Święto organizacji pozarządowych w Tymbarku

W czwartek 8 lutego 2024 r. odbyło się II Spotkanie z Organizacjami i Stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy Tymbark. W Biblioteki Publicznej w Tymbarku zgromadzili się przedstawiciele ponad 20-stu stowarzyszeń, które aktywnie działają na rzecz społeczności lokalnej, w różnych obszarach aktywności.

W swoim przemówieniu Wójt Gminy dr Paweł Ptaszek podkreślił, że nie jest to tylko współpraca, ale przede wszystkim, partnerstwo. Dzięki bowiem partnerstwu można osiągnąć o wiele więcej, kiedy słuchamy i jesteśmy słuchani. To z kolei  przekłada się na doskonałe efekty wspólnych działań, których rezultaty możemy obserwować właśnie na terenie Gminny Tymbark.  Podczas wystąpienia Wójt zaprezentował podsumowanie  aktywności stowarzyszeń działających na terenie gminy w 2023 r.

W drugiej części Wójt wraz z Panią Przewodniczącą Stanisławą Urbańska, wręczył przedstawicielom organizacji Podziękowania, za ich trud, wsparcie gminy w jej działaniach  oraz promocję naszej wspólnej Małej Ojczyzny:

W zakresie bezpieczeństwa:

Ochotnicza Straż Pożarna w Tymbarku; Ochotnicza Straż Pożarna w Podłopieniu; Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadce; Ochotnicza Straż Pożarna w Piekiełku; Związek Strzelecki “Strzelec ” OSW w Tymbarku im. kpt. Tadeusza Paolone;

W zakresie kultury i tradycji

Koło Gospodyń Wiejskich w Tymbarku; Koło Gospodyń Wiejskich w Podłopieniu; Koło Gospodyń Wiejskich w Zawadce; Koło Gospodyń Wiejskich w Zamieściu; Koło Gospodyń Wiejskich Piekiełko; Strażacka Orkiestra Dęta “Tymbarski Ton”;  Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Tymbarku; Koło Łowieckie “Hubert” Zespół Dzieci Gór Beskidów;

W zakresie sportu:

Klub Sportowy „HARNAŚ” w Tymbarku; Ludowy Klub Sportowy Taekwondo; Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk w Tymbarku; Tymbark Tennis Club; Tymbarski Klub Hokejowy HARNASIE TYMBARK; Sekcja Strzelecka LOK Tymbark;

W zakresie integracji:

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością “Przystań” im. Jana Pawła II; Stowarzyszenie Remedium Stowarzyszenie Rodzin Katolickich;

W zakresie edukacji:

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Piekiełko i okolic Społeczna Publiczna; Szkoła Muzyczna I stopnia w Tymbarku

Po uroczystej gali wręczenia podziękowań, odbyła się pierwsza część koncertu, znakomitego duet muzycznego w składzie: Konrad Ligas (akordeon) i Marek Piątek (gitara). Artyści wykonali trzy niezwykle piękne utwory, wprowadzać wszystkich uczestników spotkania w doskonały nastrój.

W dalszej części spotkania Wójt Gminy zarysował obszary współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2024 r. Z kolei Pani Przewodnicząca Rady Gminy, dziękując raz jeszcze  za współpracę, wyraziła nadzieję, że organizacje nadal będą  swą aktywnością spajać we wspólnym działaniu całą naszą lokalną społeczność. Głos w imieniu NGO zabrał także Stanisław Przybylski, podkreślając jak ważna dla organizacji pozarządowych jest misja społeczna, która realizują na rzecz społeczeństwa i cieszy się, że władze gminy dostrzegają i doceniają to ogromne zaangażowanie, tak dużej grupy mieszkańców naszej gminy.

Oficjalną część czwartkowego spotkania Wójta z NGO zakończyła druga część niezwykłego koncertu Konrada Ligasa (akordeon) i Marka Piątka (gitara). Niewątpliwie była to niezwykła uczta duchowa, która wyjątkowo przypadła do gustu wszystkim uczestnikom spotkania.  O tym, iż tak było w istocie świadczą gromkie brawa oraz prośba o bis, której naturalnie  muzycy wyszli naprzeciw.

Fot: Tadeusz Rybka/UGT

informacja: Urząd Gminy Tymbark

W Gazecie Krakowskiej o planowanej atrakcji turystycznej czyli przejazdach drezyną

“To byłby hit turystyczny. Przejazd drezyną już niebawem w gminie Limanowa? “-  można przeczytać na portalu Gazety Krakowskiej.

Gazeta poprosiła Wójta Gminy Limanowa Jana Skrzekuta, aby opowiedział Czytelnikom o tym pomyśle: “Obecnie nie mamy takiej perełki turystycznej na terenie naszej gminy. Gdyby udało nam się jednak utworzyć ścieżkę rowerową lub kolej drezynową, za czym optują lokalni historycy, jedno nie wyklucza drugiego, byłby to z pewnością ciekawy pomysł na ubogacenie naszej oferty skierowanej do turystów i nie tylko. Ludzie na pewno chcieliby przejechać się drezyną, także mieszkańcy mogliby przecież powrócić z sentymentem do swoich ulubionych miejsc na wspomnianej linii. Na pewno byłoby to interesujące doświadczenie, pomysł na fajną przygodę” – poinformował dodając jednocześnie, że Gmina czeka teraz na ruch ze strony PKP, gdyż  jest chętna do przejęcia starego torowiska, jak też innych obiektów inżynieryjnych, które byłyby przekazane do muzeum organizowanego przez Stowarzyszenie Galicjanka. 

źródło: https://gazetakrakowska.pl/to-bylby-hit-turystyczny-przejazd-drezyna-juz-niebawem-w-gminie-limanowa-wojt-pomyslow-nie-brakuje/ar/c1-18305729?fbclid=IwAR3QsKmwOv1gCm7qvxLnw0Gdz1TBvrYwdApzSLja9Cy0aFS1IWBPAO0qiZw&mibextid=xfxF2i

Galicjanka – archiwum
Stowarzyszenia Kolejowo-Historycznego “Galicjanka “

Zebranie wiejskie w Sołectwie Piekiełko

W niedzielę 11 lutego 2024 r. odbyło się trzecie już z cyklu Zebranie Wiejskie. Tym razem odbyło się ono w Szkole Podstawowej w Piekiełku. Już na wstępie Wójt Gminy dr Paweł Ptaszek wręczył podziękowania dla Pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Piekiełku: „Za pielęgnowanie i podtrzymywanie tradycji regionalnej oraz uświetnienie wydarzeń kulturalnych na terenie Gminy”.

W dalszej części Wójt przedstawił obszerne podsuwanie inwestycji jakie realizowane były w sołectwie oraz plany na 2024 rok. Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom za udział w tym spotkaniu oraz liczne rzeczowe pytania, wnioski i dyskusję.

Informacja/zdjęcia: Urząd Gminy Tymbark

91. rocznica urodzin ks.prałata Józefa Leśniaka

Dzisiaj przypada 91.rocznica urodzin księdza prałata Józefa Leśniaka, proboszcza Parafii Tymbark w larach 1987 – 2003. Z tej okazji w tymbarskiej parafii podczas sprawowanych Mszy św. Ksiądz Józef został otoczony szczególną modlitwą.

Obecnie Jubilat mieszka w Domu Księży św.Józefa w Tarnowie. 

Tą drogą przesyłam w imieniu Czytelników, i własnym,  Księdzu Jubilatowi  życzenia błogosławieństwa Bożego oraz opieki Najświętszej Maryi Panny. Dużo siły mocą wiary, którą ofiarował nam Jezus Chrystus.

Irena Wilczek-Sowa 

ks. prałat Józef Leśniak, 2020 rok