Grali i bawili się dla Marcinka

Dzisiaj w auli  Szkoły  Muzycznej miał miejsce nietypowy koncert zorganizowany przez Bibliotekę Publiczną w Tymbarku. Muzycy grali, a widzowie, lub raczej uczestnicy koncertu, bawili się tańcząc. Wszystko to z myślą pomocy dla chorego małego Marcinka, mieszkańca Tymbarku. Zagrali: Zespół Iskra, Zespół Alvaro, Zespół GreY, Kapela Roy. Prowadzącym był Pan Stanisław Przybylski. Nagłośnienie oraz oświetlenie zabezpieczyła firma Soundlight Tymbark. Jak poinformowała Pani Ewa Skrzekut zebrano kwotę 3.448 zł. W imieniu Marcinka i Jego Rodziców podziękowanie wszystkim, którzy charytatywnie grali i pracowali, oraz darczyńcom złożyła ciocia Marcinka Pani  Agata Kęska.

IWS

Zespół Iskra

Zespół Iskra

Zespół Alvaro

Zespół Alvaro

Zespół GreY

Zespół GreY

Kapela Roy

Kapela Roy

KONCERT

wspólne zdjęcie po koncercie

koncert1koncert2

zabawa

Zdjęcia: RM

Rozpoczęcie Misji Świętych w tymbarskiej Parafii

Dzisiaj ceremonią przywitania Misjonarzy (modlitwa do Ducha Św., nałożenie stuły, zapalenie świecy, otwarcie Księgi Słowa Bożego, słowa przywitania Ks.Proboszcza oraz Misjonarza) , Mszą Św. oraz Różańcem Fatimskim  rozpoczęły się Misje Święte, które będą trwać do przyszłej niedzieli ( poniżej zamieszczono program).

IWS

zdjęcia: RM

Niedziela 04.X.: 7.00; 8.30; 10.00; 11.30; 16.00 – Msze św. z kazaniem misyjnym,
Piekiełko: 10.00; 15.00 – Msze św. z kazaniem misyjnym,
Poniedziałek 05.X: 9.00; 18.00 – Msze św. z kazaniem misyjnym; po Mszach św.: Misyjna konferencja stanowa dla rodziców i małżonków,
16.00 – Misyjne spotkanie z dziećmi,
Piekiełko: 15.45 – spotkanie dla dzieci i gimnazjum
16.30 – Msza św. z kazaniem
Wtorek 06.X.: 9.00; 18.00 – Misyjna uroczystość pojednania (bez Mszy św.)
16.00 – Misyjne spotkanie z dziećmi;
19.30 – Misyjne spotkanie dla młodzieży;
20.30 – MISYJNA SZKOŁA MODLITWY CZ.I;
Piekiełko: 15.45 – spotkanie dla dzieci i gimnazjum;
16.30 – Msza św. z kazaniem;
Środa 07.X.: Spowiedź św.: 8.00 – 9.00; 10.00 – 11.30; 14.30 – 16.00; 16.30 – 18.00;
9.00; 18.00 – Msze św. z kazaniem misyjnym
16.00 – Misyjne spotkanie z gimnazjalistami
20.30 – MISYJNA SZKOŁA MODLITWY CZ.II
Piekiełko: 16.30 – Msza św. z kazaniem; spowiedź św.: 15.00 – 16.30
Czwartek 08.X.: 9.00; 18.00 – Misyjna uroczystość opowiedzenia się za Chrystusem
16.00 – Misyjne spotkanie z gimnazjalistami
20.30 – NABOŻEŃSTWO EKSPIACYJNE Z MODLITWĄ O UZDROWIENIE;
Piekiełko:16.30 – Misyjna uroczystość opowiedzenia się za Chrystusem
Piątek 09.X.: 9.00; 18.00 – Misyjna uroczystość rodziny chrześcijańskiej z odnowieniem ślubów małżeńskich
11.30 – Msza św. dla chorych z udzieleniem sakramentu Chorych i modlitwa wstawiennicza,
15.00 – Godzina Miłosierdzia
Piekiełko: 16.30 – Misyjna uroczystość rodziny chrześcijańskiej z odnowieniem ślubów małżeńskich;
Sobota 10.X.: 9.00; 18.00 – Msze św. z kazaniem misyjnym;
11.30 – Misyjne spotkanie i błogosławieństwo dla najmłodszych dzieci i ich rodziców
Piekiełko: 16.30 – Msza św. z kazaniem
Niedziela 11.X.: 7.00; 8.30; 10.00; 11.30 – Msze św. z kazaniem misyjnym
15.00 – UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA MISJI ŚWIĘTYCH:
– Wywyższenie krzyża misyjnego,
– Uroczysta Msza św.
– Udzielenie błogosławieństwa papieskiego z odpustem zupełnym
Piekiełko: 10.00 – Msze św. z kazaniem misyjnym

misje14

Medale zawodników LKS Taekwondo Tymbark na Mistrzostwach Polski

W sobotę 26 września 2015 r. w Białymstoku odbyły się 7. Techniczne Mistrzostwa Polski w Taekwondo Olimpijskim oraz impreza towarzysząca  „Taekwondo Mazda Cup” dla najmłodszych adeptów tej dyscypliny sportu. W obu tych równolegle rozgrywanych zawodach wzięło udział blisko 150 najlepszych zawodników z całej Polski. Gośćmi honorowymi na tych zawodach byli: Konsul Republiki Korei pan Shik Kim oraz Prezes Polskiego Związku Taekwondo Olimpijskiego pan Artur Chmielarz. Sędzią głównym tych zawodów był pan Cheol In Kang 7 dan (sędzia międzynarodowy).

