Koła Gospodyń Wiejskich w Gminie Tymbark

Poniżej historia Kół Gospodyń Wiejskich do roku 2005 spisana przez Panią Halinę Puto. Artykuł i zdjęcia pochodzą z pozycji  promocyjnej Wójta Gminy Tymbark z 2005 roku pod tytułem  “W Gminie Tymbark”. 

Bogactwem gminy jest ziemia, kultura, tradycje ukształtowane przez stulecia i potencjał ludzki zrzeszony w różnych organizacjach społecznych. Jedna z nich to Kola Gospodyń Wiejskich – Grupy dobrowolne samorządowe i niezależne. W obecnych czasach są jedną z nielicznych organizacji społecznych działających w środowisku wiejskim oraz znającą jego problemy i potrzeby. Działają na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu, poprzez wybrane w sposób demokratyczny Zarządy. 

Na początku swojej działalności zajmowały się organizowaniem różnego rodzaju kursów: kroju i szycia, gotowania, pieczenia, garmażerii, robótek ręcznych itp. W okresie pilnych prac polowych prawie każde Koło organizowało dziecince, które były dużą pomocą dla młodych matek. Brały także udział w różnego rodzaju konkursach i pokazach np. konkurs higieny pomieszczeń inwentarskich, ogródków kwiatowych, odchowu cieląt, odchowu kurcząt itp.

Organizowały zabawy taneczne, a dochód przeznaczały na zakup naczyń.
Obecnie KGW za priorytet obrały sobie propagowanie tradycji rozwój i upowszechnianie kultury na wsi, zachęcanie ludności wiejskiej do brania czynnego udziału w życiu kulturalnym regionu, kultywowanie folkloru, rękodzieła i sztuki ludowej. Pomagają również w rozwijaniu aktywności sportowo-rekreacyjnej i turystycznej mieszkańców wsi.
Czynnie uczestniczą w realizacji przyjętych zadań regulaminowych poprzez uczestnictwo w różnych konkursach pokazach przeglądach reprezentując gminę na szczeblu lokalnym, krajowym a także zagranicznym. Biorą udział w różnych szkoleniach z zakresu technologii rolnictwa, turystyki, przedsiębiorczości, ochrony środowiska i rachunkowości rolnej.

Obecnie na terenie gminy działa 6 KGW:
Zamieście, Piekiełko, Podłopień, Jasna Podłopień, Zawadka, Tymbark.

Najstarsze Koło powstało w Zamieściu w 1953 roku. Założycielem Koła była Aniela Kurek, obecnie przewodniczącą jest Stefania Pasyk. Przy KGW
Zamieście działa zespół „Pogodna jesień” który bawi gości kabaretem i piosenką.
KGW Podłopień powstało w 1958 roku. Założycielką koła była Maria Paika, a obecnie jest Zofía Tajduś.

KGW Zawadka powstało w 1963 roku. Założycielką była Eleonora Papież. W następnych latach przewodniczącymi były Maria Atłas, Jolanta Wieczorek, a obecnie jest Maria Klimek.

KGW Piekiełko założyła Apolonia Wilczek, następnie przewodniczącymi były Aniela Smotor, Zofia Bubula, a obecnie jest Janina Bubula.

KGW Jasna Podłopień – założycielką była  Helena Urbańczyk, następnie przewodniczącymi były Panie Maria Leśniak, a obecnie przewodniczącą jest Pani Maria Szewczyk.

KGW Tymbark założyła Irena Binda, następnie przewodniczącymi były Elżbieta Kaptur, Antonina Niezabitowska, a obecnie Krystyna Grzegorzek.

 

 

W 2021 w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskim prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpisane są trzy KGW działające na terenie Gminy Tymbark: KGW Podłopień, KGW Tymbark oraz KGW Zawadka. KGW Zamieście oraz KGW Piekiełko nie wpisały się do rejestru, ale, może w ograniczonym zakresie, są też widoczne w życiu społecznym naszej gminy. 

 

Poniżej kilka zdjęć z różnych aktywności KGW m.in przeglądy, Dni Tymbarku, konkursy teatralne, w latach 2018 – 2019

IWS

KGW Podłopień

KGW Tymbark

KGW Zawadka

KGW Zamieście

KGW Piekiełko 

Na projekt KGW Tymbark można oddać głos elektronicznie! kod zadania: SAD32

Dla osób, które chcą oddać głos na projekt złożony przez KGW Tymbark, a nie  zrobiły tego w tradycyjnej formie papierowej, mogą uczynić to poprzez stronę internetowej. Przypominamy: Projekt przewiduje zakup nowych strojów dla Pań.

KAŻDY ODDANY GŁOS JEST WAŻNY i NIEZBĘDNY DO OSIĄGNIĘCIA PRZEZ PANIE ZAŁOŻONEGO CELU!

KOD ZADANIA: SAD32

link do głosowania: https://bo.malopolska.pl/

Akcja zbierania przez Panie głosów poparcia projektu

Sobotnia tęcza

Podłopień Podlas, sobota. zdjęcie nr 1 i 2 wykonane o 18.45, a 3 i 4 prawie pół godziny później.

zdjęcia nadesłał Stanisław Przybylski 

Wyprawa DSM na Rydznik

W słoneczną niedzielę tymbarska Dziewczęca Służba Maryjna, oraz osoby towarzyszące, pod wodzą Sióstr Nazaretanek  wybrała się na Rydznik. Po jego zdobyciu, i po oglądnięciu pięknej panoramy Gminy Tymbark, przyszedł czas na zabawę.  Dla wzmocnienia sił na wszystkich czekała smaczna kiełbaska w bacówce Państwa Uchaczów. 

zdjęcia nadesłane