Ci, na których nie będziemy głosowali

Nic będziemy głosowali na te partie i osoby, które są za uśmiercaniem ludzi przed urodzeniem. To nazywa się aborcją. Nie ma aborcji bez uśmiercenia. Nie chcemy przykładać ręki do takich działań i obciążać swoje sumienie.

Każdy z nas rozpoczął swoje życie przed urodzeniem się – od tej jednej niepowtarzalnej komórki po­przez wszystkie następujące po sobie fazy, do pełni – do dorosłości. To jest fakt naukowy, znany w biologii jako ciągłość rozwoju osobniczego. Tu nic ma miejsca na jakąkolwiek przerwę, na nieistnie­nie, bądź nieokreśloność.

Od początku jestem człowiekiem – jak każdy z nas, rozwijałem się od pojedynczej komórki aż do do­rosłości, do pełni swoich możliwości. Taką drogę przeszli wszyscy – Mieszko I , Mikołaj Kopernik, Jan Sobieski, Adam Mickiewicz, Romuald Traugutt, Św. Brat Albert Maria Skłodowska – Curie, Sw. Jan Paweł II i wielu, wielu innych.

Z tej perspektywy przyjrzyjmy się jak głosowali posłowie niektórych partii politycznych w Sejmie RP 19 września tego roku nad obywatelskim projektem ustawy zabraniającej aborcji ze względu np. na chorobę, bądź poczęcie w wyniku przestępstwa.

Platforma Obywatelska (202 posłów w Semie) – w głosowaniu udział wzięło 170 posłów. Za odrzu­ceniem obywatelskiego projektu ustawy zabraniającej aborcji głosowało 159 posłów – 93,53% głosu­jących posłów PO, w tym Andrzej Czerwiński – kandydat PO na posła w naszym okręgu wyborczym. Nie będziemy na niego głosowali!

Za przyjęciem obywatelskiego projektu ustawy zabraniającej aborcji, głosowało 7 posłów PO-4,12% głosujących.

Wstrzymało się od głosu 4 posłów PO – 2,35% głosujących z tej partii.

Prawo i Sprawiedliwość (134 posłów w Sejmie) – w głosowaniu udział wzięło 130 posłów. Za przy­jęciem obywatelskiego projektu ustawy zabraniającej aborcji, głosowało 130 posłów – 100% głosują­cych posłów PiS. Nikt nie wstrzymał się od głosu, nikt nie był przeciwny.

Polskie Stronnictwo Ludowe – (38 posłów w Sejmie) – w głosowaniu udział wzięło 25 posłów. Za odrzuceniem obywatelskiego projektu ustawy zabraniającej aborcji głosowało 3 posłów -12% głosują­cych.

Za przyjęciem obywatelskiego projektu ustawy zabraniającej aborcji, głosowało 19 posłów PSL. -76% głosujących.

Wstrzymało się od głosu 3 posłów PSL – 12% głosujących z tej partii.

Sojusz Lewicy Demokratycznej – (33 posłów w Sejmie) – w głosowaniu udział wzięło 24 posłów. Za odrzuceniem obywatelskiego projektu ustawy zabraniającej aborcji głosowało 24 posłów SLD – 100% głosujących.

Zjednoczona Prawica – (15 posłów w Sejmie) – w głosowaniu udział wzięło 14 posłów. Za przyję­ciem obywatelskiego projektu ustawy zabraniającej aborcji, głosowało 14 posłów- 100% głosujących posłów ZP. Nikt nie wstrzymał się od głosu, nikt nie był przeciwny.

Ruch Palikota – (11 posłów w Sejmie) – w głosowaniu udział wzięło 10 posłów. Za odrzuceniem obywatelskiego projektu ustawy zabraniającej aborcji głosowało 9 posłów R.Palikota – 90% głosują­cych R. Palikota. Jeden poseł wstrzymał się od głosu.

Cieszymy się z życia każdego dziecka, a szczególnie ocalonego przed aborcyjnym uśmierceniem, i nie będziemy ułatwiać tego procederu przez głosowanie na zwolenników aborcji.

Maria Plata,  Jan Plata

Życie? Ale jakie życie?

Tak rozpoczęła swój wykład Pani Wanda Półtawska, doktor nauk medycznych, profesor Papieskiej Akademii Teologicznej, który dzisiaj wysłuchaliśmy w Bibliotece Publicznej w Tymbarku, w  ramach Ludowego  Uniwersytetu Umiejętności Społecznych.  Osoba Pani Doktor, jej słowa: Bóg, Człowiek, Życie  przykuły  uwagę  licznie zgromadzonych słuchaczy (nie wystarczyły  dodatkowe krzesła, część z nich siedziała na stopniach podłogi). Pani Doktor wyjaśniła, że to co chce przekazać innym to wiedza, jaką uzyskała podczas  bezpośrednich kontaktów z Karolem Wojtyłą oraz 60-cio letnich studiów myśli filozoficznych Jana Pawła II.  Zadaniem każdego człowieka jest dążenie do świętości. Ważne jest też to, aby uświadomić sobie, że człowiek jest dziełem Boga, nie człowieka. Dlatego nikt nie ma prawa odbierać życia lub produkować ludzi w szklance. Człowiek ma ciało dane do dyspozycji, nie jest ono jednak  jego własnością.  Małżonkowie mają być otwarci na nowe życie. W małżeństwie najważniejsze jest podziw i czułość, jeżeli którego elementu zabraknie małżeństwo się rozpada.  Pani Profesor podkreśliła, że katolicyzm potrzebuje przede wszystkim świadków, stąd olbrzymia, nie do przecenienia,  jest rola osób świeckich, którzy świadczą swoim życiem.

