Turniej Żaków

Sukcesem młodych zawodników z Tymbarku zakończył się turniej  piłkarski ” Żaków ” w Limanowej. W grupie tymbarczanie wygrali wszystkie
spotkania uzyskując następujące wyniki:  Tymbark – Akademia Mam Talent Limanowa 5:0, Tymbark – Progres Kraków 2:0, Tymbark – Sandecja Nowy Sącz 3:0.

W finale zmierzyliśmy się z Bronowianką Kraków i po zaciętym spotkaniu ulegliśmy nieznacznie 0:1, zajmując ostatecznie wysokie drugie miejsce mówi-Katarzyna Mrózek, rodzić jednego z zawodników.
Żakom z Tymbarku składamy serdeczne gratulacje i życzymy sukcesów w kolejnych meczach turniejowych.

Robert Nowak

 

Piekiełko w fotografii Zenona Duchnika – cd

Zebranie Wiejskie w Tymbarku

Dzisiaj odbyło się zebranie wiejskie w Tymbarku, jak zwykle gościnnie w remizie tymbarskiego OSP. W zebraniu wzięli udział,  oprócz gospodarzy, czyli Sołtysa (który jest również radnym) Andrzej Ligasa oraz Panów z Rady Sołeckiej,  Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek, Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Jeż, radni:  Piotr Juszczak, Daniel Smoter oraz Jarosław Oleksy, pracownicy Urzędu z Panią Sekretarz Stanisławą Kaptur oraz Panią Skarbnik Zofią Duda   W zebraniu wziął udział Starosta Powiatu Limanowskiego Jan Puchała. zebranie

Zebranie rozpoczął Andrzej Ligas  składając sprawozdanie z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej w 2015 roku oraz przedstawił plan na 2016 rok (obydwa te dokumenty są  do wglądu u sołtysa).  Następnie sprawozdanie z gospodarki leśnej złożył Pan Tadeusz Rybka. Zebranie Wiejskie podjęło uchwałę w sprawie upoważnienia Sołtysa Tymbarku Andrzeja Ligasa do dysponowania środkami finansowymi.

[Czytaj więcej…]

Wyrok Sądu. Jak do tego doszło? (powtórzenie artykułu z 5.02.2016 r.)

Byliśmy radnymi RG Tymbark w kadencji 2010-2014. W większości zostaliśmy radnymi z „drużyny” Lecha Nowaka. Rozpoczęliśmy wspólną pracę mając przede wszystkim na uwadze oczekiwania  stawiane nam przez mieszkańców.  Pierwszy okres współpracy nie zapowiadał, że wspólnie przyjęte założenia nie będą w pełni realizowane.  Potem stopniowo było nam coraz „dalej” z ówczesnym wójtem.  Gdy rozłam był już widoczny Pan Nowak z jedynej strony utrudnił  nam wypowiedź na sesji (poprzez nie wprowadzenie do porządku obrad nadzwyczajnej sesji punktu “wolne wnioski”), a z drugiej strony  w artykule, jaki znalazł się w wielkanocnym wydaniu  Informatora Samorządowego, (który praktycznie dociera do każdego domu na terenie Gminy Tymbark) przedstawił nas w taki sposób, aby społeczność tymbarska była przeciwko przeciwko nam.  W celu wyjaśnienia mieszkańcom powodów naszego postępowania założyliśmy www.tymbark.in , z dodatkowym tytułem „…to nie tak miało być”, co oddawało ducha przyczyn powstania portalu.    [Czytaj więcej…]

“Od Twojego Walentego”

Św. Walenty żył w latach 175 – 289(270). Od wieków średnich jest on uznawany za patrona zakochanych.

A co to sprawiło?  Tak to opisuje Paweł Bieliński w artykule “Św.Walenty biskup zakochanych, czyli o historii walentynek”:   “Za panowania cesarza Klaudiusza Gockiego Rzym był uwikłany w krwawe i niepopularne wojny do tego stopnia, że mężczyźni nie chcieli wstępować do wojska. Cesarz uznał, że powodem takiego postępowania była ich niechęć do opuszczania swoich narzeczonych i żon. Dlatego odwołał wszystkie planowane zaręczyny i śluby. Kapłan Walenty pomagał parom, które pobierały się potajemnie. Został jednak przyłapany i skazany na śmierć. Bito go, aż skonał, po czym odcięto mu głowę. Było to 14 lutego 269 lub 270 r. – w dniu, w którym urządzano miłosne loterie. Zanim to nastąpiło, w więzieniu Walenty zaprzyjaźnił się z córką strażnika, która go odwiedzała i podnosiła na duchu. Aby się odwdzięczyć, zostawił jej na pożegnanie liść w formie serca, na którym napisał: “Od twojego Walentego”.

14 lutego w różny sposób wyrażano sobie uczucia, ofiarowywano kobietom kwiaty, ale głównie wysyłano listy, liściki dekorowane sercami. Obecnie są to najczęściej już gotowe kartki, które wzajemnie sobie wysyłamy, dając  wyraz swoich uczuć, miłości, przyjaźni, sympatii.   Obdarowujemy się również okolicznościowymi słodyczami.  W szkołach młodzież w tym dniu wymienia się “walentynkami”.

Święty Walenty nie jest dla nas odległym świętym, jako że jest on patronem miasta Limanowej. O śladach tego świętego i jego kulcie w Limanowej informuje oficjalna strona internetowa miasta i można o tym przeczytać  TUTAJ

IWS

serce33

 

Autoportret – Mieczysław Kordeczka

Autoportretem namalowanym przez Pana Mieczysława Kordeczkę kończymy dzisiaj prezentację serii obrazów Artysty.

Bardzo, bardzo  dziękujemy za udostępnienie prac, które mogliśmy prezentować Państwu na portalu  “tymbark.in – Głos Tymbarku”.

Mamy nadzieję, że nie jest to jednak ostatni obraz, że będziemy mieli możliwość publikacji następnych  prac, o co już tą drogą prosimy.

redakcja tymbark.in

Autoportret

zdjęcia wszystkich prezentowanych obrazów wykonał Rolad Mielnicki

 

Piekiełko w fotografii Zenona Duchnika – część 1

1.Widok na Piekiełko i góry Beskidu Wyspowego

2. Piekiełko,  z okna Autora

3. Linia kolejowa

4. Rzeka Łososina

Pojawia się i znika…zima

Tymbark, 11.02.2016 r.

foto: RM

Wieści od Czytelników

Naszego Czytelnika dzisiaj rano, w drodze do pracy,  zainteresowała wspólna praca pracowników komunalki przy odśnieżaniu tymbarskiego lodowiska.  Zatrzymał się i zrobił kilka fotek, z którymi się z nami  podzielił.

PS. Zwracamy się z prośbą do wszystkich stałych i okazjonalnych Czytelników portalu o nadsyłanie zdjęć z różnych wydarzeń, sytuacji, które na tyle ich zainteresowały, że sięgnęli np. po aparat telefoniczny, aby fakty te uwiecznić.

redakcja tymbark.in