Spotkanie online Wójta Gminy Tymbark z mieszkańcami

W poniedziałek Wójt Gminy Paweł Ptaszek zaprosił Mieszkańców gminy na spotkanie w trybie online. Zaproszenie to spotkało się z umiarkowanym zainteresowaniem (od 11 do 14 uczestników). Pierwsza część to krótkie przedstawienie przez Wójta raportu o stanie gminy Tymbark za rok 2020. Zaplanowana druga część to odpowiedzi Wójta na pytania Mieszkańców. Jak się okazało żadne pytanie nie zostało zadane. Z uwagi na ten fakt Wójt zakończył spotkanie. 

IWS

 

Paolone w pierwszym transporcie do Auschwitz

14 czerwca 2021 roku przypada 81 rocznica deportacji pierwszych Polaków do niemieckiego obozu zagłady Auschwitz. Niemcy wysłali z Tarnowa do Auschwitz pierwszy masowy transport więźniów. Do obozu zagłady trafiło 728 Polaków w tym  m.in. bohaterski żołnierz pochodzący z Piekiełka , kapitan Tadeusz Paolone – Lisowski, patron Jednostki Strzeleckiej nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS „Strzelec” OSW w Tymbarku.  Dwa lata temu nadano również Jego imię Bibliotece Publicznej Gminy Tymbark. Chwała bohaterom!  

Uchwałą Sejmu 14 czerwca obchodzimy jako Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady.

st.insp. ZS Robert Nowak