PACZKA DLA UKRAINY – druga edycja

Caritas przy Parafii Tymbark włączyło się do  drugiej edycję ogólnopolskiej akcji PACZKA DLA UKRAINY. Jest to akcja pomocowa skierowana do rodzin, które pozostały w Ukrainie i wymagają wsparcia w produkty niezbędne do życia.

Zbiórka w Tymbarku będzie prowadzona od Środy Popielcowej do przyszłej niedzieli. Paczki można składać w kancelarii parafialnej, w tym w piątek przed nabożeństwami Drogi Krzyżowej, lub w inne dni. 

Poniżej znajduje się sugerowana lista produktów:

Zapusty

Zapusty

Już zapusty dni rozpusty
Ludzie piją jedzą chrusty
Chłopy głowy wódką cieszą
Baby pączki ciepłe niesą.
 
Panny rozkosz wszystkim dają,
Na Wielkanoc odpust mają
Gorszą chłopa i plebana,
Odpuszczenie będzie Pana.
 
Szaleć będą do północy,
Póki gardłom starczy mocy
Przechlipują okowitę
Szczypie ktosi mi kobite.
 
Do Popielca będą charce
Już muzyków bolą palce
W środę pleban popiół sypie
Czwartek cichy jak po stypie.
 
I czterdzieści dni trza będzie
Żyć pokutnie jakby w biedzie
Znów komory napełnione
Dadzą świętom, co?
ŚWIĘCONE! 
 
Krzysztof Kunicki , wiersz pochodzi “Tomiku Twórczości Literackiej Członków Zawiązku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Limanowej”, Limanowa 2018
 

Z historii Koła Towarzystwa Szkoły Ludowej im.Kazimierza Wielkiego w Tymbarku

W 1930 roku Koło Towarzystwa Szkoły Ludowej im.Kazimierza Wielkiego w Tymbarku liczyło 37 członków oraz siedmiu członków Zarządu.

W Zarządzie Koła byli:

Prezes – ks.kanonik Józef Szewczyk, proboszcz w Tymbarku,

Zastępca Prezesa – Pani Zofja (wg zachowanej pisowni) Turska, właścicielka dóbr,

Sekretarz – Pani Marja Cwojdzińska, żona lekarza,

Zastępca sekretarza – Pan Dr.Kazimierz Cwojdziński, lekarz okręgowy, 

Skarbnik – Pani Zuzanna Pieguszewska, żona magistra farmacji,

Zastępca Skarbnika: Pani Ksawera Skalska, nauczycielka szkoły powszechnej,

Bibliotekarz – Pani Mr.Helena Kilbertówna,

Zastępca Bibliotekarza – Pan Ludwik Pieguszewski, magister farmacji,

Członek Zarządu – Pani Bronisława Szewczykówna, instruktorka oświatowa, nauczycielka szkoły powszechnej. 

Koło prowadziło w Tymbarku czytelnię i wypożyczalnię książek. W wypożyczalni było 488 tomów.

W 1930 roku Koło zorganizowało jeden odczyt. Był to odczyt ks.kanonika Józefa Szewczyka pod tytułem “Powstanie listopadowe” oraz zorganizowało obchody setnej rocznicy powstania listopadowego.

Dochody Koła: 47 zł i 75 gr, wydatki: 78 zł i 92 gr, niedobór: 31 zł 17 gr.

Na 1931 rok był planowany Zjazd okręgowy w Stróży (1.02.1931). W zamierzeniach Koła było: “Rozszerzenie bibljoteki i pozyskanie większej ilości czytelników -przyzwyczajenie ludności do korzystania z czytelni”.

źródło informacji: sprawozdanie z działalności Koła

Podziękowania, życzenia oraz słowa pożegnania Stanisławy Kaptur – kończącej pracę na stanowisku Sekretarz Gminy

Po zakończeniu XLIII Sesji Rady Gminy Tymbark nastąpiła uroczystość podziękowań za pracę Pani Stanisławie Kaptur – Sekretarz Gminy Tymbark, która odchodzi na emeryturę.  Obecni na sesji goście składali życzenia i podziękowania na współpracę i służbę w administracji samorządowej.

Pani Sekretarz wystosowała przemówienie do zgromadzonych na sesji gości oraz do mieszkańców. Pozwolimy sobie opublikować jej fragmenty:

Szanowni Państwo Radni, szanowni goście obecni na dzisiejszej sesji oraz szanowni Mieszkańcy,

Są w życiu chwile, które coś ważnego rozpoczynają lub cos kończą. Przejście na emeryturę to moment w życiu człowieka, który łączy obie te cechy.

Po 44 latach pracy w administracji samorządowej (…) postanowiłam odejść na emeryturę, rozpoczynając nowy etap w swoim życiu, który da mi możliwości czasowe na realizację innych zainteresowań oraz odpoczynek.

