“W ludziach dobrych Jezus promieniuje…” – Złoty Jubileusz ks.dr.Andrzeja Jedynaka

“W ludziach dobrych Jezus promieniuje

Uśmiecha się, jak przy swojej matce”

ks.J.Twardowski

Te słowa ks.Twardowskiego zostały umieszczone na zaproszeniu na Złoty Jubileusz Kapłaństwa księdza dra Andrzeja Jedynka, jaki dzisiaj się odbył w Grominiku, a zorganizowany  przez KGW “Dworzanie” z Gromnika oraz sołectwa Gromink oraz Golanki. Był to drugi akord obchodów, pierwszym była uroczysta Msza św. oraz okolicznościowe spotkanie, jakie miało miejsce w dzień rocznicy przyjęcia sakramentu Kapłaństwa czyli 30 maja 2021 w Porąbce Uszewskiej, rodzinnej miejscowości Jubilata. 

W jubileuszu wzięli udział kapłani, w tym ks.Tadeusz Machał (brał udział w prymicjach ks.Jubilata), władze Gminy Gromnik, starosta, radni, przyjaciele, rodzina.  Spotkanie otworzył wójt Gromnika Bogdan Stasz. Były okolicznościowe podziękowania, życzenia. Odczytano list od biskupa kieleckiego Jana Piotrowskiego. 

Organizatorzy przygotowali prezentację pokazującą, oczywiście w skrócie, gdyż w takiej formie tak bogatej działalności Jubilata (kapłana, budowniczego, organizatora przedsięwzięć inwestycyjnych na rzecz społeczności lokalnej, naukowca, pisarza, przewodnika górskiego, podróżnika) nie sposób ująć kompleksowo.  

Ksiądz dr Andrzej Jedynak, w swoim wystąpieniu do zgromadzonych, przypomniał jak wyglądała jego kapłańska droga, od Nowego Sącza (Zawady), Łączek Brzeskich, Tymbarku, Chotowej, aż po Gromnik, gdzie 18 lat był proboszczem, a od 5-ciu rezydentem.

“Sto lat” dla Jubilata zaśpiewano przy muzycznym wsparciu Zespołu Regionalnego “Pogórzanie”, który też wystąpił na scenie Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie był obchodzony jubileusz. 

IWS

IWS

Bieg pamięci Armińskiego

W Tymbarku miejscowa Jednostka Strzelecka nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS „Strzelec” OSW zorganizowała bieg na orientację uliczkami urokliwego miasteczka w którym urodził się polski astronom Franciszek Armiński / 2 października 1789 roku / syn Jana i Apolonii z Przyborowskich. Był profesorem astronomii oraz dożywotnim dyrektorem obserwatorium astronomicznego w Warszawie. W Królewskim Uniwersytecie Warszawskim wykładał również matematykę.

Tymbarscy Strzelcy w realizacji szkoleń, ćwiczeń, zawodów i rajdów będą upamiętniali zacnych mieszkańców naszej tymbarskiej ziemi, którzy swoją pracą przyczynili się do rozwoju miejscowości oraz jej promocji w kraju i zagranicą.

Trasę biegu opracował i całość przedsięwzięcia koordynował st. chor. ZS Stanisław Opach, szef szkolenia wojskowego w tymbarskim Strzelcu.

Najlepsi biegacze otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez kadrę dowódczą tymbarskiego Strzelca.

Robert Nowak

Podpisano umowy na utworzenie placów zabaw

10 czerwca br. Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek podpisał umowy na realizację zadania pn: Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy, które obejmuje budowę trzech ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowości: Tymbark, Zawadka i Zamieście. Przedsięwzięcie dofinansowane jest z PROW na lata 2014-2020.

