Wspólne posiedzenie komisji stałych RG Tymbark oraz sesja budżetowa – część I

29 stycznia Rada Gminy miała miejsce V Sejsa Rady Gminy Tymbark tzw. sesja budżetowa.

Poprzedzona ona była wspólnym posiedzeniem komisji stałych Rady (26.01), na którym to Klub Radnych Nasza Gmina przedstawił swoje propozycje zmian do projektu budżetu przygotowanego w ustawowym terminie przez poprzedniego Wójta, jak też do przedłożonych autopoprawek Wójta Pawła Ptaszka. Generalnie wnioski Klubu Radnych z jednej strony dotyczyły wykazania możliwości oszczędności na poszczególnych pozycjach w kosztach budżetowych, a z drugiej strony do szczegółowego podziału wydatków na wskazane przez Klub inwestycje. W wyniku dyskusji radni Klubu zweryfikowali niektóre kwoty przeznaczone na inwestycje . Dotyczyło to głównie wydatków na sporządzanie dokumentacji na wodociągi i sieci kanalizacyjne. Radni zdecydowali o  podziale środków na wszystkie 5 miejscowości (kwoty od 15 tys. zł do 45 tys). Burzliwe dyskusje były również przy propozycji radnych o obniżenie kosztów działania urzędu gminy. Na zakończenie radni zdecydowali, że wypracowane na komisji wnioski zostaną przedstawione na sesji. Wójt Paweł Ptaszek miał inne zdanie. Uważał on, że na sesji powinny być dane pod głosowanie, oddzielnie od wniosków klubu radnych , jego autopoprawki. Poprosił również o przedłożenie projektu wydatków, będącego wynikiem prac komisji, w formie pisemnej. Jednakże zdaniem prowadzącego posiedzenie komisji, Pana Zimirskiego, notatki, jakie sporządzał Wójt w trakcie przebiegu prac komisji powinny być dla niego wystarczającym dokumentem.

[Czytaj więcej…]

Koncert “Przed zapaleniem choinki” w fotografii

Na stronie internetowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w.Narodzenia NMP można powrócić do wspaniałego koncertu   ( https://tymbark.in/koncert-koled-i-pastoralek-polskich  ) kolęd  w wykonaniu  Eweliny Hańskiej oraz Bogusława Morki , połączonego z prezentacją twórczości Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (  związaną z okresem bożonarodzeniowym) w wykonaniu Laury Łącz poprzez zapoznanie się z galerią zdjęć z tegoż koncertu:

http://parafia-tymbark.pl/index.php/galeria/category/80-koncert-koled-przed-zapaleniem-choinki

Irena Wilczek-Sowa

 

Kolej Podłęże-Piekiełko?

Witamy na stronie internetowej projektu:  “Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja odcinka linii kolejowej Nowy Sącz – Muszyna – granica państwa i Chabówka – Nowy Sącz”.  Aktualnie trwający etap projektu obejmuje zadanie: Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz.

Powyższy tekst można przeczytać na stronie internetowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. poświęconej tak ważnej dla naszego regionu inwestycji.

Dla zainteresowanych tematem podaję linki:

http://www.podleze-piekielko.pl/

http://media.wix.com/ugd/0a3577_bc8dd084d52e412dbf10c6e0416f3570.pdf

Irena Wilczek-Sowa

Czy naruszono dobra osobiste?

15 stycznia br. odbyła się pierwsza rozprawa sądowa w sprawie Pana Lecha Nowaka oraz Pana Krzysztofa Smagi  przeciwko siedmiu radnym Rady Gminy Tymbark kadencji 2010 – 2014 w sprawie o naruszenie dóbr osobistych. Pan Lech Nowak oraz Pan Krzysztof Smaga złożyli swoje pozwy  we wrześniu ubiegłego roku, w związku z artykułem, jaki ukazał się na portalu www.tymbark.in pod tytułem “Dlaczego nie głosowaliśmy za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Tymbark”.   Podczas rozprawy nie doszło do rozstrzygnięcia ani do zawarcia ugody, w związku z tym następna  odbędzie się w kwietniu 2015 r.

Irena Wilczek-Sowa

 

Koncert kolęd i pastorałek polskich

„Przed zapaleniem choinki”

 Już się dzień jak tragarz pochyla.

Trzeba wyjść na miasto. Wigilia.

Trzeba się trochę powłóczyć

Zamglonymi ulicami Krakowa….”