Ludowy Klub Sportowy Taekwondo Tymbark w tych zawodach  wystawił tylko sześcioro zawodników i mimo tak niewielkiej reprezentacji wywalczył 4 medale: dwa srebrne i dwa brązowe. W kategorii junior w grupie kobiet Izabela Klimek zdobyła srebro a w grupie mężczyzn Jakub Klimek zdobył brąz. W kategorii senior srebrny medal wywalczył Krzysztof Górski – trener klubu LKS Taekwondo Tymbark,  a w kategorii młodzieżowiec w grupie kobiet Gabriela Klimek zdobyła brąz. Pozostali zawodnicy zajęli 5-te miejsca w następujących kategoriach: Piotr Kotlarz w kategorii senior II i Damian Górski w kategorii junior młodszy.

Jak zapowiedział, zadowolony z wyników podopiecznych, prezes Klubu Stanisław Opach zawodnicy wezmą udział w bardzo ważnych zawodach tj. o Puchar Ambasadora Republiki Korei i Kukkiwon Cup, które odbędą się w Warszawie.

Serdeczne gratulacje dla zawodników i trenerów oraz  życzenia dalszych sukcesów składa

redakcja tymbark.in

źródło: www.tymbark.pl

Zopiski starego gazdy

Rozaniec

W imię ł;Ojca, i Syna, i Ducha,                              różaniec2
Na bok ucieko selko pokusa.
I,Wierzem w Boga Fszechmocnego,
Taki pocontek,wiecora rozajcowego.

Trzy zdrowaśki;Wiary, Nadziei, Miłości,
To, ji modlitfe klynconcym, uprości.
Chwała ł;Ojcu, i Synowi, i Duchowi,
Przynosi radość , f wielbioniu, cłekowi.

Klyncy łojciec kole matki,
Koło pieca stare dziadki.
Dziecka tys majom koronki,
Nicym anielskie dzwonki.

Łocy przymkniynte, rynce złozone,
Głośne Zdrowaśki;  przy nieboskłonie.
Kłozdy kto może, wielbi Cie Matko,
Zdrowaś Maryjo, wypłowiy gładko.

Miyj f swyj łopiece, nase rodziny,
Nase chudoby, i nase gadziny.
I Nase miasta, i nase wioski,
I syćkik ludzi s całe Polski.

Stary gazda
cdn..

