Ostatnie dni na tymbarskim lodowisku tej zimy!

Miłośników jazdy na łyżwach zapraszamy w najbliższych dniach na lodowisko, gdyż będzie to ostatnia szansa tej zimy na łyżwy w Tymbarku. Tymbarskie lodowisko przy Klubie Sportowym Tymbark zostaje zamknięte z dniem 27 lutego 2017 roku.

To jedno z największych lodowisk na terenie powiatu, doskonale utrzymane przez pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tymbarku, funkcjonujące nieodpłatnie było miejscem wypoczynku i jazdy na łyżwach dla grup zorganizowanych oraz indywidualnych użytkowników z  całego regionu oraz wielu regionów Polski w okresie trwających ferii zimowych. Tutaj pierwsze kroki na łyżwach stawiały maluchy, doskonale bawiła się młodzież przy muzyce i gastronomii oraz dorośli którzy wspominali dzieciństwo na lodowisku przygotowywanym przez miejscowy Klub Sportowy Harnaś.

Robert Nowak

zdjęcie: RM

 

Maciej Czyrnek wśród najpopularniejszych piłkarzy ziemi limanowskiej

           W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Limanowej w dniu  18 lutego 2017 roku, odbyło się uroczyste podsumowanie XIX Plebiscytu na Najpopularniejszego Piłkarza i Trenera Ziemi Limanowskiej w 2016 roku. W gronie najpopularniejszych piłkarzy ziemi limanowskiej znalazł się zawodnik KS Tymbark Maciej Czyrnek, któremu wójt gminy Tymbark Paweł Ptaszek wręczył okolicznościowy dyplom i nagrodę rzeczową.

            W uroczystej gali oprócz trenerów, zawodników oraz organizatorów udział wzięli działacze Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, klubów sportowych z terenu powiatu limanowskiego, przedstawiciele władz samorządowych powiatu i gmin. Wśród sportowców obecni byli również  Wiesław Janczyk Wiceminister Finansów, Poseł na Sejm RP i Ryszard Niemiec, prezes Małopolskiego Związku Piłki Nożnej.

             Honorowy patronat nad Plebiscytem objął starosta limanowski, Jan Puchała, a galę poprowadził prezes Limanowskiego Podokręgu Piłki Nożnej w Limanowej – Stanisław Strug, organizator plebiscytu.

Robert Nowak

“Małopolska odkryta” – fotografie Kamila Bańkowskiego

W Bibliotece Publicznej została otwarta wystawa fotografii Kamila Bańkowskiego. Zgromadzonych , w tym przede wszystkim autora zdjęć oraz  Przewodniczącą Rady Gminy Zofię Jeż, tymbarskich artystów, młodzież  przywitała  Pani Dyrektor Biblioteki Ewa Skrzekut (również w imieniu nieobecnego, z powodu choroby, Wójta Gminy Pawła Ptaszka).

Wystawa to 40 fotografii, na których prezentowana jest architektura oraz bogactwo ich wnętrz kościołów oraz cerkwi Małopolski. Fotografie są własnością Katolickiego Centrum Edukacji  KANA w Nowym Sączu.

Następnie autor zdjęć Kamil Bańkowski opowiedział historię, z przed dwóch lat,  powstania prezentowanych zdjęć, które były dla niego nowym obszarem działania, gdyż dotychczas wykonywał fotografie krajobrazów.  Wykonanie zdjęć poprzedzone zostało kilkumiesięczną analizą, literatury i innych źródeł, znajdujących się obiektów na tak dużym obszarze, jakim jest Małopolska, w poszukiwaniu interesujących obiektów, które jednak nie były dotychczas powszechnie znane. Następnie uzyskiwanie pozwoleń od władz kościelnych na wykonywanie zdjęć, co czasami nie było łatwe.  Potem kilka tysięcy pokonanych kilometrów, oraz dużo poświęconego czasu, aby fotografie te wykonać. Stosował różnorodne techniki i możliwości sprzętowe, aby wydobyć piękno obiektów, gdyż głównym problemem z jakim się spotykał to brak doświetlenia kościelnych wnętrz. Artysta wyraził nadzieję, że każdy znajdzie zdjęcie, które go zainteresuje.

Na zakończenie oficjalnej części głos zabrała Pani Zofia Jeż dziękując Pani Dyrektor oraz Artyście za to, że wystawa zawitała w Tymbarku i jest elementem promocji gminy.

