Otwarcie ścieżki edukacyjno – turystycznej

Wczoraj (12 listopada) w Tymbarku odbyło się otwarcie ścieżki edukacyjno-turystycznej, szlakiem partyzanckim II wojny światowej ( na ten temat pisaliśmy w sierpniu tutaj). Inicjatorem i fundatorem jest tymbarski samorząd: Wójt oraz Rada Gminy Tymbark. Szczególną rolę miał radny Jarosław Oleksy, który był pomysłodawcą utworzenia ścieżki. Finansowego wsparcia udzieliła również firma TYMBARK-MWS Sp. z o.o. spółka komandytowa reprezentowana przez Pana Dariusza Czecha, obecnego również na otwarciu. Merytoryczną oraz wykonawczą stronę zapewnił Pan Przemysław Bukowiec przy współpracy ze Stowarzyszeniem Rekonstrukcji Historycznych – 1. Pułk Strzelców Podhalańskich AK, który również opracował publikację „Śladami konspiracji. Placówka AK „Trzos” Tymbark”, przy  wsparciu naukowym  dr. Dawida Golika.

Na otwarcie przybyli: Pani Jadwiga Nowak – córka inż.Józefa Marka, Pan Jerzy Krzewicki – syn ostatniego dowódcy Obwodu Limanowskiego Armii Krajowej, który również udostępnił zdjęcia do okolicznościowej publikacji, księża pracujący w tymbarskiej parafii, Jan Puchała – Starosta Limanowski, Czesław Kawalec – Radny Powiatu Limanowskiego, Adam Sołtys- Wójt Gminy Słopnice ( gminy, która również wyznaczyła ścieżkę edukacyjną, obydwie te inicjatywy się wzajemnie uzupełniają) oraz gospodarz Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek ,  radni Rady Gminy Tymbark, jak i oczywiście mieszkańcy Gminy Tymbark.

Wartę honorową przy tablicy wystawiła Jednostka Strzelecka Nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS Strzelec OSW w Tymbarku. Dowódcą tej Jednostki jest Robert Nowak.

Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w kościele parafialnym w Tymbarku, w intencji poległych żołnierzy I Pułku Strzelców  Podhalańskich AK, którą odprawili:  ks. proboszcz Edward Nylec, ks. Stanisław Malarz, ks. dr Ryszard Barański.

Następnie nastąpiło symboliczne otwarcie ścieżki poprzez poświęcenie tablicy znajdującej się na Rynku ( która stanowi pierwszy etap ścieżki), a potem jej odsłonięcie. Poświęcenia dokonali Ksiądz Proboszcz Edward Nylec oraz Ksiądz Ryszard Barański, zaś odsłonięcia dokonali zaproszeni goście oraz Wójt Gminy Tymbark.
Drugim etapem uroczystości była konferencja zorganizowana w Bibliotece Publicznej w Tymbarku poświęcona II wojnie światowej na terenie ziemi limanowskiej.
Na początku Wójt Gminy Tymbark podziękował wszystkim, dzięki którym inicjatywa wyznaczenia ścieżki została zrealizowana. Głos zabrał też Prezes Tymbark MWS Sp. z o.o. s.k – Dariusz Czech ( na terenie Zakładu w Tymbarku znajduje się jednak z tablic, na której opisano wkład osób związanych z Owocarnią, w tym szczególnie inż.Józefa Marka). Wystąpiła również Przewodnicząca Rady Gminy Tymbark Pani Zofia Jeż, która nawiązała do wspomnień rodzinnych związanych z okresem II wojny światowej.  Po zakończonych wykładach głos zabrał również Adam Sołtys – Wójt Gminy Słopnice.
Wygłoszono następujące referaty:
– Przemysław Bukowiec (SRH 1 pspak) wykład pt. Na szlaku konspiracji w Tymbarku w latach 1939-1945,
– dr Dawid Golik (IPN Kraków) wykład pt. Ogniwa niemieckiego aparatu represji w Tymbarku i okolicach w latach 1939-1945,
– Piotr Sadowski wykład pt. Migawki z dwóch kampanii. Działania wojenne w okolicach Tymbarku we wrześniu 1939 i styczniu 1945 roku.

Szczególne uznania należą się tymbarskiej młodzieży, która wzięła udział w uroczystość otwarcia, w  honorowej warcie, w asyście, ale też za obecność i patriotyczną postawę.