(…)

Pracę w administracji traktowałam jako służbę drugiemu  człowiekowi, wspólnocie samorządowej. Przez cały ten okres pracy zawodowej starałam się pamiętać  o znaczeniu tego słowa i służyć, pomagać najlepiej jak potrafiłam. Wychodziłam z założenia, że każdy człowiek ma swoją godność, wartość i należy  traktować go z szacunkiem.

(…)

Dziękuję serdecznie za wszystkie ciepłe słowa, które zostały skierowane dzisiaj pod moim adresem.

(…)

Na swojej drodze zawodowej spotkałam wielu ludzi, z którymi współpracowałam przy realizacji zadań stawianych przed administracją i chcę im dzisiaj serdecznie podziękować za współpracę, życzliwość, serdeczność, wyrozumiałość, docenienie mojego doświadczenia i umiejętności zarządczych. (…) Życzę, aby praca na rzecz wspólnoty samorządowej dawała Państwu satysfakcję i radość i by najlepszym wyrazem podziękowania była ludzka wdzięczność.

Mojej następczyni życzę by się spełniała na stanowisku kierowniczym tego urzędu.

Kończąc swoją pracę odchodzę z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku. Człowiek jest tyle wart ile z siebie dał.

Informacja, zdjęcia: UG Tymbark

XLIII Sesja Rady Gminy Tymbark – relacja UG Tymbark

W czwartek 16 lutego w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej w Tymbarku odbyła się XLIII Sesja Rady Gminy Tymbark, w której uczestniczyło 13 Radnych wraz z Przewodniczącą, dyrektorzy placówek oświatowych, kierownicy jednostek oraz Sołtysi. Po podjęciu uchwał nastąpiło pożegnanie odchodzącej na emeryturę Sekretarz Gminy Pani Stanisławy Kaptur.

Po otwarciu sesji i stwierdzeniu prawomocności obrad, Przewodnicząca przystąpiła do realizacji porządku obrad. Rada Gminy przyjęła uchwały:

  • Zmiana uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 4 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark – zmiana związana jest z powiększeniem terenu pod budowę tarasu widokowego w miejscowości Podłopień.
  • Zmiana uchwały w  sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark – zmiana dotyczy głównie wyłączenia działki 1034/4 w Podłopieniu w związku z budową Remizy koło Szkoły w Podłopieniu oraz działek 979/5,979/6 2005 oraz zmniejszenia zakresu działek 164/1,165/1, 163/6 .
  • Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark –  uchwała dotyczy działek 2005, 979/5 i 979/6.
  • Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark dla części obrębów Tymbark, Podłopień i Zamieście.
  • Uchwała w sprawie przystąpienie do opracowania projektu strategii Rozwoju Gminy Tymbark na lata 2023-2033 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii – w uchwale określono szczegółowy tryb i harmonogram opracowania strategii.
  • Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Pani A. W. na Wójta Gminy Tymbark- radni uznali złożoną skargę za bezzasadną.

Informacja: UG Tymbark 

Gmina Tymbark: Spotkanie Seniorów – przedstawienie projektu utworzenia w Tymbarku Klubu Seniora

Przedostatnim punktem Spotkaniu Seniorów, przed oczywiście “tytułowym”, czyli degustacją pączków i chrustów (inaczej mówiąc faworków), było wystąpienie Wójta Gminy Tymbark Pawła Ptaszka, który przedstawił podsumowanie 2022 roku w zakresie realizacji zadań, którymi adresatami byli seniorzy oraz przedstawienie planów na 2023 rok. 

Najważniejszym omawianym tematem był projekt utworzenia w Tymbarku “Klubu Seniora”. Jakie są założenia, jakie propozycje, to przedstawił Wójt Paweł Ptaszek. Jego wypowiedź uzupełniła Pani Stanisława Urbańska – przewodnicząca Rady Gminy Tymbark oraz Pani Dorota Ogórek – kierownik GOPS. 

IWS

Gmina Tymbark: Spotkanie Seniorów- występ przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego w Tymbarku

Program artystyczny dla Seniorów, którzy dzisiaj przybyli na spotkanie do tymbarskiej biblioteki, to występ  przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego w Tymbarku. Przedszkolaki, pięknie  ubrane w regionalne stroje, bardzo ładnie zaprezentowały się tymbarskim Seniorom, którzy nagrodzili występ brawami. 

IWS

Gmina Tymbark: Spotkanie Seniorów – wykład

Pierwszym punktem dzisiejszego, “tłustoczwartkowego”,  Spotkania Seniorów z Gminy Tymbark, zorganizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tymbarku, był wykład “Jak skutecznie bronić się przed oszustwami i jak korzystać z praw konsumenta”. Prelegentem był prawnik Kajetan Rajski. Spotkanie otworzyła gospodyni wydarzenia Pani Dorota Ogórek – kierownik GOSP w Tymbarku.

powyżej  fragmentu wykładu

IWS