Zakończono budowę oświetlenia boiska sportowego na stadionie KS Harnaś Tymbark

Zakończono budowę oświetlenia boiska sportowego na stadionie KS Harnaś Tymbark.

Wartość zadania to 265 060 zł. Na inwestycję pozyskano dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 121 169 zł.

Dofinansowanie z budżetu Gminy Tymbark wyniosło 143 881 zł.

To kolejny krok w celu poprawy warunków rekreacji sportowej w naszej gminie – informuje Urząd Gminy w Tymbarku.

zdjęcie: UG Tymbark

.

 

Zebrania wiejskie w sołectwie Zawadka oraz w sołectwie Podłopień

W niedzielę 5 lutego odbyły się dwa spotkania z Mieszkańcami sołectwa Zawadka i Podłopień. Celem zebrań było poinformowanie Mieszkańców o realizacji zadań społeczno-gospodarczych gminy za 2022 rok, przedstawienie Budżetu Gminy na 2023 rok, sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej z działalności za rok 2022 oraz przedstawienie planu finansowego na rok 2023.

 Pierwsze spotkanie rozpoczęło się o 12:30 w Szkole Podstawowej w Zawadce. Na zebraniu obecni byli: Sołtys wsi Zawadka – Maria Łabuz, Wójt Gminy Tymbark – Paweł Ptaszek, Sekretarz Gminy – Stanisława Kaptur, Skarbnik Gminy – Elżbieta Jania, Radny Gminy – Stanisław Malarz, Kierownik ZGK – Rafał Woźniak, a także przedstawiciele Straży Pożarnej w Zawadce.

 Po otwarciu zebrania przez Sołtysa wsi głos zabrał Wójt Gminy, prezentując zebranym Mieszkańcom sprawozdanie z realizacji zadań społeczno-gospodarczych w 2022 roku. Gospodarz Gminy szczególną uwagę zwrócił na planowaną termomodernizację budynku szkoły podstawowej, która zaplanowana jest na przyszły rok. Następnie przedstawiono budżet na 2023 rok z rekordową kwotą 19,2 mln na zadania inwestycyjne. Prezentację Wójt zakończył krótką prezentacją na temat wydarzeń kulturalnych w minionych 12 miesiącach.

 W wolnych wnioskach Zebranie Wiejskie jednogłośnie podjęło Uchwałę w sprawie dysponowania środkami wydzielonymi z budżetu Gminy Tymbark na rok 2023 na potrzeby Sołectwa Zawadka.

 Mieszkańcy Sołectwa Podłopień spotkali się na Zebraniu w budynku Szkoły Podstawowej o godzinie 16:00.
Wśród obecnych należy wymienić: Przewodniczącą Rady Gminy – Stanisławę Urbańską, Wójta Gminy Tymbark – Pawła Ptaszka, Sekretarz Gminy – Stanisławę Kaptur, Skarbnika Gminy – Elżbietę Jania, Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej – Rafała Woźniaka, Radnych Gminy – Sylwię Goryczkę, Iwonę Toporkiewicz, Czesława Kuca, Kierownik GOPS-u – Dorotę Ogórek, a także przedstawicieli szkoły podstawowej oraz straży pożarnej w Podłopieniu.

 Pierwszym punktem było rozpoczęcie spotkania i przedstawienie porządku zebrania przez Sołtysa wsi Podłopień – Stanisława Puchałę. Następnie Gospodarz Gminy przedstawił sprawozdanie z zadań społeczno-gospodarczych gminy za 2022 rok oraz przedstawił Budżetu Gminy na 2023 rok. Najwięcej uwagi włodarz gminy w swojej prezentacji przeznaczył na temat rozbudowy wodno-kanalizacyjnej w Sołectwie Podłopień.

 W wolnych wnioskach  jednogłośnie podjęło Uchwałę w sprawie dysponowania środkami wydzielonymi z budżetu Gminy Tymbark na rok 2023 na potrzeby Sołectwa Podłopień. Ponadto mieszkańcy poruszali temat przyłączy kanalizacyjnych oraz dyskutowano nad organizacją ruchu na drodze Zagonie-Sobczakówka.

 Treść prezentacji z zebrań gminnych znajduje się TUTAJ

Filmik z wydarzeń kulturalnych TUTAJ

Materiał przygotowany przez : UG Tymbark 

zdjęcia: UG Tymbark