Dalsze sukcesu uczniów szkoły muzycznej

Gdańsk-Orunia

Dnia 21.04 2015 r. w Gdańsku odbyło się X Forum Wiolonczelistów, do którego zgłosiło się 48 wiolonczelistów ze szkól muzycznych I stopnia. Klaudia Sasuła z klasy wiolonczeli Moniki Płachta Społecznej Szkoły Muzycznej z Tymbarku otrzymała wyróżnienie.Uczennicy akompaniowała pianistka  nauczycielka naszej szkoły Krystyna ManLi  Szczepanska

Dębica

W dniach 20-21 kwiecień 2015 r.  w Dębicy odbyły się VII Wiosenne Spotkania  Pianistyczne „Od siedmiolatka do nastolatka”. W konkursie wzięło udział  85 uczestników w trzech  kategoriach. Szkołę z  Tymbarku reprezentowały dwie uczennice.  Natalia Kokoszka w kategorii  II z klasy  Joanny Miszke, która  otrzymała  wyróżnienie  oraz Julia Nowosielska w kategorii  I z klasy  Aliny Melnik otrzymała II nagrodę .

Klaudia Sasuła

Klaudia Sasuła wraz z Krystyną ManLi Szczepańska

Julia Nowosielska

Julia Nowosielska

Natalia Kokoszka

Natalia Kokoszka

GRATULACJE!!!

IWS

 

Wprowadzono zmiany w budżecie

24 kwietnia odbyła się Sesja Rady Gminy Tymbark.  Jednym z ważniejszym punktów było podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie. Propozycja zmiany przedstawiona przez Wójta wynikała z faktu, iż następna inwestycja określona przez Radę Gminy w budżecie,  została niedoszacowana. W wyniku przetargu na realizację inwestycji pod nazwą „wymiana i budowa kanalizacji w Tymbarku” najniższa zaproponowana cena jest wyższa niż wartość przeznaczonych na jej realizację  środków. W związku z tym faktem wystąpiła konieczność „znalezienia” brakujących pieniędzy. W tej sprawie Wójt swój wniosek przedstawił na posiedzeniu wspólnym wszystkich komisji merytorycznych, jak miała miejsce w środę poprzedzającą sesję. Złożony wówczas wniosek Wójta był następujący: środki przeznaczone na inwestycję „Droga i chodnik od Pana Stańca… „ w kwocie 20 000 zł przeznaczyć na realizowaną już inwestycję, zaś przeprowadzenie podziału geodezyjnego, który będzie pierwszym krokiem do wykonania tej  inwestycji,  pokryć ze środków innej „szuflady budżetowej” tj. z gospodarki nieruchomościami (zgodnie z regułami budżetowymi tego typu działania winny być właśnie w ten sposób klasyfikowane). Propozycja Wójta spotkała się o bardzo ostrą krytyką członków kluby „Nasza Gmina”, w szczególności przez radnego Mariana Zimirskiego oraz radnego Krzysztofa Wiśniowskiego. Pomimo deklaracji Wójta, iż podział geodezyjny  pod drogę i chodnik będzie wykonany w bieżącym roku, radni Klubu Radnych”Nasza Gmina” nie zmienili zdania. Padały między innymi słowa, że wójt kłamie, że robi z Tymbarku Białoruś. Strony dyskusji nie doszły podczas posiedzenia  komisji do porozumienia. Z uwagi na tą sytuację, Wójt na sesji przedstawił inny wniosek, w formie autopoprawki.  Zaproponował, aby zadanie „Chodnik…  „ pozostało nadal wpisane, jako zadanie inwestycyjne, jednakże z kwotą 5 tys, zł, czyli tyle ile kosztować będzie podział geodezyjny, akt notarialny (prace realne do wykonania w tym roku), zaś  pozostałe 15  tys. zł przenieść na zabezpieczenie środków na wymianę i budowę kanalizacji…. .  Autopoprawka przedstawiona na sesji przez Wójta została przyjęta przez Radę Gminy 8 głosami „za”, przy 6 „wstrzymujących się”. Wstrzymali  się od głosu:  radna Zofia Jeż i   radna Danuta Dawiec oraz radni: Jarosław Oleksy, Zbigniew Papież, Daniel Smoter oraz Marian Zimirski. Pozostałych 8 radnych poparło zmiany zaproponowane przez wójta.

Inne zmiany wprowadzone tą uchwałą to zabezpieczenie środków na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego oraz przeprowadzenie konkursu ,,Piękno wokół nas” .

IWS

Uczniowie szkoły muzycznej w Warszawie oraz w Jarosławiu

Warszawia-Łomianki

W Warszawie-Łomianki miał miejsce XVI Międzynarodowy Konkurs im.J.Zarębskiego  ( 20-26 kwiecień 2015 r.) W konkursie wzięło udział 70 zespołów. Jury przyznało uczniom Społecznej Publicznej Szkoły Muzycznej w Tymbarku, tworzącym trio fortepianowe ,,Mezzoforte” , III nagrodę. W skład tria wchodzą: Michał Majeran – skrzypce, Martyna Kędroń – wiolonczela oraz Jakub Sporek – fortepian. Trio wykonało Fr.Bridge: Menuet z Tria Miniatures, Fr. Kreisler ,,Mały marsz wiedeński i A Czerniewicza-Walc Sentymentalny. Trio przygotowała prof. Halina Waszkiewicz-Rosiek.