IWS

galeria zdjęć z części poświęcenia i odsłonięcia tablicy znajduje się tutaj 

poniżej zdjęcia z konferencji zorganizowanej w Bibliotece w Tymbarku.

Zdjęcia: RM

Nasz Bohater – odcinek 2

Rodzina Paolone – Paulone w Piekiełku
Nazwisko Paolone w okolicach Tymbarku – Piekiełka pojawia się w drugiej połowie XIX wieku, wraz z pracownikami związanymi z budową linii kolejowej Chabówka – Nowy Sącz. Nosił je Jan Paolone, syn Jakuba i Marii Toffolo, urodzony w 1858 roku, ochrzczony w parafii Qualso (Włochy – distr. Udine). Z zawodu kamieniarz, pracował tu przy stawianiu przyczółków mostów i wiaduktów kolejowych. Jan widocznie dłużej zatrzymał się w okolicach Tymbarku, gdzie linia kolejowa przebiega przez rzekę Łososina i liczne, powiązane z nią potoki. Było więc dużo roboty kamieniarskiej. W trakcie tego pobytu poznał w Piekiełku pannę Marię Leśniak, z którą w dniu 27 lipca 1884 r. zawarł związek małżeński. Ich ślub odbył się w kościele parafialnym w Nowym Rybiu. Jak wynika z ksiąg metrykalnych oboje państwo młodzi w roku zawarcia małżeństwa, kończyli po 26 lat. Jan zamieszkał też na stałe w Piekiełku – na osiedlu, które nazwane zostało „Talianówka” – od Italii, skąd się wywodził. Nazwa osiedla pozostała do dnia dzisiejszego. Z małżeństwa tego urodziło się dwóch synów: Franciszek – urodzony 25 stycznia 1885 r. oraz Andrzej – urodzony 30 listopada 1886 r.
Jan Paolone zmarł 14 września 1934 r., zaś jego żona 5 stycznia 1941 r. Oboje spoczywają na cmentarzu parafialnym w Nowym Rybiu. Tam również spoczywa ich młodszy syn, Andrzej, który zmarł 21 grudnia 1954 r. Był on – jak odnotowano w akcie zgonu – „w nieznacznym stopniu niepełnosprawny w mowie i na umyśle”. Jednakże, według rozmówców, był inteligentny i bardzo grzeczny w stosunku do innych. Franciszek natomiast w styczniu 1908 r. zawarł związek małżeński z pochodzącą z Tymbarku Julianną Homa ,. W trakcie wpisywania aktu małżeńskiego nastąpiła pomyłka w pisowni nazwiska. Zamiast Paolone wpisano Paulone i od tego momentu rodzina Franciszka posługiwała się już tą formą. Jako małżeństwo państwo Paulone zamieszkali również w Piekiełku, gdzie prowadzili niewielkie gospodarstwo rolne. Na „Talianówce” wybudowali dom i oborę, w dużej części z kamienia, co w tamtych czasach nie było w tych okolicach powszechne. Mieszkali tam ponad 20 lat, tj. do czasu wyjazdu do Argentyny. Rodzina Tadeusza w Piekiełku tworzyła rodzinę włosko- polską podobno, jak wspominali sąsiedzi, z dominacją zwyczajów włoskich. Stosunki sąsiedzkie były jednak zawsze poprawne.

Stanisław Wcisło

Cdn

Fotoreportaż z otwarcia ścieżki edukacyjno-turystycznej w Tymbarku

zdjęcia: RM

cdn.

Jak szło wojsko…

“Spośród słów używanych nieczęsto, tłumnie dzisiaj na place wybiegło słowo piękne, jak honor i męstwo, słowo, które brzmi – niepodległość.

Niepodległość to brąz na cokołach, lecz na co dzień – mówiąc po prostu polski dom, polski las, polska szkoła, polska władz i polski Kościół.

Ono znaczy – bez strachu spać,

Ono znaczy – spokojnie się budzić,

kochać, śmiać się i pewnie trwać, w wolnym kraju wolnych ludzi.”

Tymi słowami młodzież zrzeszona w KSM w Tymbarku rozpoczęła swój patriotyczny koncert, jaki miał dzisiaj miejsce w PCK, z okazji Święta Niepodległości.

Młodzi ludzie, w sposób absolutnie wciągający widzów, zaprezentowała różne pieśni legionowe (te ogólnie znane, ale i takie które zostały zapominane), przeplatane słowami, które spięte były klamrą ” Ojczyzna, Miłość, Bóg, Wiara”.

