II edycja konkursu “PRACODAWCA PRZYJAZNY WOT”

Trwa druga edycja projektu skierowanego do pracodawców, którzy zatrudniają żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową. Termin przesyłania zgłoszeń do eliminacji mija 30 czerwca, a przesyłać je mogą zarówno pracownicy-żołnierze WOT jak również sami pracodawcy.
 
Celem konkursu jest wyłonienie i wyróżnienie pracodawców, którzy swoją postawą i warunkami pracy wspierają pracowników – żołnierzy. Konkurs realizowany będzie w czterech kategoriach: mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo oraz podmiot publiczny. W pierwszym etapie konkursu zgłoszenia mogą składać żołnierze-pracownicy oraz sami pracodawcy, termin ich przesyłania upływa 30 czerwca 2021 roku. Następnie na szczeblu wojewódzkim komisja brygadowa wybierze laureatów, którzy wezmą udział w finałowym etapie konkursu, podczas którego nadany zostanie tytuł „Pracodawcy przyjaznego WOT”.
Konkurs „Pracodawca przyjazny WOT” jest częścią większego projektu pod tą samą nazwą, w ramach którego Wojska Obrony Terytorialnej już od trzech lat podejmują działania mające na celu kształtowanie pozytywnych relacji z pracodawcami oraz wypracowanie wspólnego systemu przeciwdziałania ewentualnym problemom na linii praca – służba. W tym celu Wojska Obrony Terytorialnej udostępniają bazę informacyjną dla pracodawców i są otwarte na doskonalenie systemu i wsparcie w rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez pracowników i pracodawców.

Informacje na temat konkursu oraz regulamin można znaleźć na stronie: 
https://www.wojsko-polskie.pl/dwot/pracodawca-przyjazny-WOT/
 
ppor. Adam TRĘBACZ

11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej
www.wojsko-polskie.pl/11bot

W gminie Tymbark zostaną zastosowane fotopułapki  przy “dzikich” wysypiskach śmieci     

W celu zapobieżenia powstawaniu dzikich wysypisk śmieci na terenach zielonych należących do Gminy Tymbark zostały zakupione  kamery popularnie zwane fotopułapkami.

„Zastosowane w gminie fotopułapki są przenośne i mają wspomagać wykrywanie osób nielegalnie wyrzucających odpady, które zanieczyszczają  środowisko. Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy jest istotne; nie może być tolerancji dla osób, które wyrzucają śmieci na tereny zielone, nad rzekę czy do lasu. Zaśmiecanie gminy jest niedopuszczalne”  – podkreśla wójt Paweł Ptaszek.

Warto przy tym dodać, że koszty usuwania odpadów z dzikich wysypisk obciążają budżet gminy.

Informacja, zdjęcie: UG Tymbark