 I. Gałczyński

1

Dzięki staraniom Proboszcza naszej parafii księdza  Edwarda Nylca będziemy mieli okazję uczestniczyć w kolejnym  „Parafialnym wydarzeniu kulturalnym” (tak zatytułowałem poprzednią informację o koncercie), a było to rzeczywiście wydarzenie niezwykłe. Koncert o którym mowa odbył się w listopadzie z okazji odzyskania niepodległości i miał charakter patriotyczny. Natomiast ten który się odbędzie  ma charakter religijny jest  związany z Bożym Narodzeniem i wielowiekową tradycją śpiewania kolęd.

Do zorganizowania tego koncertu przyczynił się również  Starosta limanowski  Pan Jan Puchała i Wójt Gminy Tymbark Pan Paweł Ptaszek. Koncert nie byłby możliwy gdyby nie sponsorzy: firma Gold-Drop oraz przedsiębiorstwo „Galicja” z Nowego Sącza.

Na koncercie obecny będzie gość specjalny ksiądz biskup  Władysław Bobowski.

[Czytaj więcej…]

„Tymbarski Ton” w orszaku TRZECH KRÓLI

Tymbarska orkiestra „Tymbarski Ton” na zaproszenie proboszcza Parafii Gromnik księdza doktora Andrzeja Jedynaka ( pracował w Tymbarku w latach 70-tych XX wieku ) wzięła udział w parafialnej uroczystości Święta Objawienia Pańskiego w Grominku (uroczystość transmitowana była przez internetową „Telewizję Gromink”). Orkiestra swoją grą uświetniała przemarsz orszaku TRZECH KRÓLI. Była to już druga okazja, jak mieszkańcy Grominka mogli usłyszeć kolędy i pastorałki w wykonaniu tymbarskiej orkiestry. Premiera miała miejsce w dniu Wigilii Narodzenia Pańskiego. Ksiądz Andrzej Jedynak wykorzystał, otrzymaną od swoich przyjaciół z Tymbarku, płytę „Hej kolędą, kolęda” i muzyka popłynęła na cała miejscowość z wieży …kościelnej.
Orkiestra została ciepło przyjęta przez mieszkańców oraz władze gminy.
Miejmy nadzieję,że rozpoczęte w ten sposób kontakty będą miały ciąg dalszy.

Irena Wilczek-Sowa

 

W załączeniu zdjęcia udostępnione przez kierownika orkiestry “Tymbarski Ton” Pana Ryszarda Gawrona

[Czytaj więcej…]

Refleksje pielgrzyma

W ostatnią niedzielę, 04.01.2015, brałem udział w pielgrzymce do Częstochowy.

Tytułem wyjaśnienia: w dniu tym zorganizowane były dwa wyjazdy w to samo miejsce i można powiedzieć, że nawet organizatorzy byli tej samej proweniencji… chociaż nie do końca, ponieważ tak naprawdę były to jednak dwa różne wydarzenia, a tylko przypadek sprawił, iż miały one miejsce w tym samym terminie.

Pielgrzymka zorganizowana przez naszego kolegę Andrzeja Czernka z Piekiełka oraz strażaków z Mszany Dolnej ma już kilkunastoletnią tradycję i związana jest z wykonywaniem kolęd  na Jasnej Górze przez orkiestrę z Mszany Dolnej.

Natomiast wyjazd, w którym ja uczestniczyłem, miał podobny charakter, jednak związany jest z siostrą Krystyną, która do niedawna pełniła w naszej parafii posługę zakonną. Siostra Krystyna została blisko trzy lata temu skierowana do jednej z parafii na terenie  Częstochowy. Jest to parafia pod wezwaniem NMP z siedzibą przy ul. Michałowskiego 28A (www.nmp.com.pl). W naszej parafii siostra Krystyna  pracowała jako katechetka między innymi w Szkole Podstawowej w Podłopieniu. W tej samej szkole pracował i pracuje nasz kolega, Ryszard Gawron, który równocześnie jest kierownikiem  strażackiej  orkiestry dętej „Tymbarski Ton”. Praca w tej samej placówce zaowocowała nawiązaniem kontaktów w nowym miejscu posługi siostry Krystyny; w ubiegłym roku kolega Ryszard zorganizował wyjazd kolędniczy tymbarskiej orkiestry do częstochowskiej parafii pod wezwaniem NMP. Wtedy  nikt  nie myślał o tym, czy taki wyjazd uda się jeszcze kiedyś powtórzyć.  Teraz, po ostatnim naszym tam pobycie, już chyba nikt nie wątpi, że w przyszłym roku znowu się spotkamy w Częstochowie na wspólnym kolędowaniu.

[Czytaj więcej…]