Wielka Sobota – Liturgia Eucharystyczna

Czwartą częścią bardzo bogatej liturgii Wielkiej Soboty jest Liturgia Eucharystyczna. Przewodniczył jej ksiądz proboszcz dr Jan Banach. W koncelebrze byli księża prałaci Edward Nylec oraz ksiądz Tomasz Atłas oraz ksiądz Stanisław i  ksiądz Michał. Po jej zakończeniu ksiądz proboszcz złożył życzenia z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego oraz dokonał uroczystego błogosławieństwa. 

Wielka Sobota – Liturgia Chrzcielna

Liturgia   chrzcielna rozpoczęła się odśpiewaniem (po łacinie) przez ks.Stanisława Litanii do Wszystkich Świętych. Następnie nastąpiło błogosławieństwo wody chrzcielnej. Wszyscy zgromadzeni odnowili przyrzeczenia chrztu.

Wielka Sobota – Liturgia Słowa

Drugą częścią liturgii Wielkiej Soboty jest Liturgia Słowa. Składają się na nią czytania oraz psalmy. Po ostatnim czytaniu ze Starego Testamentu, po psalmie i po modlitwie kapłana zapala się świece na ołtarzu. Następnie jest odśpiewany hymn: „Chwała na wysokości…”.  Jest to moment kiedy  zabrzmiały wszystkie dzwonki i dzwony, które zamilkły w Wielki Czwartek. Uroczyście zostaje odśpiewane „Alleluja” .

 

Wielka Sobota – Liturgia Światła

Liturgia Światła w Wielką Sobotę rozpoczyna się poświęceniem ognia i przygotowaniem Paschału (na zewnątrz kościoła). Następnie kapłan z Paschałem procesyjnie wszedł do kościoła śpiewając ‚Światło Chrystusa”. Wszyscy zgromadzeni w kościele zapalili  swoje świece od światła Paschału.   

Przy ołtarzu ksiądz Michał  zaśpiewał Orędzie Paschalne .