Piekiełko – pamiętają o Armii Krajowej w 81.rocznicę jej powołania

Dyrekcja i młodzież Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Piekiełku w 81. rocznicę powołania Armii Krajowej oddała hołd bohaterskiemu żołnierzowi z Piekiełka kpt. Tadeuszowi Paolone – Lisowskiemu zapalając znicz pamięci obok pomnika oraz wystawiając poczet szkoły.

81 lat temu – 14 lutego 1942 roku – Związek Walki Zbrojnej został przekształcony w Armię Krajową. Podziemne wojsko, będące fenomenem w okupowanej przez Niemców Europie, skupiło w sobie niemal całą patriotycznie nastawioną część narodu polskiego. Nazwa „AK”, także w późniejszym czasie, stała się jednym z najważniejszych symboli dążeń do niepodległości (cytat ze źródeł IPN).

Robert Nowak 

zdjęcia: NSP w Piekiełku

Święty Walenty, biskup i męczennik

Walenty był biskupem Terni w Umbrii (Włochy).   Żył w III w. i był kapłanem rzymskim, podczas  prześladowania chrześcijan.  Nie ma dużo informacji o tym Świętym. Zginął śmiercią męczeńską w wyniku  procesu polegającego  na wymuszaniu odstępstwa od Chrystusa, czego św. Walenty nie zrobił, więc został ścięty 14 lutego 269 roku.
W ciągu średniowiecza kult Walentego objął całą niemal Europę. Na terenie niemieckim Święty był wzywany jako orędownik podczas ciężkich chorób, zwłaszcza nerwowych i epilepsji.

Na Zachodzie, szczególnie w Anglii i Stanach Zjednoczonych, czczono św. Walentego jako patrona zakochanych. W związku z tym dzień 14 lutego stał się okazją do obdarowywania się drobnymi upominkami.

Św.Walenty od XV wieku był uważany jako patron Limanowej. W XVI wieku zbudowano w Limanowej kościół pod Jego wezwaniem.

poniżej: fragment ekspozycji w Muzeum Ziemi Limanowskiej.

zdjęcia: IWS