Zajęcia z czarnej taktyki

W internacie Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku młodzież z drugiej drużyny Jednostki Strzeleckiej nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS „ Strzelec „ OSW w Tymbarku, której dowódcą jest sekcyjny ZS Szymon Kornaś, uczeń klasy drugiej LO o profilu wojskowym uczestniczyła w zajęciach szkoleniowych z czarnej taktyki. Zajęcia przygotował i prowadził starszy strzelec ZS Maciej Chawryła również uczeń klasy wojskowej Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku.

St. insp. ZS Robert Nowak

Szkoleniowy wyjazd młodzieżowych drużyn pożarniczych

W sobotę 2 marca młodzież strażacka z drużyn działających przy Ochotniczych Strażach Pożarnych w Podłopieniu i Tymbarku, uczestniczyła w wyjeździe kondycyjno – szkoleniowym w Tatrach Polskich. Głównym celem wyprawy było zdobycie Kasprowego Wierchu, a następnie zejście do schroniska Murowaniec na Hali Gąsienicowej. Kolejnym punktem wycieczki miało być spotkanie z ratownikami Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niestety ze względu na wyprawę ratunkową tatrzańskich ratowników, zajęcia ostatecznie nie doszły do skutku.

Uczestnicy wyjazdu spędzili mile czas na maszerowaniu i eksplorowaniu nowych miejsc. A wszystkiemu towarzyszyła słoneczna pogoda, w otoczeniu pięknych zakopiańskich widoków.

Wyjazd nie mógłby się odbyć, gdyby nie wsparcie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zarządu Gminnego OSP. Dlatego w imieniu wszystkich uczestników wyjazdu, serdecznie dziękujemy!

Patryk Zwierczyk

 

 

 

Droga Krzyżowa, w myśl rozważań księdza rekolekcjonisty Piotra Łabudy

Dzisiaj w tymbarskiej parafii był trzeci dzień rekolekcji wielkopostnych, a ostatni, w którym słowo głosił biblista ksiądz Piotr Łabuda (sobota będzie dniem Sakramentu Pokuty i Pojednania).  W związku z tym przedstawiciele parafii – członkowie Rady Duszpasterskiej Marta Gajewska oraz Józef Zoń – złożyli następujące podziękowania księdzu rekolekcjoniście:

Księże Profesorze. Drogi Księże Piotrze.

Dobiega końca Twoja wizyta rekolekcyjna w naszej wspólnocie parafialnej pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Tymbarku. Szkoda, że tak krótka. Chcielibyśmy jeszcze posłuchać Twoich słów, Twoich wskazań: jak czytać i rozumieć Biblię, jak powinniśmy przekładać zawarte w niej treści na nasze codzienne życie, jak ciągle i na nowo odkrywać piękno ewangelii, a szczególnie Św. Łukasza i Św. Mateusza.

W swych kazaniach uświadomiłeś nam rolę modlitwy dla kształtowania naszej relacji z Bogiem i wielkie znaczenie Eucharystii jako uobecnienia Ofiary Ciała i Krwi Pana Jezusa na Krzyżu, dla każdego kto pragnie odpowiedzieć na wezwanie Jezusa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

Zapamiętaliśmy Twe słowa: „Taka jest moja wiara, jaka jest moja modlitwa”. I również: „Chleb jest znakiem miłości. Chleb daje siłę, daje moc. Czym dla ciebie jest Eucharystia – Święty Chleb ?” – to pytanie brzmi w naszych uszach i pozostaje w sercu. A dzisiaj powiedziałeś: „Dla Jezusa liczy się tylko miłość”.

Twoje wskazania winniśmy zapamiętać wszyscy i stosować je w swoim życiu. Odnoszą się przecież do każdego katolika, który chce żyć wiarą, dąży do jej pogłębiania i dba o ciągłe porządkowanie swego wnętrza.

Drogi Księże Piotrze. Dziękujemy Ci za wygłoszone do nas Słowo Boże
i za dary Ducha Świętego, które poprzez Twoją posługę rekolekcyjną stały się naszym udziałem. Dziękujemy za poruszające umysły i serca kazania, które wywoływały refleksje i pomogły każdemu z nas zajrzeć w głąb swojego sumienia – co jest szczególnie ważne teraz w rozpoczynającym się okresie wielkiego postu, w przygotowaniu do dobrego, duchowego przeżycia Tajemnicy Paschalnej.

Zawierzamy w modlitwie Twoje kapłaństwo Jezusowi Chrystusowi – Dobremu Pasterzowi i Maryi – Królowej Apostołów a zarazem Matce Kapłanów. Życzymy: Niech Pan Bóg udziela Ci wszelkich łask, niech Duch Święty Cię prowadzi i stale umacnia w Twej kapłańskiej posłudze, a Matka Najświętsza niech Cię otacza nieustanną opieką. Bóg zapłać za wszystko. Zapewniamy Księże Piotrze, że będziemy się modlić w Twojej intencji. Szczęść Boże.