Na zakończenie Pani Doktor zadała zgromadzonym zadanie domowe. Zobowiązała ich do przeczytania pism św.Jana Pawła II o rodzinie, np. List do rodzin i inne.

Po wykładzie Pani Profesor z olbrzymią cierpliwością, przez ponad godzinę, składała dedykacje i autografy na książkach Jej autorstwa.

IWS

prof Wanda Półtawska

zdjęcia: RM

Galeria jednego obrazu

Prezntujemy pracę Pana Jana Platy … bez tytułu. Oryginał obrazu znajduje się w kolekcji Państwa Renaty i Bogusława Sukienników w Limanowej.

Pracę na naszym portalu publikujemy za ich uprzejmą zgodą, za którą serdecznie dziękujemy. 

Redakcja tymbark.in – Głos Tymbarku

Jan Plata …bez tytułu 

 

Gminny Dzień Edukacji Narodowej w Tymbarku

Dzisiaj w Bibliotece Publicznej w Tymbarku odbyła się gminna uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Na uroczystość tą zastali zaproszeni nauczyciele czynni, jak też emerytowani,  oraz obsługa przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjalnych działających na terenie Gminy Tymbark.

Gmina Tymbark, jeżeli chodzi o sieć placówek oświatowych, ma się czym szczycić, i nie chodzi tu o ilość,  tylko o różnorodność i ofertę oświatową. Mamy trzy przedszkola ( samorządowe, prowadzone przez Parafię Tymbark oraz prywatne), cztery szkoły,w tym trzy prowadzone przez samorząd oraz jedną przez  Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Piekiełko i Okolic, dwa gimnazja ( samorządowe i prowadzone przez Stowarzyszenie), szkołę ponadgimnazjalną (zespół szkół prowadzony przez powiat limanowski) oraz publiczną szkołę muzyczną I stopnia  prowadzoną przez Stowarzyszenie Oświatowe w Tymbarku.

Uroczystość poprowadził dyrektor Tomasz Zieliński, życzenia wszystkim zebranym złożyli Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek oraz Przewodnicząca Rady Gminy Tymbark Pani Zofia Jeż. Miłą niespodzianką dla wszystkich było wystąpienie Pani Marii Juszczyk, która przeczytała napisany przez siebie wiersz, związany tematycznie z dzisiejszym świętem.  Następnie poszczególni dyrektorzy placówek oświatowych wręczyli nagrody,które przyznali  pracownikom swoich jednostek, zaś Wójt Gminy wręczył nagrody Wójta Gminy Tymbark.

Końcowym akordem uroczystości był występ zespołów kameralnych – uczniów Szkoły Muzycznej w Tymbarku.

IWS

e10

Nauczyciele oraz pracownicy, którzy otrzymali nagrody dyrektorów placówek oświatowych

ew

Nauczyciele, którzy otrzymali nagrody Wójta Gminy Tymbark

zdjęcia: RM

 

102 lata temu…

Poszukując informacji z zupełnie innego obszaru natknąłem się na dwie ciekawostki dotyczące Tymbarku zamieszczone na stronie siódmej w 129 numerze Ilustrowanego Kuryera Codziennego z dnia 5 czerwca 1914 roku. Czy spośród Państwa Czytelników jest ktoś, kto zetknął się z jakimkolwiek przekazem ze strony osób starszych dotyczącym zamieszczonych informacji? Można zadać jeszcze kilka bardziej szczegółowych pytań, np. o którego Pana Palkę chodzi w pierwszej informacji? Kto z Tymbarku był w tym czasie korespondentem owego dziennika? Czy w Tymbarku żyje ktoś z rodziny wymienionego w drugiej korespondencji, cyt.: „magazynier tutejszy pan Jędrzej Budyś…”?

A zaduszone przez rysia trzy pantarki… tu odpowiedź znam; to po prostu perliczki.

Stanisław Przybylski

Dwa

Kuryer Codzienny

źródło: Małopolska Biblioteka Cyfrowa

Zakończenie Misji Świętej w obiektywie Adama Piętaka

Fotoreportaż z niedzielnej uroczystości zakończenia Misji Świętych można obejrzeć

 ADAM  PIĘTAK  PHOTOGRAPHY

Poniżej kilka wybranych zdjęć: