NA STAREJ FOTOGRAFII – KOLEKCJA PRYWATNA TYMBARK

JÓZEF PIŁSUDSKI

 KOMENDANT LEGIONÓW POLSKICH – ZAKOPANE 1914 

Wykonane w grudniu 1914 roku przez fotografa Jana Rysia oryginalne zdjęcie Józefa Piłsudskiego jest jednym z pierwszych fotograficznych portretów tytułowanego mianem Komendanta dowódcy Legionów Polskich. Sygnowane suchym tłokiem “J.Ryś Zakopane”.

PORTRET MARSZAŁKA – LEONARD SIEMASZKO – WILNO

Uznawany za jeden z “najcelniejszych” fotograficznych portretów Marszałka. Sygnatura – suchy tłok “Wilno – Fot. Art. Leonarda Siemaszko” – na odwrocie pieczęć z autorską notą fotografa.

 

 

 

 

 

 

Rewia kawalerii na krakowskich Błoniach 6 października 1933 roku określana jest za najwspanialsze wydarzenie w dziejach wojskowości II RP.  Zachowała się niezwykle bogata ikonografia tych uroczystości na fotografiach, pocztówkach, wydawnictwach a nawet w sztukach plastycznych (min.Kossak ) . Poniżej możemy zobaczyć jedną z takich oryginalnych fotografii – zdjęcie “Agencji Fotograficznej ŚWIATOWIDA “.

REWIA KAWALERII – 1933

Autentyczność potwierdzona  suchym tłokiem oraz opisem i pieczęciami na rewersie. Według źródeł autorem tej fotografii jest Stanisław Kolowca który współpracował między innymi z czasopismem “Światowid”.

 

 

 

 

 

 

Druskieniki nad Niemnem – początkowo na stan zdrowia przymusowe – a z czasem jak twierdzą biografowie już ze względów poza zdrowotnych ulubione miejsce wypoczynku Piłsudskiego. Z lat 1924 – 1933 pochodzą liczne zdjęcia i pocztówki autorstwa Leona Baranowskiego. Oryginalne autorskie sygnowane pocztówki fotograficzne z tych czasów są niezwykle wartościowymi pozycjami zachowującymi osobę Józefa Piłsudskiego w często swobodnych i nieoficjalnych sytuacjach.

 

 

 

 

 

 

PIŁSUDSKI W DRUSKIENIKACH

 Marszałek i jego ulubiona Kasztanka – oryginalna artystyczna fotografia (brom) z lat trzydziestych XX wieku.  Piłsudski na koniu to częsty fotograficzny, malarski i rzeźbiarski motyw upamiętniający postać Marszałka.

NA KASZTANCE W SULEJÓWKU

Marszałek Piłsudski z najbliższą rodziną – żoną i córkami – w otoczeniu przedstawicieli Amerykańskiej Polonii. Rok 1927 -Warszawa – Belweder.  Oryginalna fotografia Witolda Pikiela sygnowana na rewersie autorską pieczęcią i opisem. Pełna ciepła i radości fotografia przedstawicieli naszych rodaków którzy przed laty emigrowali ze zniewolonej, rozgrabianej przez zaborców Ojczyzny a teraz  w pierwszych latach niepodległości cieszą się odzyskaną wolnością Niepodległej Polski.

 

 

 

 

 

 

 

WARSZAWA – BELWEDER 1927

Jedną z licznych namiętności Józefa Piłsudskiego było układanie pasjansa. Lubił w ten sposób spędzać czas w bardzo rzadkich na ogół wieczornych wolnych chwilach. Fotografia która przedstawia Marszałka przy jego ulubionym zajęciu została wykonana pod koniec jego życia. Często można spotkać się z określeniem tytułu tego zdjęcia jako “Ostatni pasjans”. Autorem tej fotografii jest Leonard Siemaszko – jeden z zaufanych i akceptowanych przez Piłsudskiego portrecistów. Zdjęcie które możemy zobaczyć poniżej jest oryginalną autorską fotografią Siemaszki upamiętniającą pierwszą rocznicę zgonu Marszałka. Zgodnie z wolą Piłsudskiego jego serce spoczęło obok Matki na wileńskiej Rossie. Na rewersie wymowne słowa “Wilno w pamięci – 12 maja 1936” . Fotografia sygnowana autorskim suchym tłokiem.

 

 

 

 

 

 

 OSTATNI PASJANS MARSZAŁKA

Komendant – Brygadier – Marszałek – Wódz Narodu – Józef Piłsudski – człowiek który wiele, wiele lat temu rozpoczął układać pasjansa. Pasjansa dla Polski. Przez wiele lat naszej historii ten pasjans nie zawsze chciał się ułożyć. Aż wreszcie wyszedł . Mamy Wolną Niepodległą Polskę. Naszą Ojczyznę. Cieszmy się, radujmy i szanujmy naszą wolność i niepodległość zawsze pamiętając o Tych którzy ją nam dali, o którą walczyli i jej bronili.

 OBJAŚNIENIA :

1) Fotografia Jana Rysia to autorska żelatynowo – srebrowa odbitka formatu pocztówkowego sygnowana suchym tłokiem zakopiańskiego renomowanego fotograficznego atelier z początku XX wieku. Pochodzenie i autentyczność tej fotografii jest udokumentowana w aukcyjnym katalogu uznanego i cenionego antykwariatu. Obecnie w zbiorach w Tymbarku. Klejnot, niezwykłej wartości pozycja – unikat pośród historycznej fotografii kolekcjonerskiej dotyczącej Józefa Piłsudskiego i Legionów Polskich.

2) Fotografia ” Portret Marszałka ” Leonarda Siemaszki pochodzi ze zbiorów Jerzego Osieckiego z Kielc. Obecnie własność ” Kolekcji Prywatnej Tymbark “

3) ” Marszałek na Kasztance” – brak sygnatury i opisu. Autorem tej fotografii wg. różnych źródeł jest Marian Fuks, Jan Ryś lub Jan Bułhak. Fotografia większego od pocztówkowego formatu wykonana w bromowej technice fotograficznej. Ciekawy i wartościowy artefakt z epoki.

4) Wszystkie prezentowane powyżej oryginalne pozycje są częścią  historycznych fotografii, dokumentów i archiwaliów dotyczących Marszałka Józefa Piłsudskiego i walk Legionów Polskich  znajdujących się w zbiorach ” Kolekcji Prywatnej Tymbark “.

SPOTKANIA Z HISTORIĄ – KOLEKCJA PRYWATNA TYMBARK