Po zakończonej Mszy Świętej rozpoczęła się Droga Krzyżowa.  Bardzo wymowny i przejmujący tekst do tego nabożeństwa napisał ksiądz rekolekcjonista. Jak powiedział, poszczególne opisy powstawały, gdy przemierzał Drogę Krzyżową w Jerozolimie, przebywając w każdym dniu tylko w jednej Stacji. 

Pierwsza Stacja miała miejsce w kościele, a następnie parafianie udali się w kierunku cmentarza parafialnego, za krzyżem niesionym przez księdza proboszcza Jana Banacha. Teksty czytała młodzież z Grupy Apostolskiej wraz z księdzem Michałem (który grupę tą prowadzi).   Ostatnia Stacja była na cmentarzu, gdzie uczestnicy nabożeństwa udali się do grobów swoich bliskich, aby w chwili zadumy uzmysłowić sobie, że w tym miejscu kiedyś zostaniemy pochowani.

IWS

zdjęcia: RM

 

 

 

Serdeczne podziękowania za wszelkie dobro

Składam serdeczne podziękowania w imieniu własnym, oraz dzieci Anny i Karola, za wielkie dobro, jakie w tych dniach po śmierci mojego Męża, oraz Ojca Anni i Karola,  ś.p. Bogusława Sowy było dziełem wielu, wielu osób. Za piękne, wzruszające słowa wspominające życie ś.p. Bogusława. Za słowa wsparcia, jakie nieustannie płynęły na nasze ręce.

Gorącą dziękuję wszystkim tak licznie zgromadzonym uczestnikom pogrzebu ś.p. Bogusława.

Przede wszystkim księdzu proboszczowi dr. Janowi Banachowi za przewodniczenie Mszy Świętej oraz kazanie, którym poruszył wszystkie serca, a  nam pozostanie w pamięci na zawsze. Księżom koncelebrującym Mszę Świętą: księdzu prałatowi Edwardowi Nylcowi, księdzu prałatowi dr. Andrzejowi Jedynakowi, księdzu prałatowi Franciszkowi Malarzowi, księdzu Władysław Kuligowi, księdzu Stanisławowi Kaczce oraz księżom Piotrowi Biesiowi, Dariuszowi Dziedziakowi, Witoldowi Warzesze, Michałowi Łukasikowi.  Dziękuję księżom, którzy duchowo włączyli się do modlitwy: księdzu prałatowi Józefowi Leśniakowi, księdzu prałatowi Tomaszowi Atłasowi, księdzu Damianowi Kurkowi, księdzu Jakubowi Szyrszeń, księdzu Janowi Burdkowi oraz księdzu Bogdanowi Stelmachowi. Dziękuję liturgicznej służbie ołtarza, ministrantom, lektorom, dziewczętom śpiewającym psalm, panu Janowie Placie i Julianowi Niedojadowi.

Dziękuję panu organiście Piotrowi Taczanowskiemu, chórowi parafialnemu, panu Marcinowi Surdzielowi za śpiew.

Dziękuję orkiestrze dętej „Tymbarski Ton”. Podziękowania składam na ręce kierownika orkiestry Pana Ryszarda Gawrona oraz koncertmistrza Andrzeja Głowie.

Dziękuję wszystkim siostrom zakonnym za modlitwę. Szczególne podziękowania składam na ręce Siostry Zakrystianki Reginy za pomoc i modlitwę. Dziękuję siostrze Krystynie z Częstochowy.

Dziękuję wszystkim za to co najważniejsze, za modlitwę, za niezliczoną ilość zamówionych Mszy świętych w intencji ś.p.Bogusława.  

Dziękuję młodzieży, obecnym i byłym uczniom ś.p. Bogusława. Profesor Bogusław wszystkich gorąco Was kochał. Jego życie to była miłość do uczniów, którzy byli, obok rodziny, dla Niego najważniejsi. Wasza obecność i przeżywanie Jego śmierci jest świadectwem, że Jego praca dała piękne owoce. Wierzę, że Profesor tak długo będzie z nami, jak długo będziemy o Nim pamiętali.

Dziękuję Dyrekcji oraz całej społeczności szkolnej Zespołu Szkół Nr 1 w Limanowej za tak wzruszające uczczenie pamięci mojego Męża. Za to, że wszyscy byliście przy Nim.  Szczególnie Strzelcom za kompanię honorową, za poczty sztandarowe, za wartę przy trumnie. Podziękowania składam na ręce profesora Stanisława Dębskiego.  

Dziękuję Pani Dyrektor Joannie Rudek za zorganizowanie udziału Szkoły w uroczystościach pogrzebowych, za inicjatywę ogłoszenia dnia żałoby w Szkole, za zmianę planów i poświęcenie tradycyjnie organizowanych w marcu  „Józefinek” właśnie pamięci Bogusława.

Dziękuję członkom Klubu Historycznego im. 1 PSP AK w Słopnicach, za uczczenie swoją obecnością pamięci Profesora.

