Zaduszki Strażackie 2019

 
Jak jest już tradycją, od 2016 roku, druhowie strażacy w listopadzie spotykają się, aby wspólnie modlić się za  dusze zmarłych strażaków. Tak też dzisiaj w kościele parafialnym w Tymbarku  na tą szczególną modlitwą przybyli członkowie oraz poczty sztandarowe z OSP Jodłownik, OSP Krasne Lasocice, OSP Wilkowisko, OSP Piekiełko, OSP Podłopień, OSP Zawadka i OSP Tymbark.
Mszy świętej przewodniczył Kapelan Powiatu Limanowskiego ks.kustosz Bogdan Stelmach (mianowany przez księdza biskupa w miejsce obecnego proboszcza Parafii Jamy ks.Stanisława Kaczki). 
Podczas nabożeństwa grała Strażacka Orkiestra Dęta „Tymbarski Ton”, która również, przed i po Mszy Świętej, dała koncert  utworów żałobnych. 
IWS

IWS

 

Ślubowanie w rocznicę Odzyskania Niepodległości

13 listopada 2019 roku społeczność szkolna Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku uroczyście świętowała 101. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Tej ważnej rocznicy towarzyszyło ślubowanie uczniów klas pierwszych.

Zaproszenie do udziału w uroczystości przyjęli:

Pan sierż. Łukasz Kowacz – przedstawiciel dowódcy 16 batalionu powietrznodesantowego w Krakowie

Pan ppłk Przemysław Juszczak – z  Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu

Pan ppłk Henryk Kiełbasa– Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nowym Sączu

Pan mł. insp. Krzysztof Chochliński – I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Limanowej Pan asp. sztab. Andrzej Młynarczyk – Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Limanowej

Pan st. insp. ZS Robert Nowak – Dowódca Jednostki Strzeleckiej nr 2007 ZS „Strzelec” OSW  im. kpt. Tadeusza Paolone w Tymbarku

Pan Grzegorz Dziadoń – Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej.

Pan Bogumił Grzyb – Radny Powiatu Limanowskiego.

Obecni byli również licznie zgromadzeni rodzice uczniów klas pierwszych.

W swoim przemówieniu Pani Dyrektor Jolanta Dunikowska – Wszołek zwróciła szczególną uwagę na to, czym dziś jest patriotyzm i służba ojczyźnie. Podkreśliła znaczenie bezinteresownej miłości do Ojczyzny, uczucie dumy z bycia Polką i Polakiem, szacunek dla barw narodowych i symboli, kultury i tradycji, znajomości literatury narodowej oraz dbałość o piękno mowy ojczystej i działania proekologiczne, jako szacunek dla piękna przyrody. Pani Dyrektor dziękowała również rodzicom za obecność, podczas tej wyjątkowej dla ich dzieci uroczystości.

Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości była również okazją do złożenia ślubowania przez uczniów klas pierwszych. Złożyli oni przyrzeczenie na sztandar szkoły, zobowiązując się do zachowania godnej postawy ucznia, pracy na rzecz własnego rozwoju i dla dobra szkoły.

W trakcie uroczystości nastąpiło również przekazanie sztandaru.

Zaproszeni goście w swoich przemówieniach gratulowali uczniom wyboru szkoły, a także życzyli uczniom, rodzicom i nauczycielom wszelkiego powodzenia w dalszej pracy i nauce. Zachęcali również młodzież do podejmowania w przyszłości pracy w służbach mundurowych.

W trakcie akademii młodzi artyści zaprezentowali wiersze i pieśni o tematyce patriotycznej. Towarzyszyła im również prezentacja multimedialna ukazująca drogę Polski do niepodległości.

Informacja/zdjęcia: ZS im.KEN w Tymbarku 

XII oraz XIII Spacer Historyczny – Limanowa (sobota) oraz Mszana Dolna (niedziela)


sobota, 16 listopada 2019 r. , godz. 13 00, Start spaceru pod pomnikiem Jana Pawła II przed bazyliką limanowską.
 
W niedzielę Spacer Historyczny odbędzie się w Mszanie Dolnej. 

Temat spaceru:  „Zawiłe początki Mszany Dolnej”.

Start spaceru o godz. 13:00 na płycie rynku w Mszanie Dolnej.

Spacer odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Należy mieć wygodne obuwie oraz coś przeciwdeszczowego. Osoby podróżujące samochodem proszone są o parkowanie na parkingu pod kościołem.

Prowadzenie spaceru Karol Wojtas.

IWS

Jak najlepiej uczcić Święto Niepodległości? Rozpoczynając służbę w obronie terytorialnej!