Na koncert przybyła liczna publiczność, księża z Księdzem Proboszczem, Wójt Paweł Ptaszek.

Przedstawienie miało również swój przebój. Była to piosenka “Oj, dziewczyno” brawurowo zaśpiewana przez zespół, również na bis.

zdjęcia: RM

IWS

 

Koncert Społecznej Publicznej Szkoły Muzycznej w Tymbarku

Z okazji Święta Niepodległości w Społecznej Publicznej Szkole Muzycznej odbył się patriotyczny koncert, który jak co roku rozpoczął się odśpiewaniem hymnu narodowego. Następnie Dyrektor Szkoły Halina Waszkiewicz-Rosiek zainicjowała wspólny śpiew pieśni patriotycznych: szkolnego chóru wraz z publicznością, która zapełniła aulę szkolną. Na koncert przybył też Wójt Paweł Ptaszek.  Swoje umiejętności zaprezentowali  uczniowie Szkoły w utworach solowych oraz zespołowych. Szczególną  uwagę zwróciły dzieci klas pierwszych.  Zatańczył też zespół “Tymbark dance”.

IWS

zdjęcia: RM

Obchody Święta Niepodległości w Tymbarku

 Główne obchody Święta Niepodległości miały dzisiaj miejsce w kościele parafialnym oraz  na Rynku. Mszy Świętej  w intencji Ojczyzny przewodniczył i wygłosił kazanie   Ksiądz Proboszcz Edward Nylec.  Przedstawił on długą drogą do odzyskania niepodległości, heroizm i miłość do Ojczyzny bohaterów narodowych. Podkreślił, że jesteśmy za Ojczyznę zawsze odpowiedzialni. Zmiany, jakie zachodzą w Polsce napawają nadzieją, podobnie jak postawa młodzieży. Na przykład tymbarskiej działającej w KSM, organizującej przedstawienia, koncerty,  jak też uczęszczających do Zespołu Szkół w Tymbarku i innych.
Następnie już na Rynku, po przywitaniu mieszkańców oraz gości,  odśpiewano hymn narodowy przy akompaniamencie orkiestry “Tymbarski Ton”.  Głos zabrał Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek. Treść jego przemówienia znajduje się  tutaj  Potem uczeń klasy wojskowej odczytał Apel Poległych.  Na zakończenie oficjalnej część Wójt, wraz z młodzieżą działającą w organizacji “Strzelec” w Tymbarku, złożyli wieniec Wójta i Rady Gminy pod Pomnikiem Orląt Lwowskich.
l0l8lwojtlwienieclwojt2
W tym roku program artystyczny przygotowała Szkoła Podstawowa w Podłopieniu. Uczniowie, oprócz przedstawionych z zaangażowaniem tekstów historycznych, śpiewali piosenki patriotyczne, zachęcając do śpiewania wszystkich obecnych, dlatego wcześniej rozdano  chętnym przygotowane teksty.
lszkołalszkoła2
Uroczystość prowadził Robert Nowak.
IWS
migawki z uroczystości:
zdjęcia: RM

Galeria zdjęć – Święto Szkoły Podstawowej

zdjęcia: RM

Święto Szkoły im.Józefa Marka w Tymbarku – cd.

W dniu Święta Szkoły uczniowie klas pierwszych, jako pierwsi w historii Szkoły,  złożyli ślubowanie na nowy sztandar Szkoły. Ślubowanie złożyli uczniowie klasy I a oraz I b.  Następnie zostali oni przez dyrektora Szkoły pasowani na uczniów Szkoły Podstawowej w Tymbarku. Na pamiątkę tego faktu pierwszoklasiści otrzymali dyplomy oraz drobne prezenty od Rady Rodziców.

ślubowanieślubowanie3ślubowanie2

ślubowanie7 ślubowanie6 ślubowanie5jpg ślubowanie4

W dalszej części ogłoszono wyniki trzech konkursów dotyczących patrona Szkoły tj. inżyniera Józefa Marka.

