Przyszła wiosna

Dzisiaj, 20 marca 2015 r.  o godz.23.45 rozpoczęła się astronomiczna wiosna.  21 marca to początek wiosny  kalendarzowej.

Jak podaje Wikipedia w  XX wieku wiosna w strefie czasowej Polski rozpoczynała się zwykle 21 marca, zaś w miarę przybliżania się końca stulecia coraz częściej 20 marca. W 2011 roku pierwszy dzień wiosny przypadł na 21 marca (godz. 00:21), zaś wszystkie kolejne do roku 2043 będą obchodzone wyłącznie 20 marca, a od 2044 roku – 19 albo 20 marca. Kolejny początek wiosny w dniu 21 marca nastąpi dopiero w roku 2102.

wiosna

IWS

Wyjaśnienie

Niniejszym chciałabym  się odnieść do  zadawanych mi pytań, w związku z informacjami przedstawianymi na portalu,  o żródło pochodzenia dokumentów czy też innych danych.   Otóż korzystam z możliwości, jakie daje ustawa o dostępie do informacji publicznej oraz Statut Gminy Tymbark. Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną, o którą może  się każdy zwrócić.  Należy jedynie złożyć  “Wniosek o udostępnieniu informacji publicznej”            (przykładowy poniżej), w którym określa się zakres informacji oraz sposób jej przekazania.  Urząd ma prawo pobrania opłaty, o ile miałby ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku.

Irena Wilczek-Sowa

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 

Rada Gminy Tymbark przyjęła zmiany w budżecie

Dzisiaj odbyła się Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Tymbark. W programie były  dwa punkty: przyjęcie zmian w budżecie gminy na 2015 r. i w uchwale budżetowej na 2015 r. oraz wolne wnioski. Radni jednogłośnie (przy nieobecności radnych Danuty Dawiec oraz Mariana Zimirskiego) przyjęli zmiany zaproponowane przez Wójta.  Przedstawiony  projekt utrzymał główne zmiany, które były przedłożone przez Wójta na sesji Rady Gminy, która miała miejsce 03 marca br.

W wolnych wnioskach głos zabrał Starosta Pan Jan Puchała oraz Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Pan Marek Urbański.

Na zakończenie głos zabrał radny Andrzej Ligas, który w swoim imieniu oraz radnego Stanisława Czernka, odczytał rezygnację z udziału w Klubie Radnych Nasza Gmina, podając również uzasadnienie tej decyzji.

Szczegóły oraz treść pisma radnych Panów  Andrzeja Ligasa oraz Stanisława Czernka zostaną podane w najbliższym czasie.

IWS

 

 

“Kameralnie z fortepianem” w Gdańsku

10 marca br, odbył się w Gdańsku IV Ogólnopolski Konkurs dla uczniów szkół muzycznych I stopnia “Kameralnie z fortepianem”. Celem konkursu było zainteresowanie uczniów kameralistyką oraz konfrontacja ich umiejętności na estradzie ogólnopolskiej. W konkursie tym wziął udział  zespół Społecznej Publicznej Szkoły Muzycznej w Tymbarku. Kwintet fortepianowy MIX MAX w składzie: Aleksandra Boruta (skrzypce), Anna Trzupek (skrzypce), Wiktoria Grzegorzek (flet), Klaudia Sasula (wiolonczela) i Natalia Kokoszka (fortepian) otrzymał wyróżnienie. Gratulacje dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli.

IWS

GDAŃSK1      GDAŃSK2

 

Orkiestra “Tymbarski Ton”

Strażacka Orkiestra Dęta Tymbarski Ton gra już od 1993 roku, obecnie pod batutą kapelmistrza Pana Andrzeja Głowy oraz pod kierownictwem  Pana Ryszarda Gawrona. Orkiestra to przede wszystkim muzycy, pasjonaci kochający muzykę ( dzieci, młodzież, dorośli), pracujący nad  utworami, aby potem swą grą uświetniać uroczystości strażackie, kościelne, gminne. Niezbędne  są również instrumenty, ich naprawa, ale i też ubiór dla  członków orkiestry. Prowadzenie orkiestry, dbanie o jej ciągły rozwój  to wysiłek  ponoszony przez OSP Tymbark, przy pomocy finansowej władz samorządowych Gminy Tymbark. Współpraca ta to również  konsultacje z samorządem na temat możliwości pozyskiwania środków od instytucji i programów finansujących aktywność w zakresie kultury.

Tymbarski Ton 1

 

Tymbarski Ton 2    Tymbarski Ton3

Orkiestra Tymbarski Ton – fot. Roland Mielnicki , zdjęcia archiwalne (2012-2014)

IWS