Koszty kampanii wyborczej Pana Lecha Nowaka

22 grudnia br. odbyła się Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy . Fakt ten pewnie jest zaskoczeniem dla osób, które na bieżąco interesują się sprawami samorządu tymbarskiego, m.in. czytając informacje na stronie internetowej  urzędu. Nie widzieli zaproszenia na sesją, gdyż ktoś nie zdążył /zapomniał?  tam go umieścić (mam nadzieję, że taka sytuacja się już nie powtórzy), tak w krótkim czasie  sesja ta została zorganizowana ( a pamiętacie Państwo, że 7 dni do zorganizowania sesji w sprawie wynagrodzenia wójta było terminem nierealnym?)                                                            Sesja została zwołana na wniosek Wójta. Powód? Podjęcie działań zmierzających do jak najszybszego zakończenia inwestycji pt. „budowa lodowiska”, aby mogło  już służyć mieszkańcom Tymbarku jeszcze w tym sezonie, w czas wolny od zajęć szkolnych. Nasuwa się pytanie, w jakim celu potrzebna jest Rada Gminy do zakończenia inwestycji, do oddania której „brakowało tylko przymrozków”? Oczywiście pieniądze. Okazało się, że zabrakło ich m.in. na wykonanie przyłączeń energetycznych ( w sumie dodatkowa kwota w 2014 r. dotycząca lodowiska to  35 tys. zł ).

Dla przypomnienia, inwestycja ta była dla poprzedniego Wójta jedną z ważniejszych obietnic przedwyborczych. Ostatnie trzy dni przed I turą wyborów były bardzo pracowite, prace przy tej inwestycji zostały zakończone praktycznie po południu w przeddzień wyborów. W Tymbarku żartowano, że był to ostatni zainstalowany  „baner wyborczy” Nowaka  (co ciekawe zgodnie z prawem) podczas ciszy wyborczej. 21.11.2014 r.  ( czyli przed II turą wyborów) mogliśmy przeczytać tekst  na portalu limanowa.in : „ Tymbark. W Tymbarku przy stadionie Klubu Sportowego Tymbark powstaje lodowisko.- Do wczoraj dostarczono już i zamontowano lodowisko mobilne o powierzchni 800 m2 wraz z agregatem chłodniczym – informuje Urząd Gminy Tymbark.
Warunkiem uruchomienia lodowiska, będzie wystąpienie pierwszych mrozów, ale o dokładnym terminie otwarcia gmina dopiero poinformuje. Korzystanie z lodowiska będzie bezpłatne.
W ogłoszonym w czerwcu przetargu wystartowało 5 firm. Najniższą ofertę złożyła firma z Jastrzębia Zdroju, która wykona obiekt za 293 tys. zł. Lodowisko będzie mogło funkcjonować do temperatury +10 st. C.”
We wrześniu na tymże samym portalu znajdowała się również następująca informacja: „ Budowa lodowiska pochłonie około 400 tysięcy złotych. Blisko połowa tej kwoty pochodzić będzie prawdopodobnie ze środków unijnych. Wniosek o przyznanie pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich: Odnowa i Rozwój Wsi, został już pozytywnie rozpatrzony przez Limanowską Grupę Działania Przyjazna Ziemia Limanowska i przesłany do dalszej weryfikacji w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie. Płyta pod lodowisko (800 metrów kwadratowych) została już wykonana, zamówiono także urządzenia chłodzące, bandy, urządzenie potrzebne do utrzymania lodowiska. Korzystanie z lodowiska będzie bezpłatne.- Planujemy uruchomienie lodowiska pod koniec listopada – powiedział Lech Nowak, wójt gminy Tymbark. – Dużo oczywiście zależy od temperatury, bo gdy będzie zimno to cała procedura uruchomienia może potrwać tylko jeden dzień. Wszystkie urządzenia będzie można łatwo zdemontować i latem oraz wiosną zamiast lodowiska funkcjonować może skatepark. Dzięki temu dzieci i młodzież będzie miała rozrywkę przez cały rok w odpowiednim i bezpiecznym miejscu. Przygotowanie skateparku pochłonie dodatkowych ok. 60 tys. zł. Zadanie będzie realizowane w przyszłym roku.”

Okazało się teraz, że: po pierwsze poprzedni Wójt nie wywiązał się ze złożonych obietnic, a po drugie przekazane informacje nie były do końca rzetelne.(Ciekawostką jest również fakt, że w projekcie budżetu na przyszły rok poprzedni wójt „zapomniał” uwzględnić jakiekolwiek pieniądze na bieżące funkcjonowanie lodowiska).

