawarło 61 mieszkańców.

Ponadto, jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego w 2022 roku obchodziło 10 par małżeńskich.

Pełnoletność w Gminie Tymbark w 2022 roku osiągnęły 84 osoby.

Najstarszy mieszkaniec Gminy Tymbark w ubiegłym roku obchodził 102 urodziny.

Ponadto należy wspomnieć, że w minionym roku z uwagi na rosyjską agresję na Ukrainę w Gminie Tymbark zarejestrowano 158 Uchodźców, którym wydano numer PESEL, założone profile zaufane oraz wydano zaświadczenia o statusie UKR.

Na dzień dzisiejszy (3.01.2023 r.) w Gminie znajduje się 29 Uchodźców. 

Informacja/grafika: UG Tymbark