Dziękuję Dyrekcji i uczniom Szkoły Podstawowej w Tymbarku za udział w uroczystości pogrzebowej oraz poczet sztandarowy.

Dziękuję gronu pedagogicznemu I LO w Limanowej za udział w uroczystości pogrzebowej.

Dziękuję tymbarskiemu Strzelcowi, jak też harcerzom,  za kompanię honorową.

Dziękuję Dyrekcji Pani Profesor Halinie Waszkiewicz-Rosiek oraz całej społeczności Społecznej Publicznej Szkoły Muzycznej w Tymbarku, za modlitwę i muzyczne ubogacenie uroczystości.

Dziękuję wszystkim pracownikom Limatherm SA.  

Dziękuję właścicielom i pracownikom Kancelarii Prawnej  „Replika” z Limanowej. 

Dziękuję właścicielom i pracownikom Biura Finansowo-Księgowego  „Fis-Kuz” z Limanowej.  

Dziękuję delegacjom różnych instytucji, w tym samorządowych.

Dziękuję Rodzinie, przyjaciołom, koleżankom i kolegom, sąsiadom z ulicy Kazimierza Wielkiego oraz z osiedla Podlas, wszystkim tym co włączyli się do modlitwy za śp. Bogusława.

Dziękuję tym, co przez te dni tak licznie modlili się wieczorną modlitwą różańcową. Podziękowania składam na ręce Pani Anny Wiewiórskiej, która tą modlitwę prowadziła.

Przepraszam, jeżeli nie objęłam kogoś swoim podziękowaniem.

Za wszelkie dobro

Wszystkim BÓG ZAPŁAĆ!

Irena Wilczek-Sowa

Anna Sowa

Karol Sowa

Saksofon dla orkiestry

Przekazanie i koncert.
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, w dniu dzisiejszym Strażacka Orkiestra Dęta „Tymbarski Ton” otrzymała nowy saksofon tenorowy zakupiony ze składki parafian.  Nowy nabytek z rąk księdza prałata dr Jana Banacha odebrał Ryszard Gawron, kierownik orkiestry. Jest to piąty instrument pozyskany dzięki ofiarności wiernych, a z poprzednich składek zakupiono jedną trąbkę i trzy saksofony, które po dzień dzisiejszy służą członkom orkiestry i są utrzymane w bardzo dobrym stanie. 
Formą skromnego podziękowania dla ofiarodawców był koncert orkiestry przed budynkiem gminy i poczęstunek ostatkowymi pączkami.

informacja i zdjęcia: Stanisław Przybylski 

wideo i zdjęcia: IWS

Od niedzieli do wtorku w Parafii Tymbark Adoracja Czterdziestogodzinna

Adoracja Czterdziestogodzinna

Niedziela – 3 III 2019

14.00 – 17.00 – Ci, którzy nie mogą w tygodniu

Poniedziałek – 4 III 2019

8.00 – Tymbark: ul. Polna, Kościelna i Osiedle Plebańskie

9.00 – Podłopień: Kwaśniakówka, Smagówka i Podlas

10.00 – Podłopień: Bokówka, Bubulówka i Zapałówka

11.00 – Podłopień: Pasterniki, Tymbark: Pasterniki oraz Stary Dwór i Tartak

12.00 – Tymbark: Góry i Pod Górami

13.00 – Tymbark: Bloki koło Szkoły im. KEN

14.00 – Tymbark: Maria Jakiełek – Marian Jaroszyński oraz Maria Twaróg – Kazimierz Pluta; Zbigniew Woźniak – Tadeusz Wojtas oraz Czesław Stanieć – Jan Frys

15.00 – Tymbark: Armii Krajowej, Rzeczna, Kolejowa, Nowy Dwór i domy poniżej

16.00 – Tymbark: Julian Puchała – Grzegorz Kęska; Kazimierz Ślimak – Andrzej Stokłosa oraz Czesław Sułkowski – Janusz Mucha

Wtorek – 5 III 2019

8.00 – Tymbark: Kopana Droga oraz Piekiełko: Olejarnia i Sowińskie, Za rzeką, Koło Szkoły i Rola oraz Tymbark: Zawodzie

9.00 – Piekiełko: Stanisław Golonka – Remigiusz Bulanda oraz Węglarka a także Tymbark Zawodzie i Ogrodowa

10.00 – Zamieście: Sołtystwo, Trubucówka, Podgóra, Tajdusie, Sowy, od Janiny Pach do Wojciecha Skrzatka oraz Góry Rysie i Wiewiórscy

11.00 – Zamieście: Marek Piwowarczyk – Dariusz Trzupek oraz Skrzatki, Puty, Pasykówka, Zagrody

12.00 – Zamieście: Brodkówka, Malarzówka, Szwabówka

13.00 – Tymbark: Podwisiołki oraz Podlas, Rakówka i Nowosądecka

14.00 – Tymbark: Ul. Słoneczna i Kazimierza Wielkiego

15.00 – Tymbark: Bloki obok Szkoły Podstawowej

16.00 – Tymbark Rynek.