Również o Jakubie Papieżu z Tymbarku – uczestniku Powstania Styczniowego

Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej oraz Polskie Towarzystwo Historyczne zaprosiło do Muzeum na wykład Pani Krystyny Drożdż pt. “Udział Ziemi Limanowskiej w Powstaniu Styczniowym w latach 1863-1864”.  Spotkanie otworzyła Dyrektor Muzeum Pani Magdalena Urbaniec.

Podczas prelekcji zostały przybliżone sylwetki tych powstańców styczniowych, którzy byli związani z ziemią limanowską. Często byli to synowie właścicieli ziemskich. A i  dwory pomagały powstańcom. Były to rodziny: Marsów z Limanowej, Żuk-Skarszewskich z Przyszowej, rodzina Marszałkowiczów w Kamienicy, rodzina Bibińskich w Młynnego Wyżnego.  Również duchowni z naszych terenów brali aktywny udział w powstaniu (prawie każdy oddział miał swoich kapelanów). Na przykład ks. Mikołaj Zagórski, wikariusz Łososiny Górnej, Ujanowicach oraz w Nowym Rybiu (jako proboszcz), ks.Jan Chełmecki z Żmiącej, ks.Ludwik Lubnicki z Dobrej (był on przez biskupa upomniany, aby nie mieszał się do spraw powstania), ks.Wincenty Sumara (za wygłoszone kazanie został oskarżony za nadużywanie władzy)  i inni.  

Na terenie ziemi limanowskiej są miejsca pamięci Powstania Styczniowego. Na cmentarzu w Limanowej nagrobek Józefa Bogdanowskiego – kawalera orderu Virtuti Militari za udział w Powstaniu Styczniowym. W Solinach, przy ul.Granicznej,  kaplica – votum powstania  styczniowego  rodziny Wrońskich – Wronów. Wybudowana ona została przez Andrzeja Marcina Wrońskiego, powstańca styczniowego w podziękowaniu za ocalone życie.  W Szyku (powyżej kościoła) w  1863 r. wybudowana została kapliczka dla uczczenia bohaterów Powstania Styczniowego, w środku znajduje się figura Jezusa upadającego pod krzyżem – trzeci upadek, co ma symbolizować trzy rozbiory. Na cmentarzu w Nowym Rybiu – murowana kaplica, miejsce spoczynku ks.Mikołaja Zagórskiego – uczestnika powstania. W Żmiącej w 100 rocznicę Powstania Styczniowego wbudowano w kościele kaplicę, upamiętniającą działalność ks.Chełmeckiego. ‘

Pamiątki związane z Powstaniem Styczniowym  m.in  patriotyczna biżuteria, tzw. czarna, jest w posiadaniu  Pani Romer-Wąsowicz  z Jodłownika. (Kosztowną biżuterię, którą patriotki oddawały na rzecz powstańców, zastąpiła tzw. „czarna biżuteria” wykonana z rogu czy czarno oksydowanego srebra i stali.)

slajd z tzw.czarną biżuteriąRównież i Tymbark ma swojego bohatera, powstańca styczniowego (niestety nie ma Jego zdjęcia).

Jest to Jakub Papież, ur.6.06.1839, syn Jana i Magdaleny Badroch. Mieszkał w Tymbarku, Zamieście -Góry nr 8. Walczył w oddziale powstańczym w Guberni Grodzieńskiej. W 1864 roku wysłany do Pskowa. Został postawiony pod sąd w Włodzimierzu, który skazał go  na 5 lat robót przymusowych. Przed 21.09.1868 wywieziony do Austrii,  z zakazem wjazdu w granice cesarstwa rosyjskiego.

Po zakończonym wykładzie można było zwiedzić muzeum, w którym znajdują się też pamiątki związane z Powstaniem Styczniowym. Są to trzy dewizki. Cała kolekcja dewizek, będąca w posiadaniu muzeum, została podarowana przez kolekcjonera Grzegorza Jońca.

dewizka z powstańczym wezwaniem “Boże Zbaw Polskę”

 

zdjęcia: IWS

Ferie 2023 – trzeci dzień DSM-u z Tymbarku na Śnieżnicy

Ostatni dzień dziewczęta spędziły na pakowaniu swoich rzeczy, podsumowaniu całego wyjazdu oraz na wspólnych zabawach.

Nie mogło zabraknąć modlitwy, w której podziękowały za udaną wyprawę.

zdjęcia: Organizatorzy

Ferie 2023 – ferie zimowe na strzelnicy

Na strzelnicy LOK Limanowa,   7 lutego,  odbyły się zawody strzeleckie w ramach Akcji Ferie Zimowe 2023. Organizatorami i sponsorami zawodów był:  LOK Limanowa, Urząd Gminy w Tymbarku oraz Szkoła Podstawowa w Tymbarku.     

W zawodach udział wzięły 44 osoby. W rywalizacji każdy uczestnik oddał 13 strzałów do tarczy z karabinka pneumatycznego, z czego 10 najlepszych strzałów było ocenianych.

Wyniki były bardzo wysokie, maksymalna ilość punktów 90/100. Rywalizowano w trzech kategoriach:  osobno dziewczęta, osobno chłopcy,  rocznik 2010 i młodsi, rocznik 2008/2009, szkoły średnie oraz czwarta kategoria OPEN dla dorosłych. Wszyscy uczestnicy do 10-tego miejsca otrzymali dyplomy, zwycięscy zostali nagrodzeni pucharami, medalami oraz nagrodami rzeczowymi. Były napoje i słodycze, każdy uczestnik opuścił strzelnicę z nagrodą wybraną przez siebie.

Nad bezpieczeństwem i organizacją turnieju czuwali p. Leszek Lach – prezes LOK Limanowa, Rafał Kasperski – instruktor strzelectwa sportowego, Anna Kasperska , Barbara Janczy – sędziowie zawodów, z ramienia Urzędu Gminy w Tymbarku p. Robert Nowak, instruktor strzelectwa sportowego i sportów obronnych.

Dziękujemy za tak liczny udział i zapraszamy do wspólnych treningów oraz turniejów strzeleckich.

Zwycięscy turnieju strzeleckiego  w poszczególnych kategoriach:

I miejsca: Anna Bubula, Adam Pasionek, Weronika Kurek, Wojciech Czyrnek, Katarzyna Kasperska, Patryk Przeciszowski, Stanisław Opach

II miejsca: Amelia Wilczyńska, Szymon Pach, Kinga Wawrzyniak, Sebastian Papież, Urszula Czyrnek, Michał Więcek, Andrzej Leśniak

III miejsca: Karolina Papież, Kacper Wilczyński, Łukasz Smoter, Kinga Pach, Rafał Kasperski

IV miejsca: Laura Wilczyńska, Karol Wilczyński, Adam Rusnak, Anna Kasperska

V miejsca: Nikola Bubula, Hubert Molek, Mateusz Kęska, Adam Wilczyński

VI miejsca: Aleksandra Banach, Jakub Banach, Karol Piechnik, Krzysztof Pasionek

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Robert Nowak 

zdjęcia: Organizatorzy