Gmina Tymbark – realizacja programu usuwania azbestu

W ostatnich dniach, w ramach programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tymbark, zostały zabrane płyty azbestowo-cementowe z pow. 3 100 m2 pokryć dachowych o wadze 47 ton przez Firmę Handlowo Usługową „AZ-BEST” z Chełmca. Wartość usługi blisko 32,5 tys. zł. 

Informacja/zdjęcie: UG Tymbark 

Parafia Podłopień – święto Ofiarowania Pańskiego

Święto Objawienia Pańskiego, zwane popularnie Matki Bożej Gromnicznej, nawiązuje to do słów starca Symeona, który wziął na ręce małego Jezusa i nazwał go Światłem – na chwałę i oświecenie ludu. Uważa się, że to właśnie Maryja sprowadziła to Światło na ziemię i ochrania nim wiernych. Stąd też zwyczaj stawiania świec gromnicznych w oknach w trakcie burzy, aby świeca  chroniła przed piorunami, inaczej gromami, skąd wywodzi się jej nazwa. 

Święto Ofiarowania Pańskiego jest jednym z najstarszych świąt katolickich.

W Parafii Podłopień Msza św. wieczorna sprawowana w tym dniu była w intencji całego Apostolatu “Margaretka” (do którego należy spora grupa parafian, ale także osób spoza parafii np. Tymbarku) o potrzebne łaski oraz o łaski dla księży objętych przez Apostolat modlitwą,  w tym księdza proboszcza Janusza. Stąd przed adoracją Najświętszego Sakramentu, jaka miała miejsce po zakończonej Mszy św.,  ksiądz proboszcz odczytał Akt Zawierzenia Apostolatu Margaretka Niepokalanemu  Sercu Maryi, ściśle zjednoczonemu z Sercem Jezusa.

Eucharystię sprawował ks.proboszcz Janusz Balasa, który na wstępie poświęcił przyniesione przez wiernych gromnice, i który też wygłosił homilię. 

IWS

 

Ofiarowanie Jezusa w świątyni – “Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu”

Po przepisanych Prawem Mojżeszowym dniach Maryja i Józef przynoszą Jezusa do jerozlimskiej świątyni, aby poświęcone pierworodne dziecko  przedstawić Panu i złożyć przewidziana Prawem ofiarę. Przed nimi staje Symeon, który błogosławi ich i mówi do Maryi: “Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu”.

 

witraż w kościele parafialnym w Tymbarku

 

zdjęcia: IWS