16 listopada około 100 ochotników wstąpi w szeregi małopolskich Terytorialsów. Szesnaście dni później złożą uroczystą przysięgę wojskową w podkrakowskiej Rząsce. To już siódme szkolenie podstawowe w 11 Małopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Do końca roku Brygada będzie miała około 850 przeszkolonych żołnierzy Obrony Terytorialnej.
Jak wygląda „szesnastka”?
Ochotników, którzy do tej pory nie pełnili żadnej formy służby wojskowej, czeka intensywne szkolenie. W szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej wstępują zarówno osoby aktywne społecznie, o ugruntowanej pozycji zawodowej, jak i te, które są jeszcze na etapie poszukiwania własnej drogi. Różnią się wiekiem, umiejętnościami, doświadczeniem zawodowym i zainteresowaniami, ale wszystkich łączy ogromny entuzjazm i chęć zadbania o bezpieczeństwo swojej lokalnej społeczności. Wszystkich żołnierzy czeka pełen cykl szkoleniowy od podstaw.
W pierwszym dniu szkolenia Terytorialsi otrzymują pełen ekwipunek: mundury, buty, zasobniki oraz pozostałe elementy wyposażenia indywidualnego. Ponadto poddani zostają analizie składu ciała oraz testowi sprawności fizycznej. Wyniki badań i testu służą do określenia potencjału fizycznego żołnierzy oraz właściwego przygotowania ich do kolejnych etapów szkolenia.
Najważniejszym elementem „szesnastki” jest nauka praktycznych umiejętności. W programie szkolenia przewidziano zajęcia z podstaw taktyki, topografii, przetrwania na polu walki, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz bezpiecznego i efektywnego posługiwania się bronią. Ukoronowaniem szkolenia będzie tzw. pętla taktyczna, czyli sprawdzian z zakresu wszystkich nabytych umiejętności. „Szesnastka” zakończy się uroczystą przysięgą wojskową w dniu 1 grudnia na terenie Jednostki Wojskowej w Rząsce.
Szkolenia podstawowe i wyrównawcze żołnierzy 11 MBOT prowadzone są w oparciu o Jednostkę Wojskową w Rząsce koło Krakowa oraz garnizonowe ośrodki szkoleniowe: „Pasternik” i „Mikuszowice”. Do zabezpieczenia szkolenia wykorzystywane są quady z napędem 4×4, przystosowane do jazdy w terenie, a także motocykle Kawasaki. Szkolenie ogniowe prowadzone jest przy użyciu najnowocześniejszych karabinków polskiej produkcji MSBS Grot (5,56mm).
Patriotyzm i rozwój osobisty
Pełnienie Terytorialnej Służby Wojskowej to nie tylko możliwość osobistego zaangażowania się we wzmacnianie systemu bezpieczeństwa państwa, ale także inwestycja w rozwój osobisty i zawodowy. W ramach służby żołnierze mają możliwość zdobycia nowych doświadczeń, uzyskania dofinansowania na naukę, poszerzenia umiejętności praktycznych oraz kształtowania hartu ducha i ciała. Uczą się, jak przezwyciężać własne słabości. Wojsko oferuje ponadto atrakcyjne kursy oficerskie, podoficerskie i specjalistyczne oraz szkolenia.
Zaproszenie dla osób, które chciałyby wspierać lokalną społeczność i podnieść swoje kwalifikacje poprzez służbę w WOT, jest nadal aktualne. Służba w 11 MBOT cieszy się wielka popularnością. Do tej pory złożono ponad 1700 wniosków, z jednostką zapoznało się ponad 1400 ochotników. Szczegółowe informacje na temat służby oraz rekrutacji do 11 MBOT można uzyskać w Wojskowych Komendach Uzupełnień: w Krakowie, Oświęcimiu, Nowym Targu, Nowym Sączu i Tarnowie lub na stronach www.11mbot.pl. lub www.terytorialsi.mil.pl.
Historyczne tradycje, nowoczesne szkolenie
11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej im. gen. Leopolda Okulickiego dziedziczy tradycje zgrupowania Armii Krajowej „Żelbet”. Etos formacji buduje w oparciu o wartości wyznawane przez swoich bohaterskich poprzedników. W szkoleniu stawia na nowoczesność, innowacyjne metody i narzędzia. Nowatorskim rozwiązaniem, nie stosowanym dotychczas w innych rodzajach sił zbrojnych, jest m.in. wykorzystanie potencjału byłych żołnierzy Wojsk Specjalnych w ramach Mobilnych Zespołów Szkoleniowych, które szkolą instruktorów WOT. Nowoczesne jest także uzbrojenie, a także sprzęt wojskowy, przeznaczony do szkolenia żołnierzy.

mjr Bartosz KUBAL, Oficer prasowy, 11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej