25 lat szkoły muzycznej w Tymbarku

2 maja br. Szkoła Muzyczna w Tymbarku obchodziła 25-lecie swojej działalności. W uroczystości wzięli udział uczniowie, absolwenci Szkoły, rodzice, nauczyciele, członkowie Stowarzyszenia, dyrektorzy placówek oświatowych oraz kultury  oraz  Naczelnik Wydziału Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pan Paweł Stułka ,  poseł RP Pan Wiesław Janczyk,  członek Zarządu Głównego STO w Warszawie Pan Krzysztof Kwiatkowski oraz przedstawiciele samorządów: Starosta Powiatu Limanowskiego Pan Jan Puchała, Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek oraz Przewodnicząca Rady Gminy Tymbark Pani Zofia Jeż.

Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Szkoły Halina Waszkiewicz-Rosiek, a po odśpiewaniu hymnu narodowego, scenę opanowali uczniowie Szkoły.  Tytuł koncertu  “Historia muzyki w pigułce”. Chór złożony z wszystkich uczniów Szkoły oraz zespoły kameralne przedstawili utwory najważniejszych polskich i światowych  kompozytorów. Zebrana publiczność gorącymi oklaskami doceniła wysoki poziom wykonawczy młodych artystów.

Następnie Dyrektor Pani Halina Waszkiewicz-Rosiek przedstawiła “Historię Szkoły w liczbach”.

Głos zabrali goście. Pan Paweł Stułka w imieniu Prezydenta RP wręczył Pani Halinie Waszkiewicz-Rosiek Złoty Medal za Zasługi oraz w imieniu Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego złotą odznakę “Zasłużony dla kultury polskiej”.  Wręczył on również dyplomy uznania od Ministra Kultury Prezesowi Koła prowadzącego Szkołę w Tymbarku Irenie Wilczek-Sowa oraz Przewodniczącemu  Rady Rodziców Panu Jackowi Pyrciowi.

Gratulacje i życzenia złożyli w imieniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego Pan Krzysztof Kwiatkowski, poseł Wiesław Janczyk, Starosta Jan Puchała , Wójt Gminy Paweł Ptaszek, Dyrektor Biblioteki Publicznej w Tymbarku Pani Ewa Skrzekut , Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Jeż i na zakończenie Pan Jacek Pyrć i Prezes Stowarzyszenia.

Irena Wilczek-Sowa

Historia Szkoły w liczbach

[Czytaj więcej…]

Święto Narodowe

Jan_Matejko_Konstytucja_3_maja

Obraz Jana Matejki “Konstytucja 3 maja”

Matejko symbolicznie przedstawił wielkie polityczne pragnienie odnowy państwa i wszystkich stanów, do którego jednak nie doszło z winy ówczesnych “sobiepanów”, dla których ważniejsza była prywata a nie troska o Ojczyznę.

IWS

Witojcie młoji łostomili, witojcie

Jak ton cas leci,ani sie cłek nie łobeźry, a tu jus piyrsy moj na karku,i cza bee nowom robote f polu robić.
Co niektorzy downi piyrsygo maja spyndzali na pochodak “piyrsomajowyk”, a robotny gazda to kcioł wykorzystać f inksy sposob, swojom dziatwe, mianowicie, wykorzystywoł pszy sadzoniu zimniokof, i ło tym tero bee.
Coby zimnioki zasadzić cza sie beło do tygo przygotowywać jus w stycniu,cy lutym, co sie dziwujeta i jape łotfirocie, downe pokolonie dobrze wiy ło cym deliberujem. F stycniu lebo lutym, zolezy jako sanna, to znacy, zima beła; woziuło sie koniami na saniak gnoj na kupe f pole kaj miały być sadzone zimnioki.
Woziuło sie porom koni, ej beły to casy, jeno beło słychać dzwonki u końskik homontof, beło takie dzyń,dzyń,dzyń….. wiela sie nie wywiezło bo i rano beło ciomno i po połniu tys nie lepi, no ale jak jus sie f zimie nawiezło tego gnoja to na wiesne beło telo lzy, ze sie jeno pole porzonnie poradliło, puźni s te kupy cza beło ton gnoj rozwiyś po polu na kupki i to cza beło łozrzucić.
No to tero zacynało sie sadzonie, nojcości rano na drugi dzioj,nazganiało sie s dziesincioro bob-cyli gospodyni- i kłozdo miała sfoj kawołek do zasadzonio,śficuły tymi grzbietami do gory,łoj śfiyciuły,a gazdy łorały,to moze nie gazdy jeno pora kłoni,
a gazdy? jedon poganioł pore kłoni,a drugi chodziuł za pugom.
A tero pomyślijcie kielo kilometrof za pu dnia zrobiuł gazda i kłoń, ale scynście ze ftej nie beło tyk zasranyk”ekoterororystof” bo pewnikom kłonie pasły by sie na miedzak, a  gaździne ciongły by pug, zgraja by sadziuła zimnioki.
No właśnie a co dziecka robiuły?

[Czytaj więcej…]

Dalsze sukcesu uczniów szkoły muzycznej

Gdańsk-Orunia

Dnia 21.04 2015 r. w Gdańsku odbyło się X Forum Wiolonczelistów, do którego zgłosiło się 48 wiolonczelistów ze szkól muzycznych I stopnia. Klaudia Sasuła z klasy wiolonczeli Moniki Płachta Społecznej Szkoły Muzycznej z Tymbarku otrzymała wyróżnienie.Uczennicy akompaniowała pianistka  nauczycielka naszej szkoły Krystyna ManLi  Szczepanska

Dębica

W dniach 20-21 kwiecień 2015 r.  w Dębicy odbyły się VII Wiosenne Spotkania  Pianistyczne „Od siedmiolatka do nastolatka”. W konkursie wzięło udział  85 uczestników w trzech  kategoriach. Szkołę z  Tymbarku reprezentowały dwie uczennice.  Natalia Kokoszka w kategorii  II z klasy  Joanny Miszke, która  otrzymała  wyróżnienie  oraz Julia Nowosielska w kategorii  I z klasy  Aliny Melnik otrzymała II nagrodę .

Klaudia Sasuła

Klaudia Sasuła wraz z Krystyną ManLi Szczepańska

Julia Nowosielska

Julia Nowosielska

Natalia Kokoszka

Natalia Kokoszka

GRATULACJE!!!

IWS

 

