“BIEG ZA DOLARAMI I PUŁKU STRZELCÓW PODHALAŃSKICH”

W ramach  cyklu  biegów w Beskidzie Wyspowym organizowanych przez firmę NORAFTRAIL oraz Pana Jarosława Oleksego, który pełnił funkcję kierownika trasy, tymbarskiego maratończyka oraz radnego Rady Gminy Tymbark, dzisiaj odbył się “BIEG ZA DOLARAMI I PUŁKU STRZELCÓW PODHALAŃSKICH”. Była to trasa ok.40 km, ze Szczawy do Szczyrzyca, z półmetkiem w Tymbarku.  Około południa biegacze zatrzymali się na tymbarskim rynku. Na uczestników Rajdu czekali Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek oraz Przewodnicząca rady Gminy Tymbark Pani Zofia Jeż, pracownicy Urzędu Pani Kinga Urbańska oraz Pan Robert Nowak oraz przede wszystkim fani. Po krótkim spotkaniu, biegacze udali się w dalszą trasę ( z kilkuminutową przerwę na posiłek na parkingu niedaleko stacji kolejowej) , na następnie w kierunku Zęzowa i dalej.

IWS

zdjęcia: RM

 

Sprostowanie

Na podstawie art,31a prawa prasowego publikujemy sprostowanie nadesłane przez Pana Lecha Nowaka i Pana Krzysztofa Smagę.

“Jako osoby których bezpośrednio dotyczył artykuł “Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Jak do tego doszło”, który został umieszczony na portalu www.tymbark.in wskazujemy, że zawierał on nieprawdziwe i naruszające nasze dobra osobiste twierdzenia:

Po pierwsze: nie jest prawdą, że domagaliśmy się w pozwach zasądzenia odszkodowań. Takie sposób przedstawienia informacji sugeruje, jakoby nasze żądanie miało na celu przysporzenia nam korzyści pieniężnych. Jest to nieprawda. Jako powodowie domagaliśmy się wyłącznie zapłaty świadczenia pieniężnego na cel społeczny dla wskazanego Stowarzyszenia. Pomimo, iż przepisy prawa pozwalały nam domagać się zapłaty zadośćuczynienia na naszą rzecz, świadomie nie sformułowaliśmy takiego żądania.

Po drugie: twierdzenie artykułu cyt: „W zakresie pozwu Pana Lecha Nowaka, Sąd uznał część jego roszczenia. Sąd stwierdził, że naruszyliśmy dobre imię Pana Nowaka w trzech stwierdzeniach: że podważyliśmy jego samodzielność , że zarzuciliśmy stosowanie jako zasady dzielenia zamówień publicznych w celu ominięcia procedury przetargowej oraz brak realizacji przyłączy wodociągowych. Sąd zakwestionował trzy stwierdzenia z całego naszego obszernego artykułu” – sugeruje jakoby przedmiotem pozwu oraz sporu sądowego był cały artykuł prasowy. To nieprawda, gdyż pozew Pana Lecha Nowaka (po jego modyfikacji na pierwszej rozprawie) dotyczył wyłącznie trzech kwestii wyżej podanych, tj. podważenia samodzielności, zarzutu dzielenia zamówień publicznych w celu ominięcia procedury przetargowej oraz braku realizacji przyłączy wodociągowych, W zakresie tych trzech rozpatrywanych kwestii sąd przyznał rację Panu Nowakowi. Sąd nie oceniał innych tematów zawartych w artykule, sugestia, iż pozostałe treści w artykule sąd uznał jako prawdziwe jest nadużyciem, gdyż pozostawało to poza zakresem sprawy.

Po trzecie: twierdzenie, że cyt: „Jednakże w stosunku do sprawy Pana Smagi Sąd w Krakowie przyjął odmienne stanowisko niż Sąd w Nowym Sączu. Uznał pozew częściowo za zasadny, jak też zwolnił Pana Smagę z obowiązku zwrotu nam kosztów postępowania” zawiera sugestię, jakoby Sąd zastosował nadzwyczajną instytucję zwolnienia od kosztów sądowych, gdy w rzeczywistości Sąd Apelacyjny w Krakowie zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu oraz zniósł między stronami koszty postępowania. Nie doszło zatem do żadnego aktu „zwolnienia z obowiązku zwrotu kosztów”, a takie stwierdzenie sugeruje, jakoby to Państwo wygrali sprawę. Także zdanie: “Sąd nie przyznał Panu Smadze żądanego odszkodowania, a koszty postępowania wzajemnie zniósł” jest w pierwszej części całkowicie nieprawdziwe , gdyż w pozwie żadnego odszkodowania dla siebie nie żądałem, a zatem Sąd nie mógł mi go odmówić.

Ponadto w naszej ocenie sposób wykonania wyroku sądowego, w którym nakazano publikację przeprosin, zrealizowany przez umieszczenie jednostronnego, zawierającego nieprawdziwe informacje artykułu stanowiącego swoisty „komentarz” do tekstu przeprosin narusza zarówno przepisy prawa jak i nasze dobra osobiste, jako osób, których przeprosiny miały dotyczyć.”

Podpisani:  Lech Nowak, Krzysztof Smaga

Od redakcji: do sprawy  powrócimy wkrótce

Oświadczenie Starosty Limanowskiego Jana Puchały nadesłane do radakcji “tymbark.in”

W odpowiedzi na kierowane zapytania w kwestii mojego członkowstwa w Radzie Nadzorczej spółki Tauron Ekoserwis sp. z o.o. informuję, że nie jestem członkiem organu nadzoru wskazanej spółki.

Do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w Tauron Ekoserwis sp. zo.o. zostałem powołany przez Tauron Polska Energia SA.

Kierując się zdobytym doświadczeniem w pracy na rzecz spółki Jeleniogórskie Elektrownie Wodne sp. z o.o. w latach 2007 – 2008, a przekształcone następnie w Tauron Ekoenergia sp. z o.o. wyrażałem gotowość współpracy przy wdrażaniu budowy małych elektrowni przepływowych na terenach podgórskich. Zaznaczam, że spółka, w której uprzednio pełniłem funkcję członka organu  nadzoru była spółką, w której większościowe udziały należały do Skarbu Państwa.

Wraz z chwilą uzyskania informacji o powołaniu mojej osoby do Rady Nadzorczej i sprawdzeniu wysokości udziału Skarbu Państwa w tej spółce, niezwłocznie złożyłem oświadczenie o rezygnacji z członkowstwa, nie podejmując żadnych czynności w charakterze członka organu Tauron Ekoserwis sp. z o.o.

Jan Puchała

 

Wielkanocne zabawy w Parafialnym Przedszkole

W Integracyjnym Przedszkolu w Tymbarku dzieci wraz z rodzicami, pod czujnym okiem Sióstr, obok innych wspólnych  zabaw, tworzyły wielkanocne pisanki.

zdjęcia ze strony facebokowej  Przedszkola

Tymbark w fotografii Magdaleny Nowackiej