Jarosław

W dniu 26. 04. 2015 w Jarosławiu odbył się V Przegląd Szkól Muzycznych.  Patronem przeglądu było Wspieranie Edukacji Artystycznej w Sokołowie Małopolskim. W Centrum Kultury i Promocji, w Sali Lustrzanej,  swoje umiejętności  zaprezentowało 105 uczestników.   Szkołę Muzyczną  w Tymbarku reprezentowały dwie uczennice: wiolonczelistka z klasy Moniki Płachty Klaudia Sasuła oraz  skrzypaczka z klasy prof. H Waszkiewicz-Rosiek  Magdalena Pajdzik. Uczennicom akompaniowała Krystyna Man Li Szczepańska,  nauczyciela fortepianu w tymbarskiej szkole.  Obie uczennice otrzymały wyróżnienia I stopnia (w tych prezentacjach nie przewiduje się miejsc, tylko wyróżnienia I,II i III stopnia).

Udział w konkursie i przeglądzie był możliwy dzięki pomocy rodziców młodych artystów.
Gratulacje dla uczniów, rodziców oraz  nauczycieli.

IWS

Łomianki3  Łomianki1 Łomianki2

Łomianki4

Jarosław

Zdjęcia z archiwum SPSzM w Tymbarku

 

cd. Witojcie młoji łostomili, witojcie

Chleb1

tero momy kapke casu nim zacniem nastympnom robote f polu,a ze zboze zasione,a ze zboze to chlyb,to moze napiem pora słof ło tym chlebie. Fpod mi do rynki taki piykny wiersycek Włądysława Bełzy i pozwolem se go zamieścić,

ABECADŁO O CHLEBIE
Chleba chcę, lecz wiedzieć mi się godzi
Z czego też ten chleb się rodzi?
Naprzód siew, rolnik orze ziemię czarną
I pod skibę rzuca ziarno.
Ziarno w lot zakiełkuje w ziemi łonie
I kłos buja na zagonie.
Gdy już cel osiągnięty gospodarza,
Zboże wiozą do młynarza.
Każde źdźbło za obrotem kół kamienia
W białą mąkę się zamienia.
To już kres z młyna piekarz mąkę bierze
na zacier rzuca w dzieże.
I co tchu w piec ogromny wkłada ciasto
By chleb miały wieś i miasto.
I chleb wnet gotowy jest.
Patrzcie ilu rąk potrzeba, aby mieć kawałek chleba.

[Czytaj więcej…]

Bajka o Kotku i Kogutku

Było to całkiem niedawno. Kotek i Kogutek zbudowali wspólnie domek. Pomagali sobie nawzajem i zostali przyjaciółmi. Pewnego razu Kotek powiedział do Kogutka. Słuchaj Ko­gutku, ja chcę odwiedzić moich znajomych, którzy mieszkają w sąsiedniej wiosce. Ty przez jakiś czas będziesz sam. Pamiętaj nie otwieraj nikomu drzwi! Dobrze, będę pamiętał – mo­żesz iść spokojnie Kotku, odpowiedział Kogutek. Na taką chwilę czekał ukryty w pobliżu domku Lis. Będę miał smaczny obiad z tego tłuściocha i pasibrzucha Koguta powiedział do siebie. Podszedł do okienka i mówi „ Kogutku, Kogutku pokaż swój czerwony grzebyczek dam ci grochu koszyczek”.

[Czytaj więcej…]

Konkurs Zespołów Kameralnych w Bystrzycy Kłodzkiej

Jak nas poinformowała Pani Dyrektor Społecznej Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Tymbarku  Pani Halina Waszkiewicz-Rosiek w dniach 17-18 04 2015 w Bystrzycy Kłodzkiej odbył się XXIV Ogolnopolski  Konkurs Multinstrumentalnych Zespołów Kameralnych .W konkursie wzięlo udzial 39 zespołów z Polski, o różnych skladach ( 2 – 7 uczestników): zarówno zespoły instrumentów dętych, akordeonowych, perkusyjnych,  smyczkowych.  Spoleczna Publiczną Szkołę Muzyczną  z Tymbarku reprezentował ,,Kwartet wiolonczelowy” w składzie:  Klaudia Sasuła, Zuzanna Górka, Martyna Kędroń i Klaudia Zapalska. Uczennice w tej trudnej konkurencji wywalczyły III nagrodę. “Gratulujemy opiekunowi zespołu Pani Monice Płachta oraz  dziekujemy rodzicom za pomoc w organizacji dojazdu i opieki nad uczniami w tak odległej od nas miejscowości”  –  składa podziękowania  Pani Dyrektor.

Bystrzyca Kłodzka

IWS