Wprowadzono zmiany w budżecie

24 kwietnia odbyła się Sesja Rady Gminy Tymbark.  Jednym z ważniejszym punktów było podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie. Propozycja zmiany przedstawiona przez Wójta wynikała z faktu, iż następna inwestycja określona przez Radę Gminy w budżecie,  została niedoszacowana. W wyniku przetargu na realizację inwestycji pod nazwą „wymiana i budowa kanalizacji w Tymbarku” najniższa zaproponowana cena jest wyższa niż wartość przeznaczonych na jej realizację  środków. W związku z tym faktem wystąpiła konieczność „znalezienia” brakujących pieniędzy. W tej sprawie Wójt swój wniosek przedstawił na posiedzeniu wspólnym wszystkich komisji merytorycznych, jak miała miejsce w środę poprzedzającą sesję. Złożony wówczas wniosek Wójta był następujący: środki przeznaczone na inwestycję „Droga i chodnik od Pana Stańca… „ w kwocie 20 000 zł przeznaczyć na realizowaną już inwestycję, zaś przeprowadzenie podziału geodezyjnego, który będzie pierwszym krokiem do wykonania tej  inwestycji,  pokryć ze środków innej „szuflady budżetowej” tj. z gospodarki nieruchomościami (zgodnie z regułami budżetowymi tego typu działania winny być właśnie w ten sposób klasyfikowane). Propozycja Wójta spotkała się o bardzo ostrą krytyką członków kluby „Nasza Gmina”, w szczególności przez radnego Mariana Zimirskiego oraz radnego Krzysztofa Wiśniowskiego. Pomimo deklaracji Wójta, iż podział geodezyjny  pod drogę i chodnik będzie wykonany w bieżącym roku, radni Klubu Radnych”Nasza Gmina” nie zmienili zdania. Padały między innymi słowa, że wójt kłamie, że robi z Tymbarku Białoruś. Strony dyskusji nie doszły podczas posiedzenia  komisji do porozumienia. Z uwagi na tą sytuację, Wójt na sesji przedstawił inny wniosek, w formie autopoprawki.  Zaproponował, aby zadanie „Chodnik…  „ pozostało nadal wpisane, jako zadanie inwestycyjne, jednakże z kwotą 5 tys, zł, czyli tyle ile kosztować będzie podział geodezyjny, akt notarialny (prace realne do wykonania w tym roku), zaś  pozostałe 15  tys. zł przenieść na zabezpieczenie środków na wymianę i budowę kanalizacji…. .  Autopoprawka przedstawiona na sesji przez Wójta została przyjęta przez Radę Gminy 8 głosami „za”, przy 6 „wstrzymujących się”. Wstrzymali  się od głosu:  radna Zofia Jeż i   radna Danuta Dawiec oraz radni: Jarosław Oleksy, Zbigniew Papież, Daniel Smoter oraz Marian Zimirski. Pozostałych 8 radnych poparło zmiany zaproponowane przez wójta.

Inne zmiany wprowadzone tą uchwałą to zabezpieczenie środków na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego oraz przeprowadzenie konkursu ,,Piękno wokół nas” .

IWS

Uczniowie szkoły muzycznej w Warszawie oraz w Jarosławiu

Warszawia-Łomianki

W Warszawie-Łomianki miał miejsce XVI Międzynarodowy Konkurs im.J.Zarębskiego  ( 20-26 kwiecień 2015 r.) W konkursie wzięło udział 70 zespołów. Jury przyznało uczniom Społecznej Publicznej Szkoły Muzycznej w Tymbarku, tworzącym trio fortepianowe ,,Mezzoforte” , III nagrodę. W skład tria wchodzą: Michał Majeran – skrzypce, Martyna Kędroń – wiolonczela oraz Jakub Sporek – fortepian. Trio wykonało Fr.Bridge: Menuet z Tria Miniatures, Fr. Kreisler ,,Mały marsz wiedeński i A Czerniewicza-Walc Sentymentalny. Trio przygotowała prof. Halina Waszkiewicz-Rosiek.

Jarosław

W dniu 26. 04. 2015 w Jarosławiu odbył się V Przegląd Szkól Muzycznych.  Patronem przeglądu było Wspieranie Edukacji Artystycznej w Sokołowie Małopolskim. W Centrum Kultury i Promocji, w Sali Lustrzanej,  swoje umiejętności  zaprezentowało 105 uczestników.   Szkołę Muzyczną  w Tymbarku reprezentowały dwie uczennice: wiolonczelistka z klasy Moniki Płachty Klaudia Sasuła oraz  skrzypaczka z klasy prof. H Waszkiewicz-Rosiek  Magdalena Pajdzik. Uczennicom akompaniowała Krystyna Man Li Szczepańska,  nauczyciela fortepianu w tymbarskiej szkole.  Obie uczennice otrzymały wyróżnienia I stopnia (w tych prezentacjach nie przewiduje się miejsc, tylko wyróżnienia I,II i III stopnia).

Udział w konkursie i przeglądzie był możliwy dzięki pomocy rodziców młodych artystów.
Gratulacje dla uczniów, rodziców oraz  nauczycieli.

IWS

Łomianki3  Łomianki1 Łomianki2

Łomianki4

Jarosław

Zdjęcia z archiwum SPSzM w Tymbarku