“Nasz Bohater” – wstęp. Postać Kapitana Tadeusza Paulone przybliża nam Pan Stanisław Wcisło

Tadeusz PauloneMotto:
Zostałeś Mistrzem dla wielu
krzewiąc wśród słabych idee:
Wolności, Wiary, Nadziei i Miłości.
Niech one nadal nas utwierdzają
w przekonaniu,
że warto dla nich żyć i umierać.

Kapitan Tadeusz Paulone – bo o nim będzie mowa – jest naszym lokalnym i ogólnopolskim, ale znanym także w wielu innych krajach, bohaterem. W Polsce, niestety, co należy z przykrością stwierdzić, jego nazwisko i działalność prawie zatarły się w zbiorowej pamięci. Nasze media milczą na jego temat, a tylko wytrwałościi aktywności niektórych pracowników Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau zawdzięczamy fakt, że postać ta nie rozwiała się w narodowej świadomości jak dym z krematoryjnego pieca.
Szczególne słowa uznania należą się kustosz muzeum Auschwitz – Birkenau, pani Jadwidze Dąbrowskiej oraz dyrektorowi Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu – Leszkowi Szusterowi, którzy wraz z panią Zofią Posmysz starają się, by postać kapitana poznało jak najwięcej osób, a szczególnie młodzieży – tak polskiej, jak i z innych krajów. Organizują dla młodego pokolenia spotkania i warsztaty w MDSM, by zaszczepiać w nich wartości, jakimi wykazywał się Tadeusz Paulone. Motorem tych działań jest pani Zofia Posmysz, która jako więźniarka obozu bezpośrednio zetknęła się z nim. Te krótkie z nim spotkania wywarły na niej tak wielkie wrażenie, że uznała go za swego mistrza i to przeświadczenie towarzyszy jej po dzień dzisiejszy.
Poza tym cisza. Nie mówi się o nim w szkołach czy organizacjach młodzieżowych, nie obierają go na swojego patrona (chlubny wyjątek stanowi drużyna „Strzelca” w Tymbarku). Brak jego nazwiska w nazwach szkół, ulic, placów, itp. Nie wspomina się jego działalności w czasie uroczystości państwowych ani kombatanckich – tak, jakby w ogóle nie istniał.
A szkoda, gdyż dla wielu – a szczególnie dla młodzieży, powinien stanowić wzór człowieka – patrioty – żołnierza. To naprawdę postać, z której winniśmy być dumni i brać przykład w postępowaniu „na co dzień”. Jest bowiem niewątpliwie jednym z tych prawdziwych patriotów, którzy dla Ojczyzny nie szczędzą sił, nie unikają trudów, cierpień, a także, jeśli zachodzi taka konieczność, świadomie i dobrowolnie składają swe życie na Jej ołtarzu. Dlatego warto zapoznać się z tą postacią, brać z niej wzór i naśladować w swym codziennym postępowaniu – nie dla kariery, wygodnego życia, poklasku lecz dla wyższego celu, jakim jest dobro Ojczyzny. Usystematyzujmy więc to, co już o nim wiemy i starajmy się dowiedzieć jeszcze czegoś więcej. Wprawdzie materiałów, zwłaszcza pisemnych, jest niewiele, jednakże może ktoś postara się, by w archiwach odszukać więcej danych i na ich podstawie opracuje pełniejszą, prawdziwą postać tego bohatera, którego całe życie było wzorem, a jego ukoronowaniem dobrowolne oddanie swego życia na ołtarzu Ojczyzny.

Stanisław Wcisło

cdn.

Myśliwi też uczą

22 października br. w Przedszkolu “U Cioci Agatki” odbyło sie spotkanie przedszkolaków z Panem  Kazimierzem  Plutą – myśliwym, członekiem zarządu Koła Łowieckiego “Hubert” w Tymbarku.  Myśliwy przybliżył przedszkolakom tematykę środowiska leśnego : opowiadał o  pracy myśliwego , o zwierzętach i ich przygotowaniu do zimy, oraz o owocach leśnych, z których można zrobić smakowite zapasy na zimowe wieczory.  Zaprezentował poroże rogacza,  białą broń myśliwego, a także namalowane przez siebie obrazy o tematyce leśnej.  Pan Pluta tak rozbudził ciekawość  dzieci, że zadawanym przez nich pytaniom nie było końca.

IWS

 

opracowano oraz zdjęcia na podstawie strony interentowej Niepublicznego Przedszkola "U Cioci Agatki" w Tymbarku

Zaproszenie na otwarcie wystawy prac Magdaleny Bubuli

Motto wystawy :

Czy niczego nie dostrzegasz? A raczej, czy dostrzegasz brak czegoś, co by można było dostrzec? / Jack Sparrow

Autorką prac jest Magdalena Bubula (Sienkiewicz) urodzona w 1975 roku na Mazowszu, obecnie mieszkającej w Piekiełku.  Oprócz malarstwa sztalugowego tworzy ołówkiem, grafiki tuszem, pastele i wieloformatowe murale.
Wystawa EXIT to opowieść o absurdzie i zachwianiu rzeczywistych wymiarów przedmiotów.

Wernisaż wystawy odbędzie się 6 listopada 2015 roku o godz 17:00, w Bibliotece Publicznej w Limanowej. Będzie to też okazja do wysłuchania koncertu chillout duetu Mad Fiddle (skrzypce elektryczne) & Uche (Dj), który uświetni ten wieczór oraz do rozmów o sztuce kreacji, z artystką i nie tylko.

Artystka wystawę dedykuje swoim rodzicom. Tacie, bez którego ta wielka przygoda nigdy by się nie zaczęła i Mamie za wsparcie i podziw, który jest  wielkim motorem kolejnych działań.

IWS

EXIT

Koło Łowieckie “Hubert” w Tymbarku

Pierwsze tygodnia listopada przypominają nam, poprzez świętych patronów (Hubert – patron myśliwych, Marcin, Eustachy), o myśliwych. Hubert zajmował się myśliwymi, mając do pomocy Eustachego. Legendy średniowieczne przypisywały to jednemu, to drugiemu pogoń za jeleniem, któremu nagle błysnął na porożu świetlisty krzyż. Ale w legendach również książę Władysław II, gdy zabił jelenia zobaczył kielich, Hostię i Baranka na niebie. Tak nim to wstrząsnęło, że na tym miejscu założył miasto Wieluń. Z kolei dziwny jeleń ukazał się, i przemówił ludzkim głosem,  Bolesławowi Krzywoustemu. To sprawiło, że książę ufundował kościół, tam gdzie teraz jest Jelenia Góra.

obraz Kossaka

Jerzy Kossak – Święty Hubert na koniu spotyka się z jeleniem (1939)

Święty Hubert jest też patronem Koła Łowieckiego “Hubert” w Tymbarku. O Kole, jej działalności, można dowiedzieć się czytając stronę internetową Koła: Koło Łowieckie “Hubert” w Tymbarku

IWS