Obóz klas policyjnych w Gorcach

W pierwszych dniach czerwca uczniowie drugich klas policyjnych  przybywali na obozie kondycyjno- szkoleniowym w Porębie Wielkiej, gdzie przez kolejne dni  realizowali przygotowaną  tematykę szkoleń:

  • elementy samoobrony  i walki wręcz,
  • środki przymusu bezpośredniego , techniki interwencji , sztuki walki,
  • posługiwanie się bronią ,techniki Krav Maga,
  • elementy kryminalistyki i techniki operacyjne,
  • sprzęt gaśniczy , zasady gaszenia pożarów , sprzęt ochrony osobistej
  • maski , butle z tlenem ,  odzież;
  • pierwsza pomoc przedmedyczna,
  • techniki i zasady jej udzielania.

Szkolenie prowadzili instruktorzy  z Kielc, PPSP w Limanowej i Tarnowie, oraz Zespołu Szkół w Tymbarku.

Młodzież dodatkowo miała okazje zwiedzić park podworski Wodzickich, a także umieszczony na jego terenie Ośrodek Edukacyjny GPN gdzie codziennie rano wszyscy ćwiczyli sprawność relaksowali się w pięknym  otoczeniu przyrody.

Na czas pobytu obozu młodzież zakwaterowana  była w Domu Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej.

Informacja: Robert Nowak

Koła Gospodyń Wiejskich w Gminie Tymbark

Poniżej historia Kół Gospodyń Wiejskich do roku 2005 spisana przez Panią Halinę Puto. Artykuł i zdjęcia pochodzą z pozycji  promocyjnej Wójta Gminy Tymbark z 2005 roku pod tytułem  “W Gminie Tymbark”. 

Bogactwem gminy jest ziemia, kultura, tradycje ukształtowane przez stulecia i potencjał ludzki zrzeszony w różnych organizacjach społecznych. Jedna z nich to Kola Gospodyń Wiejskich – Grupy dobrowolne samorządowe i niezależne. W obecnych czasach są jedną z nielicznych organizacji społecznych działających w środowisku wiejskim oraz znającą jego problemy i potrzeby. Działają na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu, poprzez wybrane w sposób demokratyczny Zarządy. 

Na początku swojej działalności zajmowały się organizowaniem różnego rodzaju kursów: kroju i szycia, gotowania, pieczenia, garmażerii, robótek ręcznych itp. W okresie pilnych prac polowych prawie każde Koło organizowało dziecince, które były dużą pomocą dla młodych matek. Brały także udział w różnego rodzaju konkursach i pokazach np. konkurs higieny pomieszczeń inwentarskich, ogródków kwiatowych, odchowu cieląt, odchowu kurcząt itp.

Organizowały zabawy taneczne, a dochód przeznaczały na zakup naczyń.
Obecnie KGW za priorytet obrały sobie propagowanie tradycji rozwój i upowszechnianie kultury na wsi, zachęcanie ludności wiejskiej do brania czynnego udziału w życiu kulturalnym regionu, kultywowanie folkloru, rękodzieła i sztuki ludowej. Pomagają również w rozwijaniu aktywności sportowo-rekreacyjnej i turystycznej mieszkańców wsi.
Czynnie uczestniczą w realizacji przyjętych zadań regulaminowych poprzez uczestnictwo w różnych konkursach pokazach przeglądach reprezentując gminę na szczeblu lokalnym, krajowym a także zagranicznym. Biorą udział w różnych szkoleniach z zakresu technologii rolnictwa, turystyki, przedsiębiorczości, ochrony środowiska i rachunkowości rolnej.

Obecnie na terenie gminy działa 6 KGW:
Zamieście, Piekiełko, Podłopień, Jasna Podłopień, Zawadka, Tymbark.

Najstarsze Koło powstało w Zamieściu w 1953 roku. Założycielem Koła była Aniela Kurek, obecnie przewodniczącą jest Stefania Pasyk. Przy KGW
Zamieście działa zespół „Pogodna jesień” który bawi gości kabaretem i piosenką.
KGW Podłopień powstało w 1958 roku. Założycielką koła była Maria Paika, a obecnie jest Zofía Tajduś.

KGW Zawadka powstało w 1963 roku. Założycielką była Eleonora Papież. W następnych latach przewodniczącymi były Maria Atłas, Jolanta Wieczorek, a obecnie jest Maria Klimek.

KGW Piekiełko założyła Apolonia Wilczek, następnie przewodniczącymi były Aniela Smotor, Zofia Bubula, a obecnie jest Janina Bubula.

KGW Jasna Podłopień – założycielką była  Helena Urbańczyk, następnie przewodniczącymi były Panie Maria Leśniak, a obecnie przewodniczącą jest Pani Maria Szewczyk.

KGW Tymbark założyła Irena Binda, następnie przewodniczącymi były Elżbieta Kaptur, Antonina Niezabitowska, a obecnie Krystyna Grzegorzek.

 

 

W 2021 w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskim prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpisane są trzy KGW działające na terenie Gminy Tymbark: KGW Podłopień, KGW Tymbark oraz KGW Zawadka. KGW Zamieście oraz KGW Piekiełko nie wpisały się do rejestru, ale, może w ograniczonym zakresie, są też widoczne w życiu społecznym naszej gminy. 

 

Poniżej kilka zdjęć z różnych aktywności KGW m.in przeglądy, Dni Tymbarku, konkursy teatralne, w latach 2018 – 2019

IWS

KGW Podłopień

KGW Tymbark

KGW Zawadka

KGW Zamieście

KGW Piekiełko