Sesja Rady Gminy Tymbark

Dzisiaj odbyła się Sesja Rady Gminy Tymbark. W porządku obrad znalazły się punkty dotyczące uchwał, które nie zostały przez Radę przyjęte na ostatniej sesji tj. w sprawie:
– zmian w budżecie gminy na 2015 r. oraz w uchwale budżetowej na 2015 r. oraz w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tymbark na lata 2015 – 2025,
– ustalenia stawek za odpady,
– przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji,
– przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,
– przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tymbark”.
Wszystkie uchwały zostały przez Radę Gminy przyjęte.
Przed rozpoczęciem procedowania nad powyższymi uchwałami głos zabrał Starosta Limanowski Jan Puchała. W swojej wypowiedzi omówił istniejącą sytuację w zakresie zabezpieczenia w wodę w powiecie limanowskim. Stwierdził, że poza 2,3 gminami, generalnie wody jest za mało. W związku z tym najlepiej, aby problem ten rozwiązywać wspólnie, w powiecie, przy wykorzystaniu środków unijnych.
Sprawa zmian w budżecie
Wójt przedstawił projekt zmian, stwierdzając, że projekt ten jest taki sam, jak przedstawiony na sesję 10.września. Uzupełnił go jedynie, w drodze autopoprawki ( uzgodnionej w radnymi na wspólnym posiedzeniu statutowych komisji w 28.09 br.) o: przesunięcie 15 tys. zł ze środków na diety radnych na wynagrodzenia pracowników Urzędu oraz o 8 tys. na objęcie ul.Kościelnej projektem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
W imieniu Klubu Radnych Nasza Gmina głos zabrała Przewodnicząca Rady Pani Zofia Jeż. Na początku przeczytała wniosek wspólnych komisji pozytywnie opiniujący projekt uchwały. Następnie podała kilka argumentów, dlaczego Klub Radnych Nasza Gmina jest przeciwny wykreśleniu z budżetu inwestycji Zbiornik na Zęzowie. M.in., dlatego, że w poniedziałek z radnym Marianem Zimirskim miała, poprzez analizę wykonania budżetu, znaleźć pieniądze na realizację tej inwestycji. Niestety musieli odstąpić od tego zamiaru, gdyż zostali poinformowani przez Wójta, że nie zamierza on wycofać się z przedłożonych już propozycji. Ponadto Klub został poinformowany, że zebrano podpisów 70 osób przeciwnych inwestycji, ale wg nich to nie ma to znaczenia, gdyż są też podpisy osób spoza osiedla Zezów. W imieniu radnego Oleksego stwierdziła, że radny ten może zebrać nawet 1000 podpisów pod przeciwnym wnioskiem. Zadała również pytanie, dlaczego ludzie nie protestowali, gdy Maspex budował studnie, jak też gdy zbiornik ten projektowano.
W tym miejscu włączył się radny Kuc, który stwierdził, że na wyjazdowym posiedzeniu Komisji Rolnictwa byli mieszkańcy, którzy apelowali o rezygnację z budowy, gdyż ich studnie, na które brali kredyty, aby je wybudować, mogą stać się puste.
Tu głos zabrał Starosta stwierdzając, że protesty były 8 lat temu, gdy Maspex wiercił studnie, ale firma ta zobowiązała się, że jeżeli ludzie utracą wodę, to oni pomogą, aby to naprawić. Protesty były też za wójta Pachowicza i za wójta Nowaka.
Fakt ten potwierdził wójt Ptaszek, który jednocześnie podkreślił, że nie będzie realizował inwestycji, która jest nieracjonalna i do tego wbrew woli Mieszkańców.
Uchwała w sprawie zmian w budżecie została przyjęta ( na dziesięciu obecnych radnych) ośmioma głosami „za”,1 ‘przeciw” i 1 „wstrzymujący się od głosu”.
Uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy przyjęto przy 9 „za” oraz 1 „przeciw”.
Sprawa zmiany opłaty za śmieci
Tu w ramach dyskusji głos zabrała Pani Przewodnicząca Rady Pani Zofia Jeż, która, po przeczytaniu pozytywnego wniosku komisji statutowych, poinformowała, że Klub Radnych Nasza Gmina nie akceptuje przedstawionej przez Wójta propozycji. Możliwe byłoby przyjęcie 5 zł, tak jak proponował Wójt Nowak. Zdaniem Klubu, jakby ZGK lepiej segregował odpady, to byłaby to kwota wystarczająca. Wójt powtórzył swoje argumenty, że ustawa narzuca, aby system „śmieciowy” sam się finansował, czyli aby koszty odbioru śmieci pokrywali mieszkańcy. Wzrosła cena odbioru śmieci, w wyniku przeprowadzonego przetargu, oraz ilość śmieci. Opłata wynika po prostu z matematyki. ZGK nie jest stroną w tej sprawie.
Rada przyjęła zwiększenie opłaty siedmioma głosami „za”, przy trzech „przeciw”.
Następnie Rada przyjęła kolejne uchwały.
Wolne wnioski
W tym miejscu Pani Przewodnicząca podziękowała Wójtowi za wykonanie przystanków w Piekiełku – Rola, zgłaszając jednocześnie potrzebę zmiany jednej ściany na przeźroczystą. Następnie poruszała sprawy, które były skierowane do Prezesa ZGK w Tymbarku Sp. z o.o. tj. dlaczego nie chciał odebrać śmieci, które zostały zebrane w ramach akcji sprzątania śmieci. Druga sprawa to dramatyczny apel mieszkanki Tymbarku ( nazwisko zostało upublicznione ) do Rady i Wójta, aby podjęli działania, by ZGK z powrotem podłączył jej dom do wodociągu, pomimo, że zalega z opłatami za 4 lata, gdyż ona i jej matka są ciężko.
Prezes Golonka oświadczył, że osobiście z pracownikiem odebrał śmieci, gdy uzyskał informację, w którym miejscu zostały złożone. Faktem było, że jak dowiedział się od Prezesa Stowarzyszenia Pana Bubuli, że będzie przeprowadzana taka akcja, zapytał się kto pokryje koszty odbioru zebranych śmieci. Takie same pytanie zadał pracownikom Urzędu, ale oni też wówczas nie mieli w tej sprawie informacji.
W sprawie mieszkanki Tymbarku Prezes poinformował, że z tą Panią rozmawiał przez telefon ( po tym jak zostało jej przesłane pismo w sprawie zadłużenia) i zaproponował jej, że przywiezie ją (i odwiezie ) do siedziby Spółki, aby zweryfikować, czy zadłużenie to zostało poprawnie wyliczone, poprosił też o przesłanie wniosku w sprawie rozliczenia, rozratowania. Pani ta rzuciła wtedy słuchawką, a pismo  nie dotarło do Spółki, zamiast tego, jak się okazuje, pismo otrzymała Rada oraz Wójt. Ponadto nie jest prawdą, że woda została odcięta, lecz znacznie zredukowano jej ciśnienie.

Irena Wilczek-Sowa