PACZKA DLA UKRAINY – druga edycja

Caritas przy Parafii Tymbark włączyło się do  drugiej edycję ogólnopolskiej akcji PACZKA DLA UKRAINY. Jest to akcja pomocowa skierowana do rodzin, które pozostały w Ukrainie i wymagają wsparcia w produkty niezbędne do życia.

Zbiórka w Tymbarku będzie prowadzona od Środy Popielcowej do przyszłej niedzieli. Paczki można składać w kancelarii parafialnej, w tym w piątek przed nabożeństwami Drogi Krzyżowej, lub w inne dni. 

Poniżej znajduje się sugerowana lista produktów:

Zapusty

Zapusty

Już zapusty dni rozpusty
Ludzie piją jedzą chrusty
Chłopy głowy wódką cieszą
Baby pączki ciepłe niesą.
 
Panny rozkosz wszystkim dają,
Na Wielkanoc odpust mają
Gorszą chłopa i plebana,
Odpuszczenie będzie Pana.
 
Szaleć będą do północy,
Póki gardłom starczy mocy
Przechlipują okowitę
Szczypie ktosi mi kobite.
 
Do Popielca będą charce
Już muzyków bolą palce
W środę pleban popiół sypie
Czwartek cichy jak po stypie.
 
I czterdzieści dni trza będzie
Żyć pokutnie jakby w biedzie
Znów komory napełnione
Dadzą świętom, co?
ŚWIĘCONE! 
 
Krzysztof Kunicki , wiersz pochodzi “Tomiku Twórczości Literackiej Członków Zawiązku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Limanowej”, Limanowa 2018
 

Z historii Koła Towarzystwa Szkoły Ludowej im.Kazimierza Wielkiego w Tymbarku

W 1930 roku Koło Towarzystwa Szkoły Ludowej im.Kazimierza Wielkiego w Tymbarku liczyło 37 członków oraz siedmiu członków Zarządu.

W Zarządzie Koła byli:

Prezes – ks.kanonik Józef Szewczyk, proboszcz w Tymbarku,

Zastępca Prezesa – Pani Zofja (wg zachowanej pisowni) Turska, właścicielka dóbr,

Sekretarz – Pani Marja Cwojdzińska, żona lekarza,

Zastępca sekretarza – Pan Dr.Kazimierz Cwojdziński, lekarz okręgowy, 

Skarbnik – Pani Zuzanna Pieguszewska, żona magistra farmacji,

Zastępca Skarbnika: Pani Ksawera Skalska, nauczycielka szkoły powszechnej,

Bibliotekarz – Pani Mr.Helena Kilbertówna,

Zastępca Bibliotekarza – Pan Ludwik Pieguszewski, magister farmacji,

Członek Zarządu – Pani Bronisława Szewczykówna, instruktorka oświatowa, nauczycielka szkoły powszechnej. 

Koło prowadziło w Tymbarku czytelnię i wypożyczalnię książek. W wypożyczalni było 488 tomów.

W 1930 roku Koło zorganizowało jeden odczyt. Był to odczyt ks.kanonika Józefa Szewczyka pod tytułem “Powstanie listopadowe” oraz zorganizowało obchody setnej rocznicy powstania listopadowego.

Dochody Koła: 47 zł i 75 gr, wydatki: 78 zł i 92 gr, niedobór: 31 zł 17 gr.

Na 1931 rok był planowany Zjazd okręgowy w Stróży (1.02.1931). W zamierzeniach Koła było: “Rozszerzenie bibljoteki i pozyskanie większej ilości czytelników -przyzwyczajenie ludności do korzystania z czytelni”.

źródło informacji: sprawozdanie z działalności Koła