Wraz z autorem, Robertem Kowalskim, możemy udać się w czytelniczą  podróż „Z biegiem rzeki Łososiny”

Robert Kowalski jest historykiem, muzealnikiem.  Zawodowo, od 2021 roku,  jest szefem nowosądeckiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie. Od 2020 rodzinnie związany z miastem Limanową, a dokładniej z Łososiną Górną. W nasze strony przyjechał z Nowego Targu, gdzie  pełnił funkcje kierownicze w placówkach kultury, w tym też muzealnych,  Nowego Targu. Autor ponad stu  artykułów naukowych i popularnonaukowych publikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach oraz pracach zbiorowych. Był inicjatorem i koordynatorem wielu projektów edukacyjnych oraz naukowych.

Dzięki wydanej pod koniec 2022 roku publikacji „Z biegiem rzeki Łososiny”   Robert Kowalski zabiera nas w podróż historyczną –  w czasie i w przestrzeni –  po  kilku miejscowościach Beskidu Wyspowego powiatu limanowskiego:  Łososinie Górnej, Tymbarku, Laskowej,  Młynnym i  Limanowej. Książka jest bogato ilustrowana, niejednokrotnie dotychczas niepublikowanymi,  archiwalnymi zdjęciami, mapami, szkicami i planami.

Tak sam Autor pisze o swojej pracy:

„Na jej kartach snuję opowieść o ważnych postaciach, które swą energią, pracą, aktywnością społeczną i patriotyczną odcisnęły trwały ślad w historii. Przybliżam miejsca niezwykłe, związane z miejscową historią i tradycją, oraz wydarzenia, częstokroć zapomniane, jakie stały się udziałem mieszkańców na przestrzeni dziejów. Na koniec sięgam po niepublikowane dotychczas dokumenty, zdjęcia i relacje, które w przyszłości mogą stanowić bazę do opracowania równie fascynujących historii naszej małej ojczyzny. W pierwszej części książki czytelnicy odnajdą biogramy kilku niezwykłych i nieco zapomnianych postaci, które nie tylko odegrały istotną rolę w dziejach regionu, ale były również uosobieniem postaw obywatelskich i patriotycznych.”

 Dla mieszkańców Gminy Tymbark z pewnością będą szczególnie interesujące, ale z pewnością nie tylko, następujące rozdziały:

  • „Jezu Nazareński, ratuj nas!” – z dziejów kapliczki  w Piekiełku,
  • Prace galicyjskich kamieniarzy: Edwarda Stehlika i Wojciecha Samka na cmentarzu parafialnym w Tymbarku
  • Jak feniks z popiołów… Historia kapliczki kolejowej w Tymbarku
  • Spotkanie mieszkańców Tymbarku, Sowlin i Jodłownika z prof. Ignacym Mościckim w lipcu 1929 r.
  • Jak żegnano Wodza i Opiekuna. Uroczystości żałobne po śmierci Józefa Piłsudskiego w  Mszanie Dolnej, Tymbarku i Pisarzowej.

Robert Kowalski właśnie rozpoczął promocję swojej pracy (wydanej przez Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział Nowy Targ) i planuje, w najbliższym okresie,  spotkania z Czytelnikami.

IWS