Wykonawcą inwestycji, wyłonionym w ramach przetargu jest INTERTORG s.c. Paweł Bożek, Daniel Marcinik z siedzibą Sanoku, prace mają zostać wykonane do 16 lipca br., a ich zakres przedstawia się następująco:

– Zamieście (teren obok świetlicy wiejskiej) budowa placu zabaw o powierzchni ok. 281,50 m² : dostawa i montaż urządzeń zabawowych – huśtawki wahadłowej podwójnej, huśtawki wagowej na sprężynach, zestawu zabawowego, skałki wspinaczkowej, trampoliny, tablicy edukacyjnej, ławek, koszy na śmieci; wykonanie utwardzenia terenu w celu zapewnienia komunikacji do placu zabaw, wykonanie nawierzchni z piasku i ogrodzenia placu, wykonanie nawierzchni trawiastej; koszt inwestycji to ponad 81 452 zł w tym dofinansowanie z PROW 38 367 zł;

– Zawadka (plac obok Szkoły Podstawowej) budowa placu zabaw o powierzchni ok. 139,19 m²: dostawa i montażu urządzeń zabawowych – linarium, zestawu ze zjeżdżalnią, huśtawki wahadłowej podwójnej, huśtawki wagowej na sprężynach, sprężynowca konika, tablicy edukacyjnej, ławek, koszy na śmieci; wykonanie nawierzchni z piasku,  wykonanie utwardzenia terenu kostką brukową i wykonanie ogrodzenia placu; koszt inwestycji to ponad 50 674 zł w tym dofinansowanie z PROW 32 244 zł;

– Tymbark (plac przy Przedszkolu Samorządowym) budowa placu zabaw o powierzchni ok. 114,75 m²: dostawa i montaż urządzeń zabawowych – 2 zestawów ze zjeżdżalnią, tablicy edukacyjnej, ławek, koszy na śmieci; wykonanie nawierzchni trawiastej; koszt inwestycji to ponad 47342 zł w tym dofinansowanie z PROW 30 124 zł.

Informacja/zdjęcia: UG Tymbark

  Straż Graniczna szkoli Strzelców

W Tymbarku funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu przeprowadzili dla młodzieży klas mundurowych Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku należącej do Jednostki Strzeleckiej nr 2007 im kpt Tadeusza Paolone ZS „ Strzelec” OSW Tymbarku kolejne zajęcia szkoleniowe w których udział wzięło ponad 40 strzelców. Tematyka zajęć dotyczyła między innymi technik interwencyjnych oraz zagadnień z zielonej taktyki.

Zajęcia  prowadzone  pod okiem instruktorów Wydziału Zabezpieczenia Działań KaOSG w Nowym Sączu cieszą się wśród młodzieży zawsze dużym zainteresowaniem.

Realizacja przedsięwzięć szkoleniowych ze Strażą Graniczną jest możliwa dzięki pomocy Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu płk SG Stanisława Laciugi oraz funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań KaOSG  w Nowym Sączu na podstawie podpisanego porozumienia pomiędzy Komendantem KaOSG w Nowym Sączu a jednostką tymbarskiego Strzelca. Nadmienić należy, że współpraca układa się doskonale.

 Robert Nowak

PROŚBA O WYPEŁNIENIE ANKIETY w związku z planowanym utworzeniem Klubu Seniora

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tymbarku, w związku z planowanym utworzeniem Klubu Seniora w ramach programu rządowego Senior+, zwraca się do Mieszkańców Gminy Tymbark o wypełnienie ankiety dotyczącej potrzeby realizacji zadania.

Ankieta w wersji elektronicznej dostępna na stronie internetowej Gminy Tymbark i GOPS, w wersji papierowej w Urzędzie Gminy, GOPS i Bibliotece Publicznej.

Wypełnione ankiety prosimy dostarczyć do siedziby Ośrodka – Tymbark 49.

ANKIETA DO POBRANIA  Ankieta

 

16 czerwca – rocznica przejazdu papieża Jana Pawła II przez gminę Tymbark

 

16 czerwca 1999 r. papieża Jana Pawła II w Limanowej wcale miało nie być. Zgodnie z zapowiedziami Ojciec Święty miał udać się  z Krakowa do Starego Sącza helikopterem. Stało się jednak inaczej. Papież do Starego Sącza, aby tam ogłosić bł.Kingę świętą, udał się samochodem, kierując się na Limanową. Tym samym Jego droga wiodła przez gminę Tymbark. Na pamiątkę tego wydarzenia Parafia Podłopień, przy DK 28, na terenie parafii, ufundowała pomnik.

zdjęcia: IWS

Pomnik swoim kształtem przypomina rozłożoną księgę, na kartach której jest postać Jana Pawła II. Św.Kinga zaś jest przedstawiona na tle starosądeckiego klasztoru klarysek. Na cokole są napisy:

“Królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu Bogu samemu część i chwała”. “Ojcu Świętemu w 25 roku Pontyfikatu”.