IWS

zdjęcia: RM

Druhowie strażacy uczą się pierwszej pomocy

 Na terenie Gminy Tymbark przystąpiono do szkolenia druhów strażaków z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. W miniony weekend w Podłopieniu kilkunastu druhów z OSP Podłopień i OSP Tymbark rozpoczęło 66 godzinny kurs, który obejmuje 25 godzin zajęć teoretycznych i 41 godzin zajęć praktycznych. Kurs kończy się egzaminem państwowym  z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem oraz wydaniem zaświadczenia o nadaniu tytułu ratownika (ważne 3 lata) co potwierdza certyfikat ukończenia kursu KPP.

            Szkolenie prowadzi firma SAVE A LIFE Paweł Cygan. Druga grupa strażaków weźmie udział w kursie w miesiącu marcu w OSP Tymbark.

Robert Nowak

źródło zdjęcia: strona internetowa  firma SAVE A LIFE

Na Filipinach rośnie kościół m.in. dzięki ofiarności Mieszkańców Gminy Tymbark

Tak będzie wyglądać kościół, który powstaje na Filipinach, w parafii księdza Jana Krzyściaka, pochodzącego z Parafii Podłopień. Ksiądz  odwiedził  swoje rodzinne strony latem ubiegłego roku. Wraz z nim była młodzież, która następnie wzięła udział w Światowych Dniach Młodzieży 2016. Ksiądz przebywał w swoim  rodzinnym Podłopieniu, ale też był częstym gościem w Tymbarku, odwiedził też Piekiełko. Zebrane w tym czasie, przez księdza Jana, ofiary zostały wykorzystane do realizacji inwestycji. Poniżej  znajdują się zdjęcia nadesłane przez księdza, na których widać postęp prac budowlanych.

Ksiądz Jan, za pośrednictwem portalu,  przesyła podziękowania wszystkim darczyńcom, którzy swoimi ofiarami wsparli to tak bardzo oczekiwane przez filipińskich parafian dzieło, za modlitwy w intencji misji i za wszelkie doznane dobro. Bóg zapłać!

O Księdzu Janie Krzyściaku pisaliśmy na łamach portalu, na przykład:

https://tymbark.in/misjonarz-z-podlopienia/,

https://tymbark.in/kosciol-na-filipinach,

https://tymbark.in/kosciol-na-filipinach,

https://tymbark.in/z-filipin-do-piekielka/,

https://tymbark.in/ks-jan-krzysciak-z-mlodzieza-z-filipin/.

IWS

 

 

“Kryzys życia – jak rozpoznać, że ktoś myśli o samobójstwie”

“Kryzys życia – jak rozpoznać, że ktoś myśli o samobójstwie” to temat wykładu księdza doktora Jerzego Smolenia, jaki można było dzisiaj wysłuchać w tymbarskiej bibliotece. Wykład ten spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem, o czym świadczy fakt, że wszystkie miejsca były zajęte ( jak i kilkanaście doniesionych krzeseł).  Wykład został poprzedzony miniaturą filmową autorstwa Marka Dudka pokazującą góry, Beskid Wyspowy, jesienią, kiedy to dominują mgły i nostalgiczny klimat. Dla kontrastu, po zakończonym wykładzie, Pan Marek Dudka pokazał słuchaczom przyrodę wiosenną, która budzi się do życia i jest pełna nadziei.

W celu pokazania, jak istotny jest to problem ks.Smoleń rozpoczął podając dane statystyczne. Ilość samobójstw – z roku na rok wzrasta, w 2014 roku to  6165 osób, w tym ok.5 tys. to mężczyźni (nie licząc prób samobójczych), w tym między 10-14 rokiem życia – 71 dzieci, 15-19 – 526 osób, a między 20-24 – 1015 osób, gdy w 1951 roku – wszystkich samobójstw było 1310.

Celem wykładu nie była analiza przeszłości, która zakończyła się samobójstwem, lecz spojrzenie w jutro, aby  nie popełniać błędów. Co zrobić, aby  uratować życie człowieka? Przede wszystkim należy słuchać, jakie komunikaty, w tym głównie werbalne, ale też pozawerbalne, przekazują osoby, których dręczą myśli samobójcze. Chwilowy “dół”, który przeżywają te osoby, bardzo często przechodzi długoterminowy “dół” i zachowania samobójcze. Podobnie jak nieleczona depresja. Kryzys może dotknąć każdego z nas ( tylko 10% samobójców to osoby z problemami psychicznymi).

Za zakończenie Ksiądz poinformował, że tematy następnych wykładów będą się zaczynały od słowa “dlaczego”. Poprosił też, aby przy rozliczaniu podatku za 2016 rok ewentualnie przekazać 1% Stowarzyszeniu “Przystań”, przy którym działa Poradnia.

IWS