Wracając do Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy, w trakcie omawiania projektu uchwały z sprawie zmian budżetu na 2014 rok okazało się, że dodatkowe pieniądze na budowę lodowiska to nie wszystko. W zmianach budżetowych przesunięto z innych pozycji budżetu (np. z innej przedwyborczej inwestycji tj. budowa wieży widokowej na Paproci, którą rozpoczęto i nie zakończono, pomimo że były na nią środki finansowe, lub z pozycji “promocja”, na której zabezpieczone były środki na koncert, który poprzedni  Wójt zamierzał zorganizować) ponad 50 tys zł na pokrycie zobowiązań poprzedniego wójta z tytułu wykonania „wyborczych dróg” na terenie gminy.
Na ich realizację Wójt nie miał zabezpieczonych środków finansowych w budżecie. W ten sposób Rada Gmina Tymbark pokryła rachunki za kampanię wyborczą Pana Lecha Nowaka. Tak na dobrą sprawę to my wszyscy ponieśliśmy tego koszty.   (Pozostali kandydaci na wójtów nie mieli takich możliwości przekonywania mieszkańców, iż są oni równie dobrymi kandydatami na wójta jak Pan Nowak).

Oczywiście nie przeprowadzono by powyżej omówionych zmian w budżecie ( tych i  innych jak: dofinansowanie do gospodarki ściekowej oraz do gospodarki śmieciowej) bez propozycji rozwiązania problemu oraz akceptacji obecnego Wójta. Na sesji Wójt Ptaszek nie odniósł się do zaistniałej sytuacji. A szkoda! Ale z drugiej strony co mógł zrobić? Miał  dwa wyjścia. Nie zwoływać sesji i nie robić nic przy lodowisku tłumacząc to brakiem środków, oraz nie zaakceptować zobowiązań poprzedniego Wójta, które zaciągnął nie mając zabezpieczonych środków w budżecie. Wójt Ptaszek wybrał jednak drugie wyjście (w takiej sytuacji jedynie słuszne), jednak związane z dodatkowymi, nieprzewidzianymi wcześniej kosztami. Musiał przeznaczyć w budżecie środki, które pierwotnie były przeznaczone na inne cele i je tak „poprzesuwać”, aby zgodnie z prawem były możliwe do wykorzystania na taki właśnie cel. Zrobił to mając na uwadze dobro Mieszkańców (pomimo zainwestowania 400 tys.zł mieszkańcy Tymbarku nadal dojeżdżaliby na lodowisko w Limanowej lub po prostu nie korzystaliby z tej formy wypoczynku), jak też nienarażania budżetu gminy na koszty spraw sądowych oraz odsetek z tytułu roszczeń wykonawcy dróg.

W programie Nadzwyczajnej Sesji był punkt „Wolne wnioski”. W punkcie tym Wójt zaapelował do radnych, aby zweryfikowali listę dróg do bieżącego odśnieżania, gdyż w wykazie otrzymanym od Przewodniczącego Komisji ds. Rolnictwa Pana Zbigniewa Papieża znajduje się bez mała dwukrotnie więcej dróg niż było dotychczas. Taka sytuacja nie jest zgodna z ustaleniami, jakie miały miejsce na posiedzeniu Komisji, której tematem była sprawa odśnieżania dróg. Do tej sugestii Wójta odniósł się radny Zimirski stwierdzając, że przecież zaplanowany jest 100% wzrost wydatków, a wykazie brakuje jeszcze kilka dróg, które tam się nie znalazły w wyniku pomyłki przy przepisywaniu. Wójt poinformował radnego, iż w pozycji budżetowej, w której są koszty odśnieżania są też koszty remontów dróg w 2015 r. W jaki sposób one będą one wykonywane, gdy cała kwota zostanie wykorzystana na odśnieżanie? Na to już Wójt odpowiedzi od Pana Zimirskiego nie uzyskał.
Na tym Nadzwyczajna Sesja została zakończona.

Szanowni Państwo. Przyjętym zwyczajem było, a nie chodzi tylko o dobre obyczaje, a właściwe wywiązywanie się ze swoich obowiązków, że każde pismo, które trafia do Przewodniczącego Rady, a skierowane jest do Rady Gminy , powinno być w punkcie „Wolne wnioski” odczytane przez Przewodniczącego Rady, bez względu na to czy radni znają jego treść czy nie. Przewodnicząca Rady nie poinformowała Rady, o adresowanym do Rady Gminy Tymbark piśmie od Państwa Platów (o którym to informowaliśmy w poprzednim artykule  https://tymbark.in/list-mieszkancow-do-radnych-gminy-tymbark/ ).

Tymbark, 27.12.2014 r.

Irena Wilczek-Sowa