Czym jest wierność

Wpis na forum <Tymbark in> „Radni pracują nawet nocą” z dnia 11 marca br. stał się przy­czynkiem do refleksji o tym czym jest wierność. Jak odróżnić wierność od uległości? Kiedy jestem wiernym , a kiedy tylko uporczywie uległym? Czy podporządkowanie wyklucza wierność?

Często słyszymy, że powinniśmy być wiernymi sobie. Ale co to znaczy? Czy kłamca oczer­niający innych, złodziej, albo mąż zdradzający żonę powinni być wiernymi sobie? Często w dyskusjach o wierności przy głębszym namyśle, to okazuje się , że mówimy o uporze, uporze często nierozumnym i wbrew oczywistym faktom. Tak malujemy swój portret, w którym do­minującym tonem jest barwa niezrozumienia istoty problemu, gdy zwykły upór przybiera maskę wierności.

No to cóż to jest ta wierność? Wierność komu, czy czemu?

[Czytaj więcej…]

Niedziela Palmowa

Zbliża się  Niedziela Palmowa, która rozpoczyna najważniejsze w Kościele dni tj. Wielki Tydzień, Triduum Paschalne, którego zwieńczeniem jest ŚWIĘTO ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO.      W tych dniach w  naszych domach robi się palmy. Wspólnie,  rodzice, dzieci, dziadkowie,   dokładają starań, aby ich były najpiękniejsze i oczywiście najwyższe. W niedzielę palmy zostaną poświęcone, a następnie procesyjnie wniesione do kościoła. Po zakończeniu Mszy Świętej, na tymbarskim Rynku,  twórcy palm wezmą udział w Konkursie Palm (corocznie organizowanym przez sołtysa wsi Tymbark oraz Radę Sołecką).   Czekając na efekty tegorocznych  rodzinnych prac, przypomnijmy sobie lata ubiegłe.

Niedziela Palmowa

fot. Roland Mielnicki

IWS

Stowarzyszenia zarejestrowane w krajowym rejestrze sądowym

W krajowym rejestrze sądowym (KRS) na 25.03.2015 r. jest zarejestrowanych 17 stowarzyszeń, które mają siedzibę na terenie gminy Tymbark.

Są to ochotnicze straże, kółka rolnicze, stowarzyszenia obejmujące opieką osoby niepełnosprawne, prowadzące szkoły, klub sportowy, związek Tymbarczan, związki zawodowe  oraz koło gospodyń wiejskich. Niektóre z nich mają status organizacji pożytku publicznego i są uprawnione do otrzymywania 1% z podatku dochodowego.

Większość  stowarzyszeń działa bardzo aktywnie tworząc wysoki społeczny potencjał w gminie Tymbark. Realizują zadania społecznie użyteczne, z ich działań korzystają mieszkańcy gminy Tymbark, jak też i z powiatu  limanowskiego.

Poniżej rejestr stowarzyszeń

[Czytaj więcej…]

VII Sesja Rady Gminy Tymbark – c.d.

Podczas VII Sesji Rady Gminy 17.03.2015 r, Rada przyjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok i w uchwale budżetowej na 2015 rok. Najważniejszymi zmianami w budżecie było przeniesienie kwoty 245 tys. z inwestycji „Droga Bindówka” na wkład własny w program „Usuwanie skutków j\klęsk żywiołowych”   finansowanego  z budżetu państwa tj. remont pięciu dróg (Do Noku w Tymbarku, Na Zezów w Tymbarku, Sołtystwo w Zamieściu, Malarzówka w Zamieściu i Jakubówka w Podłopieniu). Zaplanowano również wykonanie dokumentacji wykonania oświetlenia ulicznego w Zawadce (20 tys.zł), wykonanie  przystanku w Zamieściu.  Zadanie  określone jako  “Wykonania dokumentacji  kanalizacji w Podłopieniu” uszczegółowiono i  określono, że   środki finansowe przeznaczone są na wykonanie dokumentacji kanalizacji w Pasternikach (Tymbark/Podłopień). Uzupełniono brakujące środki finansowe ( zostały „zaoszczędzone”  przez Klub Radnych Nasza Gmina podczas prac nad  budżetem  na 2015 rok) na: utrzymanie lodowiska (kwota 20 tys. zł) oraz realizację II etapu budowy zaplecza sportowego przy boisku wielofunkcyjnym w Podłopieniu (kwota 20 tys. zł).  Zmniejszono kwotę (20 tys.) na przebudowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Tymbarku (na realizację zadania złożono wniosek o dofinansowanie).  Zwiększono o kwotę 5 tys. zł na promocję.

Następnie Starosta Jan Puchała zapoznał radnych i gości z  prowadzonymi  i planowanymi pracami na terenie Gminy Tymbark. Zadania te można wspólnie nazwać „ poprawa bezpiecznie ruchu na drodze powiatowej począwszy od skrzyżowania z drogą krajową w Tymbarku do granicy powiatu  limanowskiego w Jodłowniku”. W ramach tego zadania planuje się wykonać rondo koło Państwa Pultów, chodniki, przejścia, inwestycja w Zawadce itd.  Ze szczegółami  przedstawionymi  przez Pana Starostę oraz Dyrektora Marka Urbańskiego  można zapoznać się słuchając zapisu filmowego ze sesji.

http://www.mlimanowa.pl/3009-vii-sesja-rady-gminy-tymbark-z-udzialem-starosty-limanowskiego

IWS

Przyszła wiosna

Dzisiaj, 20 marca 2015 r.  o godz.23.45 rozpoczęła się astronomiczna wiosna.  21 marca to początek wiosny  kalendarzowej.

Jak podaje Wikipedia w  XX wieku wiosna w strefie czasowej Polski rozpoczynała się zwykle 21 marca, zaś w miarę przybliżania się końca stulecia coraz częściej 20 marca. W 2011 roku pierwszy dzień wiosny przypadł na 21 marca (godz. 00:21), zaś wszystkie kolejne do roku 2043 będą obchodzone wyłącznie 20 marca, a od 2044 roku – 19 albo 20 marca. Kolejny początek wiosny w dniu 21 marca nastąpi dopiero w roku 2102.

wiosna

IWS