Pierwszy: Wiedzy o patronie

klasy 1-3

I miejsce: Igor Sobczak, Tomasz Surdziel, Mikołaj Niezabitowski, Bartłomiej Kurdziel

II miejsce: Karolina Trzópek, Bartosz Piętoń, Krystian Frączek, Marcin Sobczak

III miejsce: Aleksandra Matras, Wiktoria Grzegorzek

nagrody za udział: Artur Włodarczyk, Natalia Wańczyk, Karol Kaim, Tymoteusz Faron

klasy 4 – 6

I miejsce: Wojciech Urbański

II miejsce: Kamil Śliwa, Jakub Śmiech, Szymon Urbański

III miejsce: Kamil Matląg

Drugi: Pocztówka z Tymbarku

I miejsce: Urszula Czyrnek

II miejsce: Bartłomiej Łącki

III miejsce: Martyna Sułkowska, Emilia Grochmal

Trzeci: Zdjęcia “Z jabłonią w tle”

I miejsce: klasa 6a

II miejsce: klasa 4a , klasa 4b

III miejsce: klasa 6a.

wyniki1wyniki2

wyniki4 wyniki3

Następnie uczestnikom święta zaprezentowali się uczniowie, którzy w ramach zajęć teatralnych przygotowali i zaprezentowali  scenki mające na celu przybliżenie sylwetki inż.Józefa Marka. W formie rapu przedstawili  nam  życie Józefa Marka, a w innej scence, używając gwary,  opowiedzieli anegdotę o Inżynierze. Grupę teatralną przygotowała Pani Irena Wolska.

występ2występ1

występ6 występ5 występ4 występ3 występ8 występ7

Na zakończenie uroczystości zatańczył zespół “Mali Tymbarczanie” (przygotowany przez Panią Alę Dziadoń oraz Panią B.Naściszewską)

z2 z1

Całość uroczystości prowadziła Pani Jowita Jonik.

Goście na pamiątkę otrzymali  okolicznościowe  jabłuszko, wykonane z piernika.

jabłuszka

IWS

Święto Szkoły Podstawowej – nowy sztandar Szkoły

10 listopada br. w Szkoła  Podstawowa im. Józefa Marka w Tymbarku przeżywała swoje święto. Uroczystość w Szkole została poprzedzona Mszą Świętą, na której Ksiądz Witold dokonał poświęcenia nowego sztandaru. W Święcie Szkoły wzięli  udział  uczniowie Szkoły, dyrekcja i grono pedagogiczne, pracownicy Szkoły oraz zaproszeni goście, w tym Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek, dyrektorzy gminnych szkół podstawowych oraz przedszkola. Obecna była Pani Prezes GS Tymbark Pani Janina Sędzik oraz młodszy aspirant Paweł Frys. Dzień ten był szczególny dla Szkoły, gdyż otrzymała ona nowy sztandar.  Nowy, gdyż Szkoła miała już  sztandar, ale jego historia sięga 50 lat wcześniej ( w 2016 roku Szkoła będzie obchodziła swoją 50-tą rocznicę) , kiedy to Szkoła była imienia Oskara Langego. W 1990 roku, w roku w którym Szkoła zmieniła swojego patrona, a  został nim inżynier Józef Marek, sztandar ten został jedynie przeszyty. I tak służył przez następne 25 lat, do dzisiaj. Inicjatorem  wykonania nowego sztandaru była Rada Rodziców z rocznika 2012/2013, wówczas przewodniczącym Rady był Pan Stefan Kumórkiewicz. Następna Rada Rodziców z przewodniczącą Panią Renatą Szewczyk dołożyła starań, znalazła sponsorów, czuwała na wykonawstwem, tak , że dzisiaj z rąk od przedstawicieli rodziców sztandar ten uroczyście odebrał dyrektor Szkoły Pan Marek Sawicki, który następnie przekazał go uczniom Szkoły (zgodnie z tradycją Szkoły byli to uczniowie klas szóstych). Następnie zastępca dyrektora Pani Ewa Kowalczyk przedstawiła sztandar.  Został on wykonany według projektu Pani  Agata Czaja (nauczycielki Szkoły). Na awersie znajduje się godło Gminy Tymbark, oraz duże czerwone jabłko oraz jesienne liście jabłoni. Na rewersie godło Polski:orzeł biały w koronie oraz napis: Bóg, Honor, Ojczyzna, Nauka.

Głos zabrał dyrektor Marek Sawicki, który podziękował wszystkim tym co się przyczynili do tego, że Szkoła wzbogaciła się w nowy sztandar. Po nim wystąpił Wójt Gminy Tymbark, który życzył uczniom, aby słowa, jakie znajdują się na sztandarze, towarzyszyły w ich życiu oraz przekazał upominek, który będzie wykorzystywany podczas zajęć na świetlicy szkolnej.

IWS

cdn.

szkola1

szkoła

szkoła3

zdjęcia: RM

szkoła4

dyrektorWójt