Kronika Oddziału Związku Strzeleckiego Tymbark

odsłona VIII – budowa publicznych szkół powszechnych

 • Próba kandydacka
 • Wybór patrona
 • Kurs wyrobu nart
 • Likwidacja bezrobocia
 • Wybory do rad gromadzkich
 • Wybory sołtysa
 • Przyrzeczenie strzeleckie.

 

Kronika Oddziału Związku Strzeleckiego Tymbark

W II odsłonie – rok 1933

 • Objęcie komendy przez Leona Andrasza,
 • Walne Zebranie i wybór władz,
 • Zbiórki i ćwiczenia,
 • Wniosek o budowę strzelnicy,
 • Organizacja Zielonych Świąt,
 • Obchody 20 – lecia powstania pierwszej Oficerskiej Szkoły w Stróży.
 • Pochód pod Pomnik Grunwaldzki,

Kronika Oddziału Związku Strzeleckiego Tymbark

Przetrwała w ukryciu najcięższe chwile w historii: II wojnę światową, czas komuny i okres stanu wojennego. Kronikę przekazał w 2010 roku dowódcy tymbarskiego Strzelca Pan Jerzy Giza – mieszkaniec gminy Tymbark. Zawarte w niej zapiski są kopalnią wiedzy o działalności patriotycznej w Tymbarku w okresie międzywojennym, prowadzonych szkoleniach dzieci i młodzieży w zakresie przysposobienia wojskowego przed wojną oraz udziału w licznych przedsięwzięciach patriotycznych i wojskowych na terenie gminy, powiatu i innych.

W 25-lecie reaktywacji  tymbarskiego Strzelca (2 kwietnia 1993 roku) 

Zarząd Strzelca

Pierwsze osiem stron Kroniki: